Esbjergenserne sporer sig ind på byens nye fremtid

Erhverv 30. september 2021

Esbjergenserne nåede onsdag en vigtig milepæl i den grundige proces, hvor Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn, Business Esbjerg og Education Esbjerg arbejder på at skabe enighed om en fælles en fælles retning frem mod fremtidens Esbjerg. Her kulminerede det indledende analysearbejde nemlig, da disse tre helt konkrete fremtidsscenarier blev præsenteret: "

Redaktør:

Kontakt

Et nyt, bæredygtigt campus for studerende, en 3D printet gangbro over hele midtbyen, CO2-neutrale højhuse med klimahaver på toppen, et Klima Experimentarium. Det er blot nogle af de spændende nye idéer, der kom på bordet onsdag, da godt 100 borgere, erhvervsfolk, studerende og politikere brugte eftermiddagen og aftenen på at diskutere, udfordre og komme med input til,

hvordan Esbjergs fælles fremtid skal forme sig.

Koncentrationen hænger i luften på Esbjerg Park, hvor godt 100 esbjergensere har sagt ja til at tage med på en fælles rejse til Esbjergs fremtid.

Fordelt rundt ved de 15 borde sidder både studerende, tilflyttere, lærlinge, kultur-iværksættere, små og store virksomheder, frivillige fra kultur- og foreningslivet, byudviklere og klimakonsulenter. Flankeret af stærke kræfter fra Esbjergs uddannelsesinstitutioner, de offentlige styrelser og politikerne fra byrådet.

Spillet er i gang. Spillet om Esbjergs fremtid.

”Esbjerg har et stort uforløst potentiale. Jeg håber, vi med den her proces kan få italesat, at vi er mange, der er rigtig stolte af Esbjerg,” fortæller Robert Hansen, leder af GAME Streetmekka og deltager i workshoppen.

Fælles for alle deltagerne er, at de har sagt ja til at deltage i workshoppen, ”Esbjergs Fremtid”, hvor de skal diskutere, udfordre og skærpe de tre fremtidsscenarier for Esbjerg: ”Bæredygtig og levende by”, ”Grøn uddannelse og innovation” og ”Oplevelses- og kulturby”.

Workshoppen er en vigtig milepæl i den grundige proces, hvor Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn, Business Esbjerg og Education Esbjerg arbejder på at skabe enighed om en fælles en fælles retning frem mod fremtidens Esbjerg.

Og tager man lydniveauet i salen i betragtning, så er Robert Hansen bestemt ikke alene med den indstilling. Der bliver diskuteret flittigt ved de 15 borde. Alt imens deltagerne via et brætspil er taget på en fiktiv fremtidsrejse til Esbjerg år 2026.

Unge tilflyttere efterlyser nytænkning
Ved bord 2 sidder repræsentanter fra både Esbjerg Havn, Tilflytterservice, Flags Esbjerg og A Place To, hvor den 19-årige tilflytter Emil Brochmann er ambassadør.
Sammen er de i gang med at se på fremtidsscenariet for en ’Bæredygtig og levende by’. Her lyder første opgave, at de skal beskrive nye bæredygtige tiltag i Esbjerg.

Idéerne ryger hen over bordet: Et gammelt cruisetogtskib i havnen er lavet om til tiny houses og så rummer det byens absolut hotteste restaurant. Der er økokollegier til de unge, der er OCR-løb på havnen og fra Valsemøllen kan man rappelle ned ad siden i weekenden. Midtbyen er fyldt med klimahaver, hvor esbjergenserne blandt andet gror økologisk mynte til deres mojitoer.

”Jeg har boet i Esbjerg i 6 måneder og 29 dage, og her er for fedt. Det er en storby med alt, hvad jeg har brug for, og jeg kan endda nå det hele på cykel. Men hvis jeg skal blive her, så håber jeg altså at esbjergenserne bliver bedre til at tænke nyt. Det hele virker lidt konservativt, fortæller 19-årige Emil Brochmann, der er flyttet hertil fra Falster.

Esbjergs ambassadører
Processen er lang, og workshoppen er blot et af mange skridt på vejen, hvor esbjergenserne i fællesskab skal forme fremtidens fortælling om byen, og dermed blive de bedste ambassadører for Esbjerg.

Det er præcis, hvad et forskningsprojekt fra forskerne Christian Dragin-Jensen og Mathias Lenholdt fra Erhvervsakademi SydVest (EASV) har fået publiceret i et af verdens førende tidsskrifter for byplanlægning.

Derfor er de da også begejstret for aftenens workshop:
”Den her workshop er klart et skridt i den rigtige retning for at inddrage esbjergenserne i processen. Vi ser selvfølgelig gerne, at alle esbjergensere får mulighed for at komme med deres besyv omkring de tre fremtidsscenarier. Alle skal gerne kunne se sig selv i processen, så vi bagefter kan få esbjergenserne til at være ambassadører for Esbjergs nye fremtid,” fortæller Christian Dragin-Jensen, der selv er med ved bordet, hvor fremtidsscenariet ”Grøn uddannelse og innovation” bliver udforsket.

Ved bordet lyder drømmescenariet, at Esbjerg har fået et nyt stort fælles grønt universitet med et anderledes studiemiljø og jobgaranti efter endt uddannelse.

Esbjerg skal være unik
Ved bord 13 er deltagerne i fuld gang med fremtidsscenariet ”Oplevelses- og kulturby”. Her lyder opgaven, at deltagerne skal komme med forslag til den nye store attraktion i Esbjerg.
15 årige Erik Jermiin Lindholdt mener, at et Klima Experimentarium vil bringe lykke hos både skoleklasser og børnefamilier. Hvilket bliver bakket op af alle de øvrige deltagere, der gerne ser det ligge på Esbjerg Havn, så vandet kan komme i spil.

Susanne Nordenbæk, direktør i Business Esbjerg kunne også godt se, at der kom et nyt kæmpe konferencehotel med en stor wellness afdeling og Michelin-restaurant i byen, så man ud over turister fra Fanø og sommerhusområderne langs Vesterhavet også kunne tiltrække erhvervsfolk og deres familier til Esbjerg.

Faktisk er folk så koncentreret, at flere slet ikke har tid til at spise, da aftensmaden bliver rullet frem.

Fremtiden ligger åben
Strategi- og brandingekspert Nikolaj Stagis styrede slagets gang under onsdagens workshop, og han rundede af med en fælles opsummering af fordelene ved de enkelte scenarier. Her fik vi et hint om deres popularitet, men svarene er ikke entydige.

Langt de fleste deltagere mente, at de modigste valg var ”Oplevelses- og kulturby”, der også blev vurderet som det mest attraktive for de unge.

Størstedelen mente, at ”Grøn uddannelse og innovation” vil skabe mest vækst i erhvervslivet, selv om mange repræsentanter fra netop erhvervslivet selv pegede på ”Bæredygtig og levende by” som en driver for vækst.

Da deltagere blev bedt om at pege på det mest opnåelige scenarie var der en jævn fordeling mellem de tre, men det var dog tydeligt, at især ”Oplevelses- og kulturby” har fået mange tilhængere i løbet af workshoppen.

Og da deltagerne bliver spurgt, hvilket af de tre fremtidsscenarier, der vil gøre Esbjerg berømt, stiller stort set alle sig ved ”Bæredygtig og levende by”. Til gengæld bliver de til sidst spurgt, hvor de allerhelst selv vil bo, og så splitter forsamlingen sig igen og fordeler sig næsten ligeligt i de to scenarier: ”Bæredygtig og levende by” og ”Oplevelses- og kulturby”.

Hvad sker der nu?
workshoppen bød på et hav af inputs til det videre arbejde med at udvælge ét af de tre fremtidsscenarier til det, som esbjergenserne kan finde fælles fodslag om.

Hvilket fremtidsscenarie der skal vælges, må vi dog vente med at få svaret på. Der bliver nu samlet op på de mange input, og så fortsætter processen, når det nye byråd er tiltrådt.

Næste vigtige milepæl er en opfølgende workshop i januar 2022. Her inviteres endnu flere mennesker, og så skal det endelige fremtidsscenarie vælges. Derefter følger dialogmøder, der skal fokusere og uddybe den valgte retning, inden vi når frem til den formelle godkendelse.

Masterplan og brandingstategi ventes klar i foråret 2022.

_____________________________________________

fakta

WORKSHOPPEN ESBJERGS FREMTID

Esbjergenserne nåede onsdag en vigtig milepæl i den grundige proces, hvor Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn, Business Esbjerg og Education Esbjerg arbejder på at skabe enighed om en fælles en fælles retning frem mod fremtidens Esbjerg. Her kulminerede det indledende analysearbejde nemlig, da disse tre helt konkrete fremtidsscenarier blev præsenteret:

• Bæredygtig og levende by
Esbjergs erhvervsmæssige styrke på energiområdet suppleres med bæredygtig byudvikling, så byen både er bæredygtig, rå og levende. Her laves fx et klima klondyke, vertikale byhaver, biodiversitet og stærke sociale netværk.

• Grøn uddannelse og innovation
Esbjergs uddannelses- og forskningsmiljø samarbejder med virksomheder om fremtidens teknologiske klima- og energiløsninger. Desuden skabes der attraktivt byliv når fx Dokken integreres med midtbyen. Der skabes et dynamisk og levende bymiljø med restauranter, barer, koncerter og aktiviteter.

• Oplevelses-og kulturby
Esbjerg er en attraktiv turistdestination, og byens mange kultur- og byoplevelser bidrager også til et aktivt byliv for unge studerende og familier. Den rå havn danner rammen om permanente og midlertidige cafeer, restauranter og pop-up events. I byens nye marina er der sejlads, surf, svømning, og et grønt klimaeksperimentarium

Mere information:
www.esbjerg.dk/branding