MarLog Fenders A/S

Erhverv 26. juni 2024

Siden 1997 har MarLog Fenders A/S leveret logistiktjenester til den maritime industri. I 2024 åbnede de deres kontor i Esbjerg. Foto: MarLog Fenders A/S.

Vil du vide mere?

Uffe Lundgaard

Chef for erhverv & invest

Kontakt Uffe

MarLog Fenders A/S tilbyder løsninger, rådgivning og service på skibsfendere i Danmark og Norge. Med etableret kapacitet og velovervejede lagre leverer de hurtigt og konkurrencedygtigt til rederier, skibsagenter, værfter og havne. Siden 1997 har MarLog opnået indgående kendskab til både aktører og markeder i den maritime sektor.

Logistik og service, både til lands og til vands, har været MarLogs kerneaktiviteter siden begyndelsen.

Med produkter, der kan være krævende at transportere, har de gennem årene udviklet både netværk og metoder for at minimere leveringstid og omkostninger. Alle MarLogs produkter er produceret, testet og dokumenteret i overensstemmelse med relevante standarder.

“MarLog er hands-on og tæt på kunderne, hvilket sikrer gode kundeoplevelser, og vi arbejder hårdt for at opretholde dette.”, siger Nikolai Bakker, administrerende direktør, MarLog Fenders A/S.

MarLog Fenders A/S retter nu blikket mod Danmark og den spændende og innovative udvikling her. Den lange tradition for grøn energi, havvind og maritime løsninger er en inspiration for mange på begge sider af Skagerrak.

Som en nicheleverandør har MarLog opbygget både ekspertise og netværk inden for deres produkter og tjenester, men de er afhængige af stærke samarbejdspartnere og synergier på tværs af aktører.

“MarLog er hands-on og tæt på kunderne, hvilket sikrer gode kundeoplevelser, og vi arbejder hårdt for at opretholde dette”

Nikolai Bakker

Administrerende direktør, MarLog Fenders A/S.

Administrerende direktør Nikolai Bakker er både ydmyg og entusiastisk omkring udvidelsen til Danmark:

“Efter at have mødt og talt med mange forskellige virksomheder i den danske maritime industri, så vi en enorm ekspertise, samtidig med et behov for en leverandør af fenderløsninger, der også kan tilbyde solid teknisk og praktisk viden.”, siger Nikolaj Bakker.

Den meget varierede shipping-aktivitet i Danmark er spændende.

Med projektlaster inden for offshore vind, NATO/flåden og ship-to-ship, er der mange muligheder for MarLog Fenders A/S, også ud over deres kerneaktiviteter i Danmark.

Besøg deres hjemmeside hjemmeside

MarLog gør en stor indsats for at sikre god opfølgning på deres kunder og udarbejder aftaler for service og vedligeholdelse per enkelt projekt.

For fendere tilbyder de nu service- og leveringscenter i Danmark, og viderefører den værdi og ekspertise, de har opbygget i Norge og Stavanger, til Danmark, resten af Europa og EU.