Gældsstyrelsen

01. august 2023

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

ALLE SKAL BETALE DERES GÆLD TIL DET OFFENTLIGE – OG VI SKAL GØRE DET LET FOR DEM

Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Vores mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld, og vi samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår.

 

Standplads

Find Gældsstyrelsen på standplads 11

Vi bestræber os altid på at kombinere den højeste faglighed med den største forståelse for menneskers omstændigheder. Vi løfter en vigtig samfundsopgave, der handler om at inddrive mest mulig gæld til det danske velfærdssamfund. Med denne opgave følger et stort ansvar, som vi er meget bevidste om. Vi har borgere og virksomheder i centrum i alt, hvad vi gør – og vi gør os umage for at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at være ansat i mange år

HOS OS FÅR DU HØJ FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB

I Gældsstyrelsen har vi kompetente og dedikerede medarbejdere, som arbejder løsningsorienteret og har forståelse for den enkeltes situation. Vi lykkes med vores opgave fordi vores ledere og medarbejdere har en høj grad af faglig dedikation og stor viden på deres område. Hos os kan du udvikle nye sider af din faglighed. Vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved høje ambitioner, stor fleksibilitet og sammenhold.

I Gældsstyrelsen hjælper vi hinanden med opgaverne. Vi arbejder for fælles mål og udnytter hinandens styrker og kompetencer. Vi fokuserer på at fungere som et hold, og vi hjælper hinanden til at blive bedre. Gode kollegaer skaber gode arbejdsdage og gode resultater. Vi er ét hold – her får du kol­legaer, der bakker dig op.

Information in English

Gældsstyrelsen, the Danish Debt Collection Agency, is part of the Danish TAX authorities.

We collect debt from citizens and companies on behalf of public authorities. We undertake a job that is of great importance in supporting the Danish welfare society.

We always strive to combine the highest level of professionalism with the greatest understanding of human circumstances.