FOF Vest

Erhverv 22. november 2023

FOF Vest tilbyder muligheder indenfor aftenskole og forberedende voksenundervisning samt kulturelle oplevelser og aktivivter. Foto: FOF Vest.

Vil du vide mere?

Lasse Lietzen Jensen

Projektleder & SoMe ansvarlig

Kontakt Lasse

FOF Vest udbyder gratis danskundervisning til private borgere og virksomheder, hvor de styrker dem i stavning, læsefærdigheder, grammatik og skriftlig fremstilling. Undervisningen kan være en stor hjælp i forbindelse med ens hverdag, arbejde eller uddannelse.

Som virksomhed kan du sende dine medarbejder afsted på et privathold, men undervisningen kan også foregå i din virksomhed, hvis der kan samles et hold. Kontakt FOF Vest for at drøfte mulighederne.

FOF Vests udbud spænder bredt. Ud over sprogundervisningen, så kan du hos FOF også opleve det højaktuelle foredrag om tidens store debatemner, over kurser i bl.a. sprog, it, madlavning og bevægelse, til kreative fag, musik- og sangundervisning. FOF Vest laver også rejser i samarbejde med deres FOF-kollegaer i Danmark.

Kort sagt, så er FOF Vests opgave at gøre dig ”Klogere, sundere og gladere”.

Om FOF Vest

FOF Vest har ca. 100 undervisere, og de har seks medarbejdere i administrationen.

Forstanderen er Henrik Vej Kastrupsen og den pædagogiske leder er Jens Højlund.

Siden FOF i 1947 så dagens lys, er millioner af danskere blevet klogere, sundere og gladere på deres brede palet af kurser, foredrag, ture og rejser.

FOF har givet dem viden og indsigt. De har fået nye færdigheder og oplevet værdien af at være en del af et fællesskab.

I 2024 kan FOF Vest fejre 75-års jubilæum.

FOF Vest står for kvalitet, nytænkning og fleksibilitet.

De appellerer til en bred vifte af interesser og behov i lokalsamfundet, og har særlig fokus på de gode undervisere, lækre faciliteter, det kulturelle indhold og mangfoldigheden.

FOF Vest forener individualisme, fællesskab og forskellighed.

Danmark bliver nødt til at hente udenlandsk arbejdskraft, og skal de have et godt liv – både privat og arbejdsmæssigt – så er det afgørende, at de kan tale og skrive dansk. Det hjælper vi dem med.

Henrik Vej Kastrupsen

Forstander, FOF Vest

En vigtig rolle for fremtidens arbejdskraft

Behovet for danskundervisning vil kunne stige i årene fremover.

Danmark bliver nødt til at hente udenlandsk arbejdskraft. Og skal den nye arbejdskraft have et godt liv – både privat og arbejdsmæssigt – så er det afgørende, at de kan tale og skrive dansk.

Det hjælper FOF Vest dem med.