Dansk Miljørådgivning A/S (DMR)

Erhverv 12. december 2023

DMR er lokale i Esbjerg og har kontor på Kogade 1a på Esbjerg Havn.

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er et landsdækkende, privatejet rådgivende ingeniørfirma med 16 kontorer i Danmark. Virksomheden fokuserer på at levere kvalitetsrådgivning tilpasset kundens behov og krav, med en stærk forpligtelse til bæredygtighed og samfundsmæssigt ansvar

DMR er certificeret efter ISO-standarderne for kvalitet (ISO 9001:2015), miljø (ISO 14001:2015), arbejdsmiljø (ISO 45001:2018), og socialt ansvar (ISO 26000/DS 49001) og fremhæver deres engagement i FN’s verdensmål, især inden for uddannelse, rent vand, og klimaindsats. DMR tilbyder en bred vifte af miljørådgivningstjenester og understreger vigtigheden af dokumenterede arbejdsprocesser og systematisk rådgivning.

Vi forsøger at være tæt på projekter og kunder med høj faglighed og sund fornuft

Helene Møller Juhl

Kontorleder i Esbjerg og kemingeniør

DMR er certificeret efter ISO-standarderne for kvalitet (ISO 9001:2015), miljø (ISO 14001:2015), arbejdsmiljø (ISO 45001:2018), og socialt ansvar (ISO 26000/DS 49001) og fremhæver deres engagement i FN’s verdensmål, især inden for uddannelse, rent vand, og klimaindsats. DMR tilbyder en bred vifte af miljørådgivningstjenester og understreger vigtigheden af dokumenterede arbejdsprocesser og systematisk rådgivning.

DMRs målsætning er at yde miljømæssigt, fagligt og økonomisk optimale løsninger for kunderne. DMR stræber efter at levere langtidsholdbar rådgivning af høj kvalitet og med god service, at være kundens ambassadør og bruge penge på samme måde ”som de ville bruge deres egne”.

DMR yder rådgivning indenfor bl.a.:

 • forureningsundersøgelser, udarbejdelse af risikovurdering, oprensning af forurening
 • oprensning af forurenet jord/grundvand
 • jordhåndtering og genanvendelse
 • industrimiljø, EDD, VVM-vurderinger, OML-beregninger
 • geotekniske undersøgelser og projektering
 • skimmelsvamp, fugt, trænedbrydende svampe og bygningsfysik
 • miljøscreening/miljøkortlægning og PCB-screening af bygninger
 • certificeret støjmåling, støjberegning, støjrådgivning, akustik
 • radonundersøgelse og radonsikring
 • bæredygtigt byggeri/DGNB
 • vandhåndteringsplaner, LAR, nedsivning af regnvand
 • autoriseret arbejdsmiljørådgivning (APV, PSS m.v.)
 • intelligent prøvetagningsudstyr.