1. Inspirationsartikler

Fra Indien til Esbjerg: Nu er Shiva blevet esbjergenser og dansk statsborger

Familie og bolig

For 42-årige Shiva og hans 36-årige hustru og hans to børn er Esbjerg den ideelle base for deres fremtid.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Da indiskfødte Shivakumar Kuppenahalli i 2010 flyttede til Esbjerg, kendte han intet til byen. I dag er Esbjerg blevet hans hjem, hvor hans to børn er født og opvokset. For nylig fik han sit danske statsborgerskab, som både er et symbol på, at han er blevet glad for livet i Sydvestjylland samtidig med, at det for ham er den bedste gave, han kan give til sine børn.

Han havde aldrig nogensinde hørt om Esbjerg før, da indiskfødte Shivakumar Kuppenahalli i begyndelsen af 2010 blev indkaldt til en jobsamtale hos Andritz Feed & Biofuel. Faktisk havde han kun været i Danmark en enkelt gang som turist i København et par år forinden, hvorfor han måtte google løs for at finde Esbjerg på et kort og danne sig et indtryk af byen inden besøget.

Han skulle dog ikke bruge mere end et par timer i det sydvestjyske, før han var blevet overbevist om, at Esbjerg ville være den ideelle, fremtidige base for ham og hans gravide kone.

”Efter jobsamtalen havde Andritz sørget for, at jeg fik en rundtur i Esbjerg, hvor jeg bl.a. så midtbyen og var ude ved de hvide mænd. Jeg fik et virkelig godt førstehåndsindtryk af byen, som er noget helt andet, end det jeg kom fra. Jeg havde boet i Schweiz i seks år, tæt ved alperne, og her var bare helt fladt. Og så blev jeg faktisk overrasket over, at Esbjerg virkede større, end jeg havde regnet med,” forklarer Shiva, som han for nemheds skyld kalder sig.

Imponeret over systemet

Maskiningeniøruddannede Shiva takkede ja til jobbet som Project Manager hos Andritz, som han begyndte at arbejde for i sommeren 2010. Det betød, at han og hustruen forlod Schweiz, hvor Shiva havde boet de foregående seks år, for at flytte til et fremmed land med deres første barn på vej.

For den i dag 42-årige Shiva og hans 36-årige hustru, der begge stammer fra Indiens tredjestørste by, Bangalore, som har et befolkningstal på ca. otte millioner og ligger godt 7.500 km. fra Esbjerg, blev netop flytningen og graviditeten et positivt eksempel på det liv, de havde valgt med flytningen til Danmark.

”Virksomheden havde hjulpet mig at finde et sted at bo og HR sørgede for alt det praktiske. Vi fandt hurtigt ud af, at alt var meget mere digitaliseret i Danmark. Vi blev meget imponerede over det danske system, som bl.a. også hurtigt sørgede for, at vi fik hjælp til min gravide kone,” fortæller Shiva om den første tid i Esbjerg og mødet med det danske system, som naturligvis også var behjælpeligt, da ægteparrets datter blev født 1. januar 2011.

Også kulturen på det danske arbejdsmarked var én af de ting, Shiva hurtigt bed mærke i, var markant anderledes end dét, han kendte. Allerede på førstedagen fik han et mindre ”kulturchok”.

”Arbejdskulturen her er helt anderledes med et fladere hierarki. Det var lidt svært i begyndelsen, hvilket jeg allerede oplevede første dag på jobbet. Jeg kom fra et mere formelt miljø i Østrig, så den første dag på jobbet mødte jeg op helt ’dressed up’ og havde alle mine eksamenspapirer og dokumenter med. Ham den anden, der skulle begynde samme dag som mig, kom i T-shirt og sneakers og havde ikke noget med, så jeg kunne godt se, at jeg var ’overdressed’,” erindrer Shiva med et smil.

Tillid, tryghed og leverpostej

Shiva lærte hen ad vejen at forstå den danske kultur og mentalitet. Faktisk er det en af grundene til, at han og konen valgte at slå sig ned i byen og skabe en base for familien, hvor begge børn er født og opvokset i Esbjerg.

”Man har stor tillid til hinanden her sammenlignet med Indien, hvor der er meget mere hierarki og bureaukrati. Her stoler man på systemet og på hinanden, hvilket er med til give større sikkerhed og tryghed. Det gælder i høj grad arbejdsmæssigt, hvor det flade hierarki betyder, at man som medarbejder bliver hørt og den respekt får én til at føle sig mere stolt og godt tilpas i virksomheden,” forklarer Shiva om fordelene ved livet i Danmark og på danske arbejdsmarked.

Shiva og hans kone, som i øjeblikket er indskrevet på Rybners for at supplere sin uddannelse som elektronikingeniør ved at læse til teknisk designer, har også selv gjort en stor indsats for, at familien er blevet godt integreret. De har deltaget i et væld af de aktiviteter, Esbjerg Kommunes Tilflytterservice arrangerer for tilflyttere, ligesom børnene er blevet sendt i dansk børnehave og skole.

”Både min kone og jeg er vegetarer pga. religion og tradition. Men vi forsøger at integrere børnene bedst muligt her ved, at de skal tage det bedste fra alle kulturer og også prøve de danske ting. Så jeg undersøgte og lærte bl.a., hvordan man laver rugbrødsmadder med makrel og leverpostej, så de kunne prøve det, ligesom vi også fejrer også julen og andre højtider – både for at lære dem om den danske kultur og traditionerne, men også så de ikke er udenfor i skole og børnehave,” forklarer Shiva.

Bedste gave til børnene

Netop hensynet til børnenes integration og fremtid i Danmark er hovedårsagen til, at Shiva for nylig traf et stort valg. I slutningen af marts blev han nemlig dansk statsborger, hvormed han pga. indiske regler også måtte opgive sit indiske statsborgerskab.

”Tilbage i 2018 tog jeg statsborgerskabsprøven, da det virkede som det rigtige næste skridt, så jeg ikke kun havde en arbejdstilladelse. Og efter at have ventet godt to et halvt år, fik jeg det endelig her den 24. marts, da jeg var til Grundlovsceremoni hos Esbjerg Kommune, hvor vi blev fejret med champagne, chokolade og velkomsttale,” fortæller Shiva, som ser statsborgerskabet som en fremtidssikring af sine børns muligheder.

”Det er en fordel for mig at have dansk statsborgerskab, da jeg rejser meget og det derved bliver nemmere, da jeg ikke skal have et visum hver gang. Men det er også den bedste gave, jeg kan til mine børn og deres fremtidige studier og liv, da de nu også er danske statsborgere. Det betyder bl.a., at mine børn nu har adgang til uddannelsessystemerne i hele EU,” forklarer Shiva om beslutningen.

Med sit nye statsborgerskab, en tryg og stabil hverdag og gode fremtidsmuligheder for hele familien ser Shiva Esbjerg som stedet, familien har slået sig ned permanent, hvorfor de i øjeblikket kigger på at købe hus i et af de børnevenlige områder.

”Vi har det rigtig godt i Esbjerg og vores livskvalitet her er så høj, at jeg ikke kan se nogen grund til, at vi skal flytte herfra.”