1. Arrangementer

Generalforsamling i Business Esbjerg

Tors. 11. juni 2020
kl. 08.30 - 10.30

Online (Zoom) 

Generalforsamlingen vil blive afholdt online d. 11. juni

Pris

  1. Alle deltagere

    Gratis

I år afvikles den ordinære generalforsamling, online via Zoom.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Business Esbjerg:

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 08.30-10.30

Online (Zoom)

 

Du tilmelder dig på vanlig vis, her på hjemmesiden. Efter din tilmelding, vil du modtage en email, med informationer omkring hvordan du deltager i den online generalforsamling.

 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.

3) Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

Følgende er på valg i år:
Claus Pedersen
Søren Nørgaard Thomsen

6) Valg af 2 suppleanter.

Følgende er på valg:
Klaus Nielsen
Bente Riis Fogsgaard

7) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

8)Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Flemming N. Enevoldsen

Bestyrelsesformand

Tors. 11. juni 2020
kl. 08.30 - 10.30

Online (Zoom)