1. Arrangementer

Generalforsamling i Business Esbjerg 2024

Man. 25. marts 2024
kl. 15.30 - 17.00

Danhostel Esbjerg
Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg

Til alle medlemmer af Business Esbjerg.

Vil du vide mere?:

Troels Larsen

Udviklingsmedarbejder

Kontakt Troels

Pris

  1. Medlemmer

    Gratis

Generalforsamling.

Hermed indkaldes alle medlemmer til ordinær generalforsamling i Business Esbjerg:

Mandag den 25. marts 2024 kl. 15.30-17.00 i Konferencesalen ved Danhostel Esbjerg, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

Følgende er på valg i år:

  • Bente Riis Fogsgaard (modtager genvalg)
  • Claus Pedersen (modtager genvalg)
  • Karsten Larsen (modtager genvalg)

5. Valg af 2 suppleanter.

6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Tilmelding sker her fra siden, senest onsdag d. 20. marts 2024 kl. 12.00 af hensyn til forplejningen.

Med venlig hilsen

Flemming N. Enevoldsen
Bestyrelsesformand

Man. 25. marts 2024
kl. 15.30 - 17.00

Danhostel Esbjerg
Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg