1. Arrangementer

Bestyrelsesuddannelse med Business Esbjerg 2024

Tors. 31. oktober 2024
07. november 2024
14. november 2024
21. november 2024
28. november 2028

Esbjerg Business Park, mødelokale 0.224
John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø

Tilmeld

Er du ejerleder, i bestyrelse i en SMV, eller drømmer du om at påtage dig bestyrelsesarbejde i fremtiden, så er forløbet her noget for dig.

Vil du vide mere?:

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt
Tilmeld

Pris

 1. Mentor hos Business Esbjerg

  10.000,00 DKK

 2. Medlem af Business Esbjerg

  15.900,00 DKK

 3. Ikke medlem af Business Esbjerg

  25.500,00 DKK

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar. Få en grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejdets processer, samt den kommunikation og det samarbejde, der foregår mellem bestyrelsen og direktionen i virksomheden.

Over 5 undervisningsgange, får du viden om hvilke opgaver og hvilket ansvar du har som bestyrelsesmedlem, samt hvordan du kan bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse.

Du får indsigt i de juridiske aspekter i professionelt bestyrelsesarbejde og forståelse for samarbejdet med revisoren i virksomheden.

Derudover vil du blive introduceret til de mest gængse problemstillinger, som du vil møde som bestyrelsesmedlem og blive rustet til at kunne løse problemstillinger og ikke mindst dilemmaer, inden for de arbejdsområder, som professionelt bestyrelsesarbejde omfatter.

Dine undervisere på forløbet er dygtige undervisere samt dygtige erhvervsfolk og rådgivere, der alle har fingeren på pulsen omkring det tema, der er på undervisningen.

Målgruppe:

Er du ejerleder, i bestyrelse, i en SMV, eller drømmer du om at påtage dig bestyrelsesarbejde i fremtiden, så er forløbet her noget for dig. Vi har i forløbet vægt på små- og mellemstore virksomheder, da det oftest er her, man får sin første bestyrelsespost.

Indhold på forløbet:

 • Grundlæggende forståelse af bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder
 • Bestyrelsesforståelse, der leder hen på praksisnære teorier og værktøjer, der kan anvendes i dagligdagen
 • Bestyrelsens og det enkelte medlems juridiske ansvar samt den generelle lovgivning på området
 • Kommunikation og rapportering i bestyrelsen
 • Sammensætning af bestyrelsen, samarbejdsformer i bestyrelsen og samarbejdet mellem bestyrelsen og ejerlederen/direktionen

Prisen er inkl.

 • 5 undervisningsmoduler
 • Frokost og mødeforplejning
 • Undervisningsmaterialer samt bogen SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt
 • Middag efter sidste modul
 • Eksamen samt eksamensbevis.

Adgangskrav:

Adgangskrav er min. 2 års relevant erhvervserfaring, der skal indsendes CV (alternativt kan LinkedIn Profil kopieres ned)
Der skal indsendes svendebrev/eksamensbevis for min. ungdomsuddannelse – kan du ikke finde denne, skal tro og love-erklæring udfyldes
Har du ingen officiel uddannelse efter folkeskolen, foretages, der gratis en realkompetence vurdering for at optage dig på forløbet.

Der er 20 pladser på holdet, herefter oprettes der venteliste til et evt. nyt hold.

Forløbet udbydes i samarbejde med Smart Academy og tager udgangspunkt i faget ”Grundlæggende bestyrelsesansvar” fra Akademiuddannelsen i ledelse.  Du optjener 5 ECTS-point, som du efterfølgende kan bruge, hvis du vil bygge videre på en fuld lederuddannelse hos Smart Academy.

Du møder følgende indlægsholder på bestyrelsesuddannelse, de underviser i følgende emner:

 • Ejerlederens DNA
 • Hvad ved vi om ejerlederen
 • Hvad ved vi om ejerlederens bestyrelse
 • Hvornår skaber bestyrelsen værdi i en ejerledet virksomhed
 • Erfaringer fra dagligdagen
 • Bestyrelsens opgaver
 • Bestyrelsens ansvar
 • Forsikring
 • Konflikter i ejerkredsen
 • Betydningen af ejeraftaler
 • Cases fra dagligdagen
 • Hvordan ser banken på en professionel bestyrelse i en ejerleddet virksomhed
 • Hvordan fungerer samarbejdet med banken hvis virksomheden har en bestyrelse
 • Virksomhedens udvikling 2004 – 2021 og bestyrelsens betydning
 • Sammensætning af bestyrelsen 2004-2005, 2015-2021
 • Bestyrelsesevaluering
 • Bestyrelsens/formandens rolle overfor direktøren/ejerlederen
 • Samarbejdet med ledergruppen

Rammerne om det gode bestyrelsesmøde

 • Årshjulet for bestyrelsen, hvad skal vi rundt om
 • Bestyrelsens forretningsorden og hvordan den kan bruges
 • Det gode bestyrelsesmøde, dagsorden, oplæg og referat
 • Arbejdet mellem møderne
 • Kontrol >< Værdiskabende bestyrelsesarbejde
 • Bestyrelsens arbejde med megatrends
 • Bestyrelsens rolle i forhold til ejeren
 • Introduktion til ejer, generationsskifte og værdiansættelse,
 • Ejer og generationsskifte
 • Principper for værdiansættelse
 • Grundlæggende regnskabsforståelse
 • Gennemgang af case for at illustrere forskellige principper
 • Gruppe arbejde:
 • Gennemgang af 3 lokale regnskaber fra Esbjerg og omegn

Hvad kan vi læse ud af disse regnskaber og hvad skal vi være særligt opmærksomme på

 • Samarbejdet med revisor
 • Årsregnskab
 • Ansvarsfordeling
 • Besvigelser og kontrolmiljø
 • Bestyrelsens samarbejde med revisor
 • Cases fra dagligdagen
 • Fokus på ”den værdiskabende bestyrelse” i en ejerledet virksomhed.
 • Det gode bestyrelsesmøde
 • Generationsskifte
 • Hvordan sammensættes en god bestyrelse og hvordan får man som ejerleder et godt samarbejde med bestyrelsen.

Tors. 31. oktober 2024, 12.00 - 17.30
07. november 2024, 12:00 - 17.30
14. november 2024, 12:00 - 17.30
21. november 2024, 12:00 - 17.30
28. november 2028, 12:00 - 17.30

Esbjerg Business Park, mødelokale 0.224
John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø