1. Virksomhed
  2. Ledelse

Bliv en bedre ejerleder

Er du ejerleder – altså både ejer af og leder i din virksomhed – kan det være en god ide at tænke over at udvikle din ledelsesstil sideløbende med, at din virksomhed udvikler sig.

Vil du vide mere?

Peter Hegelund

Erhvervskonsulent

Kontakt Peter

Som ejerleder kan man nemt blive så fokuseret på sin virksomheds vækst og udvikling, at man glemmer at tænke på sin egen personlige udvikling som leder. Et lederkursus eller medlemskab af et ledernetværk giver dig mulighed for at sparre med andre om udviklingen af dine lederkompetencer.

Er du ejerleder – altså både ejer af og leder i din virksomhed – kan det være en god ide at tænke over at udvikle din ledelsesstil sideløbende med, at din virksomhed udvikler sig. Vi ser ofte, at ejerledere leder på samme måde i dag som for fem år siden, selvom virksomheden måske er vokset fra fem til 20 medarbejdere. Det kan ende med at blive en barriere for hele virksomhedens udvikling.

Som regel kræver en større medarbejderstab nemlig en anden ledelsesstil. Hvis du har 20 medarbejdere, kan du ikke vende alle udfordringer med dem over en kop kaffe og et rundstykke fredag formiddag. Det kræver mere formelle strukturer og processer. For at sikre en ensartet håndtering af personalesager og spare dig selv for tid – og medarbejderne for tvivl – kan det fx være en god ide at få formuleret en personalehåndbog.
Ejerledere er ofte meget motiverede for at udvikle virksomheden via fx en styrket produktion og øget omsætningen – men de glemmer sommetider at udvikle på deres egne kompetencer.

Leadership Esbjerg

Med Leadership bliver du en del af et fagligt netværk for topledere i Esbjerg Kommune – på tværs af brancher – og får mulighed for at udvikle dine egne kompetencer som leder.

Til møderne drøfter I forretningsudvikling, strategi og lederskab med udgangspunkt i oplæg fra spændende og aktuelle oplægsholdere. Samtidig er der mulighed for at deltage i team-aktiviteter i uformelle rammer for at lære hinanden bedre at kende.

Læs mere om Leadership Esbjerg

Kommunikerer du med dine medarbejdere?

Måske synes du, det kan være svært at få sat struktur på din kommunikation? Eller også har du slet ikke skænket emnet en tanke? Med et tocifret antal medarbejdere kan du ikke forvente, at alle udfordringer bliver vendt over frokosten. Derfor anbefaler vi, at du aftaler nogle mere formelle møder med dine medarbejdere, en til en. Det behøver ikke være mere end et kvarter hver eller hver anden uge.

På mødet kan I snakke om, hvad medarbejderen har opnået af resultater i den forgangne tid – og hvilke udfordringer der venter det næste stykke tid. Det kan virke som lang tid at sætte af til møder. Men erfaring viser, at det ofte sparer både leder og medarbejder for meget tid i det lange løb, fordi man på den måde kan drøfte alle udfordringer på én gang – og i mange tilfælde tage problemerne i opløbet.

 

Giv medarbejderne konkrete mål

Vil du gerne motivere dine medarbejder yderligere, kan det være en god ide at give dem konkrete mål og på den måde definere rammerne for, hvornår de er en succes.
Er du fx leder på en fabrik, kan dine produktionsmedarbejdere måske have svært ved at forholde sig til det årlige mål eller det ønskede månedlige dækningsbidrag. Men bliver det i stedet formuleret som et individuelt mål– fx at din medarbejder gerne skal producere X enheder per vagt eller sørge for, at maskinen kører fejlfrit Y pct. af tiden, så ordren kan leveres til tiden – bliver det nemmere for medarbejderen selv at vurdere, hvornår hun/han er en succes. Og det skaber motivation.

Arrangementer for dig