1. Om Business Esbjerg

Ledige stillinger

Vi skaber de bedst mulige betingelser for at drive virksomhed, bo, studere og holde ferier og møder i området, og det er vores ambition at være en betroet og professionel samarbejdspartner for vores medlemmer.

Vil du vide mere?

Randi Høxbro

Udviklingschef

Kontakt Randi

Iværksætterhuset Riggen er Esbjerg nye iværksætterhus, hvor vi sætter rammen for både kommende, nye og etablerede iværksættere. Vi skal skabe flere nye virksomheder, flere arbejdspladser, mere innovation og skabe en platform for, at iværksætterne bliver i Esbjerg kommune.

Iværksætterhuset Riggen er Esbjerg nye iværksætterhus, hvor vi sætter rammen for både kommende, nye og etablerede iværksættere. Vi skal skabe flere nye virksomheder, flere arbejdspladser, mere innovation og skabe en platform for, at iværksætterne bliver i Esbjerg kommune.

Med iværksætterhuset skaber vi et fysisk miljø med mulighed for arbejdsplads, iværksættercafé, aktiviteter, foredrag, vækstforløb mm., alle aktiviteter, der skal støtte op omkring iværksættere i Esbjerg kommune. Iværksætterhuset Riggen er i en 4 års projektperiode støttet af Lauritzen Fonden, Business Esbjerg og Esbjerg Kommune.

I forbindelse med åbningen af det nye iværksætterhus søger vi to profiler.

Brænder du for iværksætteri og udvikling? Vi søger en iværksætterkonsulent, der vil være med til at opbygge et lokalt iværksætterkultur- og miljø, og dermed være med til at sætte Esbjerg på landkortet i forhold til iværksætteri.

Du vil blandt andet komme til at arbejde med:

 • Synliggørelse af iværksætteri som en karrierevej
 • Sparre med iværksættere, både inden- og udenfor Riggen
 • Opsøge og screene af relevante iværksættere i forhold til plads i iværksætterhuset
 • Sørge for at de iværksættere, der er til stede på Riggen kontinuerligt udvikler sig og sættes sammen med relevante samarbejdspartnere
 • Drive og facilitere månedlige iværksættercaféer
 • Være kontaktperson til lokale rådgivere
 • Drive mentornetværk og facilitere mentormatch
 • Sammen med kollegaer sikre løbende relevante arrangementer for iværksættere, både inden- og udenfor Riggen, så der skabes et iværksættermiljø på Platformen
 • Sammen med kollegaer sammensætte uddannelsesforløb og programmer, der sikrer at iværksætterne bliver flyveklare.
 • Sammen med kollegaer være med til at opbygge et investornetværk
 • Koble iværksættere på lokale Business Angels, investorer og fonde
 • Opsøge samarbejder med andre iværksættermiljøer, både lokalt og nationalt
 • Koordinere med Platformens ledelse, hvordan iværksætterne kan hjælpe ind i de andre tilbud, der i platformen.

Dine kvalifikationer

Du har en kreativ, men samtidig kommerciel tilgang til udvikling og iværksætteri og formår at inspirere og motivere andre.  Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor du har mange forskellige opgaver, og mange relationer. Du er struktureret og formår at følge op, og evner at drive et miljø på daglig basis, herunder også daglig administration i samarbejde med vores fællesadministration.

Vi forventer at du:

 • Har en forretningsdrevet baggrund, gerne med en baggrund som fx cand. merc, dog vægter erfaring højest.
 • Har erfaring i forretningsudvikling af mindre virksomheder
 • En kreativ tilgang til opgaveløsning – vi behøver ikke ”gøre som vi plejer”
 • Har et stort netværk indenfor og kendskab til det lokale erhvervsliv og formår at sætte iværksættere og virksomheder sammen
 • Er en god menneskekender, og kan indgå i dialog med både iværksættere, direktører og politikere
 • Et stort personligt drive, og brænder for iværksætteri.
 • Er administrativt stærk
 • Du superbruger i Word og Excel og har nemt ved at tillære dig nye it-systemer, herunder WordPress ol.

Vi tilbyder

Du vil blive en del af Business Esbjerg, der er en lokal erhvervsorganisation. Her vil du møde andre ildsjæle, der arbejder for vækst og udvikling i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Du vi få gode kollegaer, der kan understøtte dit arbejde på Iværksætterhuset Riggen, og sammen med dig udvikle iværksætterområdet. I det daglige vil du referere til udviklingschef Randi Høxbro.

Iværksætterhuset vil få sin egen organisation, med egen referencegruppe, erfa-boards mm.., som du løbende afrapporterer til, samt afholder møder med.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos udviklingschef Randi Høxbro på telefon 36 97 35 17 eller rah@businessesbjerg.com.

Ansøgningen
Send din ansøgning, CV og evt. relevante eksamenspapirer senest onsdag d. 9. december. Samtaler forventes gennemført i uge 51 og 52.

Opstart efter aftale, gerne 1. februar. Vi venter gerne på den rette kandidat.

Brænder du for iværksætteri og udvikling? Vi søger en studentermedhjælper i vores nye iværksætterhus Riggen.

Du vil blandt andet komme til at arbejde med:

 • Være med til at skabe indhold til sociale medier og hjemmeside (SOME drives af vores marketingsafdeling)
 • Være med til at screene og skabe overblik over iværksættermiljøet både lokalt, men også nationalt og internationalt
 • Analysearbejde i forhold til iværksætteri
 • Være med til at sørge for at de iværksættere, der er til stede på Riggen kontinuerligt udvikler sig og sættes sammen med relevante samarbejdspartnere.
 • Være administrativ drivkraft bag vores månedlige iværksættercafé
 • Hjælpe os med afholdelse af arrangementer og workshops

Dine kvalifikationer

Vi forventer at du:

 • Har en kreativ, men samtidig kommerciel tilgang til udvikling og iværksætteri
 • Er administrativt stærk
 • Du superbruger i Word og Excel og har nemt ved at tillære dig nye it-systemer, herunder WordPress ol.
 • En kreativ tilgang til opgaveløsning – vi behøver ikke ”gøre som vi plejer”
 • Et stort personligt drive

Stillingen er på ca. 10 timer om ugen.

Organisering

Du vil blive en del af Business Esbjerg, der er den lokale erhvervsorganisation, som samler erhvervslivet i Esbjerg og Fanø kommuner. Her vil du møde andre ildsjæle, der arbejder for vækst og udvikling.

I det daglige vil du referere til den daglige leder i iværksætterhuset Riggen.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos udviklingschef Randi Høxbro på telefon 36 97 35 17 eller rah@businessesbjerg.com.

Ansøgningen

Send din ansøgning, CV og evt. relevante eksamenspapirer senest onsdag d. 9. december. Samtaler forventes gennemført i uge 51 og 52.

Opstart efter aftale, vi venter gerne på den rette kandidat.

Om Business Esbjerg

Business Esbjerg varetager erhvervsfremmeindsatsen for Esbjerg og Fanø kommuner og er en selvstændig forening med 860 medlemsvirksomheder.

Vi skaber de bedst mulige betingelser for at drive virksomhed, bo, studere og holde ferier og møder i området, og det er vores ambition at være en betroet og professionel samarbejdspartner for vores medlemmer.
Vi arbejder for bedre rammevilkår og bidrager til dagsordenen på et lokalt, regionalt og nationalt niveau. Dette i tæt dialog med statslige, regionale og lokale myndigheder samt uddannelsesinstitutioner og, naturligvis, virksomheder.