TotalEnergies

01. august 2023

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energier: olie og LNG, nye lavt kulstofindholdige energier, elektricitet og vedvarende energi.

Med aktiviteter i næsten 130 lande sætter TotalEnergies bæredygtig udvikling i alle dets dimensioner i centrum af sine projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære.

 

Standplads

Find TotalEnergies på standplads 17

Vores politik for bæredygtig udvikling har fire hovedprioriteter:

  1. Klima og bæredygtig energi
  2. Omsorg for miljøet
  3. Folks trivsel
  4. Skabe fælles værdi

Vores næsten 100.000 medarbejdere er forpligtet til energi, der er overkommelig, renere, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt.

Vi opererer igennem hele energiværdikæden: fra produktion af energi til transport og forarbejdning til mellemprodukter og færdige produkter; til opbevaring og distribution af disse produkter for at imødekomme individuelle og erhvervskunders behov. Vi udvikler også CO2-neutralitetsprojekter for vores egne sites og for kunder med løsninger til at øge energieffektiviteten og til at opfange og lagre kulstof (CCS og naturlige kulstofdræn).

Information in English

TotalEnergies is a global multi-energy company producing and marketing energies: oil and LNG, new low-carbon energies, electricity and renewables. With operations in nearly 130 countries, we put sustainable development at the heart of projects and operations. Our policy of sustainable development has 4 main priorities: Climate and sustainable energy, the environment, people’s well-being and creating shared value. Our nearly 100,000 employees are committed to energy that is affordable, cleaner, more reliable and accessible.

We operate throughout the energy value chain: from production of energies to their transportation; and processing into products and their storage and distribution. We also develop carbon neutrality projects, with solutions to enhance energy efficiency and capture and store carbon.