MacArtney A/S

12. juli 2022

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

MacArtney Underwater Technology er global leverandør af undervandsteknologiske løsninger med speciale i design, produktion, salg og service af systemer til Marine and Offshore, Ocean Science samt Naval. MacArtney Offshore Wind Solutions udvikler, producerer og leverer løsninger til vedvarende energi og offshore-markeder. Vores varemærke er kvalitet og pålidelighed.

Vores mest værdifulde aktiv er medarbejderne. Vi fokuserer derfor løbende og dedikeret på at udvikle vores organisation, kompetencer og kvalifikationer. Vi bestræber os desuden på at være en professionel og socialt berigende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

 

Standplads

Find MacArtney A/S på standplads 33

Vi ønsker, at det at arbejde for MacArtney betragtes som mere end “bare et job”. Vores holdning er, at arbejdet udføres bedst og mest effektivt i et godt arbejdsklima, der bygger på entusiasme, arbejdsglæde, gensidig åbenhed, tillid, respekt og ansvarsfølelse.

Virksomhedernes personaleforeninger er meget aktive. De forskellige arrangementer trækker mange deltagere og nyder stor opbakning i hele organisationen.

At opnå kundeloyalitet, samt opbygge langsigtede kunderelationer, er en fælles opgave hos MacArtney, hvor den samlede indsats er alfa og omega i vores målsætning om at tilbyde de mest optimale løsninger, til de komplekse udfordringer vore kunder står med.

En god start og introduktion af nye medarbejdere vægtes højt og bakkes op af alle teams i organisationen. Samtidigt sørger vi for, at alle – gamle som nye – jævnligt har mulighed for at deltage i interne seminarer og undervisning i produktporteføljen.

Medarbejderne fortæller

Silvíu kom til Danmark fra Rumænien i 2009 via Erasmus+ programmet for at studere til maskiningeniør i Horsens. Siden har han suppleret med et civilingeniørdiplom fra Aalborg Universitet, Aalborg, hvilket han drager stor nytte af i sit job med bl.a. beregninger hos MacArtney Offshore Wind Solutions.

”Jeg er vant til at begå mig på engelsk, men hos MacArtney er der også rig mulighed for at forbedre mit danske sprog, som er et stort ønske for mig. Samtidigt kan jeg bruge engelsk som arbejdssprog under møder og internationale projekter. “

Jeg er blevet godt integreret via intro-forløbet, fantastiske kollegaer og personale-arrangementer. Jeg føler at jeg er en del af et team og af arbejdspladsen generelt, og har allerede fundet min (egen) vej i ”the MacArtney way”.

Silvíu Gabriel Hanachiuc

Mechanical Engineer - MacArtney Offshore Wind Solutions

Noget af det der virkeligt overraskede Cara positivt, var det gode intro-forløb man som nyansat får hos MacArtney. Typisk følges man med andre nye kollegaer til undervisning og lærer hurtigt en gruppe at kende. Det mindsker følelsen af, at ”stå alene”.

“Alle har udvist stor åbenhed, venlighed og vilje til at lære fra sig og svare på spørgsmål. Vi har et meget stort og teknisk sortiment, der kræver en vis indsigt i forhold til indkøb og disponering og her jeg har været rigtig godt hjulpet af mine kolleger, der alle besidder stor viden og erfaring.”

“Selvom MacArtney er en større virksomhed, føles det som at komme ind i én stor familie. Det var godt at møde alle lederne og høre om de forskellige afdelinger, samt at blive præsenteret rundt i hele organisationen. ”

Cara Becker

Procurement Assistant - MacArtney Underwater Technology

Cara Becker, Procurement Assistant - MacArtney Underwater Technology

Thomas har været hos MacArtney i 1 års tid og er allerede hjemmevant blandt projekter og i arbejdet med at finde løsninger. Fra tidligere jobs har han kendskab til olie/gas branchen, noget han kan bygge videre på her. Det han rigtig godt kan lide ved MacArtney er variationen i både segmenter, produkter og hverdagen i det hele taget.

”Vi har en fantastisk sparring på tværs af afdelinger og med de internationale datterselskaber – i mange tilfælde også med kunderne. Man får en grundig introduktion til produkterne, samt hvor, af hvem, og hvordan de anvendes. Det giver en god forståelse for projekterne som helhed.”

Jeg blev ret hurtigt kastet ud i et større projekt – en elektrisk A-ramme – og er glad for at være blevet vist stor tillid fra starten.

Thomas Holdt

Project Manager - MacArtney Underwater Technology

Silvíu Gabriel Hanachiuc, Mechanical Engineer - MacArtney Offshore Wind Solutions

Thomas Holdt, Project Manager - MacArtney Underwater Technology

Information in English

The MacArtney Group is a global supplier of underwater technology solutions, specialising in the design, production and service of a wide range of systems for Marine & Offshore, Ocean Science and Naval applications.

MacArtney Offshore Wind Solutions develops, manufactures and delivers overall solutions for renewable energy and offshore markets. Our trademark is quality and reliability.

Our most valuable asset is our staff. We wish that working for MacArtney is considered more than “just a job”, and we focus – ongoing and dedicated – on developing our organisation, competencies and qualifications. New employees start with a carefully worked-out introduction plan, fully backed by all team members in the organisation.