HK Sydjylland

01. august 2023

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Kom godt fra studie til job!

Hvilken vej ønsker du at gå, fra uddannelse, til ansættelse? Ved HK finder du sparring, rådgivning og kurser, der klæder dig på, til at nå dine mål.

 

 

Standplads

Find HK Sydjylland på standplads 14

Mulighederne er mange. Vil du blive bedre til:
• Ansøgning og CV
• Diverse Microsoft Office værktøjer
• Kommunikation
• Eksamensforberedelse
• Soft skills
• Projektarbejde
Og meget mere.

HK er fagforeningen for dig der arbejder inden for kontor, handel, detail, grafik, service, IT og meget mere.
Som din faglige partner er vi med dig, hele vejen gennem din karriere. Vi forhandler dine arbejdsvilkår gennem overenskomster, giver dig råd og vejledning, uanset om du er ledig eller i arbejde og sørger for opkvalificering gennem kurser og andre medlemstilbud, der støtter op om din faglige udvikling.

Som HK-medlem får du også:
• Hjælp til jobsøgning
• Tjekket din uddannelsesaftale
• Løntjek
• Juridisk og faglig hjælp
• Karrierevejledning
• Mulighed for at være med i faglige netværk
• Fri adgang til hk’s onlinekurser
• Rabatter på forsikringer, ferie og meget mere

HVAD ER HK?
HK er en moderne fagforening med over 100 års erfaring og har det grønne OK-mærke. Hvilket betyder, at HK er en fagforening, der kan forhandle overenskomster med arbejdsgiverne, samt sikre generelle ordentlige arbejdsforhold. Via HK-repræsentation i skolebestyrelser mm. er vi med til at sikre at uddannelserne er relevante for arbejdsmarkedet. HK et fællesskab hvor din stemme er vigtig. Kort sagt vi er din faglige sparringspartner igennem hele din karriere.

Information in English

Do you know which way to go, from studying, til first employment? At HK you can get counseling and courses that will help you achieving your goals.
Would you like to improve your skills within:
• Resumé and coverletters
• Various Microsoft Office tools
• Communication
• Exam preparation
• Soft skills
• Project work
And a lot more.

HK is a trade union for you who works within office administration, commercial trading, retail, graphics, service, IT and more.
As your professional partner, we are with you, all the way through your career. We negotiate your working conditions through collective agreements, give you advice and guidance, whether you are unemployed or in work, and ensure your continued skill development through courses and other member offers that support your professional growth.

As a HK-member you get:
• Support in job seach
• Check-in on your education agreement
• Salary check
• Legal and professional guidance
• Career guidance.
• The option to join different professional networks
• Free access to HK’s online courses
• Discount on insurance, holidays and much more

WHAT IS HK?
HK is a modern trade union with over 100 years of experience and has the green OK-stamp. Which means that HK is a trade union that can negotiate collective agreements with employers, as well as ensure general decent working conditions. Through HK representation on school boards, etc., we help to ensure that the education is relevant to the current market. HK a community where your voice is important.
In short, we are your professional partner throughout your career.