Færdselsstyrelsen

01. august 2023

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Ligestillingsministeriet. Færdselsstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på landets veje.

Vores vision er “Hele vejen til sikker og bæredygtig mobilitet”. Det betyder, at vi arbejder for høj sikkerhed i vejtransporten, samtidigt med at der søges grønne løsninger, der bidrager til en bære-
dygtig omstilling af vejtransporten i Danmark. Visionen er central i Færdselsstyrelsens arbejde og
sætter en retning for alle projekter og initiativer i styrelsen.

Standplads

Find Færdselsstyrelsen på standplads 8

Som et centralt element i vores vision, arbejder vi for en klimavenlig omstilling. Det gør vi ved at søge grønne løsninger, som kan bevæge den danske transportsektor i en mere bæredygtig retning og hvor vi søger at skabe forbedringer og udvikling gennem digitale og teknologiske løsninger.

Færdselsstyrelsen overtog den 1. oktober 2021 ansvaret for opgaver inden for kørekortområdet, herunder selve prøveafvikling og dermed godkendelse af fremtidens bilister. Opgaven er essentiel for arbejdet med at øge trafiksikkerheden på de danske veje og dermed realiseringen af Færdselsstyrelsens vision om sikker mobilitet.

Information in English

The Danish Road Traffic Authority is an agency under the Danish Ministry of Transport.
The Danish Road Traffic Authorities have 4 principal tasks.

To ensure green, safe transport on the roads.

To develop technical and environmental regulations for vehicles.

Regulatory, approval and supervision tasks in both the road and driver’s licence area, the car inspection market and the haulage area (bus, freight and taxi)

To carry out company inspection of heavy vehicles with a focus on driving and rest time.