Energinet

06. juni 2024

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Energinet har ansvaret for, at Danmark er forsynet med el og gas - både i dag og i fremtiden. Vi varetager samfundets interesser i rejsen mod et 100 % grønt energisystem. Vi ejer, driver og udvikler rygraden af den danske el- og gasforsyning: Transmissionsnettene, som er de overordnede net for el og gas.

Energinet er en innovativ og fleksibel arbejdsplads

Når du træder ind ad døren til Energinet, vil du opdage, at der er højt til loftet – i mere end én forstand. Vi er dybt engagerede, og din leder har stor tillid til dig og dine kompetencer. Du får masser af ansvar og vil opleve stor fleksibilitet i forhold til, hvordan du planlægger din arbejdsdag – i storrumskontoret, på hjemmekontoret eller et helt tredje sted. Det gælder, uanset om du er nyuddannet eller erfaren.

Vores kultur er uformel og lærende. Vi deler viden og samarbejder på tværs af afdelinger og fagligheder, og har du brug for sparring og input fra en kollega, går du aldrig forgæves. Vi bruger aktivt vores kaffebar og åbne atrium, når vi mødes på kontoret.

Et stærkt team for en bedre verden

Når du går på arbejde i Energinet bidrager du til målet om et 100 % grønt energisystem – uanset hvilken opgave du løfter. Sammen skaber vi en bæredygtig og klimaansvarlig fremtid i Danmark, samtidig med at vi inspirerer til globale løsninger på nogle af verdens største udfordringer.

Standplads

Find Energinet på standplads 33

Information in English

Energinet is responsible for ensuring that Denmark is supplied with gas and electricity – both today and in the future. We safeguard society’s interests as we move to a 100% green energy system. We own, operate, and develop the backbone of Danish electricity and gas supply: The transmission grids, which are the main grids for electricity and gas.

A powerful team for a better world

When working at Energinet you are contributing to the goal of a 100 % green energy system – no matter the job you have. Together we are creating a sustainable and climate responsible future in Denmark, while also inspiring global solutions on some of the world’s greatest challenges.