2care4

28. juni 2022

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

2care4 er parallelimportører af medicin til salg i de nordiske lande samt Tyskland, og vi udvikler generisk medicin til salg i de nordiske lande. 2care4 blev etableret i 2005 og har gennem årene skabt vækst gennem en innova­tiv tankegang, dedikation og en handlekraftig kultur.

Nøglen til 2care4’s succes ligger i virksomhedens værdier, som har været grundstenen i udviklingen fra at være en lille, lokal iværksættervirksomhed til at blive en af de store leverandører af lægemidler til de skandinaviske markeder og Tyskland. Her fokuserer vi på innovation, kvalitet, handlekraft og gensidig respekt.

Standplads

Find 2care4 på standplads 22

2care4’s hovedkontor er beliggende i Esbjerg, Danmark med salgskon­torer i Sverige, Norge og Tyskland, samt produktion og lager i Polen. Virksomheden beskæftiger mere end 350 medarbejdere med forskellige baggrunde, som hver især bidrager med deres kompetencer til at forsyne som hver dag arbejder med at forsyne vores kunder med medicin af høj kvalitet til en reduceret pris, så vi skaber besparelse for samfundet.

På vores stand kan du komme til at høre mere om virksomheden samt om de forskellige jobmuligheder vi tilbyder.

Vi tilbyder bl.a. mulighed for følgende:

  • Fuldtidsjob
  • Studiejob
  • Projektansættelse
  • Praktikforløb

Information in English

2care4 is company within parallel trade of medicine for sale in the Nordic countries and Germany and development and Generics products for sale in the Nordic countries and Germany. 2care4 was established in 2005 and has through innovative thinking, dedication and a power-to-act culture created a fast growth through the years.

The key to 2care4’s success is founded in the values which are the keystone in the development from a small local entrepreneurship to a large supplier of medicine in the Nordic markets and Germany. Here we focus on Innovation, Quality, Power to Act and Mutual respect.

2care4’s headquarter is in Esbjerg, Denmark with sales offices in Sweden, Norway and Germany, and with production in Poland . 2care4 employ more than 350 colleagues with different background, who contribute with their competencies to supply the customers with original high quality medicine at a reduced price.