Sikring af den nødvendige arbejdskraft

På Karrieremesse Esbjerg mødes over 1.000 jobinteresserede med mere end 50 lokale virksomheder

Vil du vide mere?

Susanne Nordenbæk

Direktør

Kontakt Susanne

Hos Business Esbjerg betragter vi mangel på kvalificeret arbejdskraft som en af de væsentligste barrierer for vækst. Derfor arbejder vi målrettet på at skaffe den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger

Esbjergs erhvervssammensætning er tung på energi – men den er samtidig bredt funderet i mange forskellige brancher som bl.a. sundhedsvæsen, logistik/transport, detailhandel og statslige styrelser. Faktisk har antallet af private arbejdspladser været konstant stigende hen over de sidste fem år: I dag er der i alt 42.000 arbejdspladser i Esbjerg – og 60.000 i hele kommunen. Det betyder at Esbjerg har gode beskæftigelsesmuligheder for stort set alle faggrupper og uddannelser.

Desværre ved vi, at flere brancher kæmper med at få den arbejdskraft, de har brug for. Og hos Business Esbjerg betragter vi mangel på kvalificeret arbejdskraft som en af de væsentligste barrierer for vækst. Derfor arbejder vi målrettet på at skaffe den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger.

Fremtidens arbejdsstyrke skal sikres fra folkeskolen

Blandt andet markedsfører vi jobmulighederne i Esbjergs virksomheder på messer og sociale medier. Men det er ikke nok at kunne tiltrække dygtige medarbejdere her og nu. Vi skal også sikre fødekæden på sigt: Hvis ikke virksomhederne har udsigt til at kunne få den arbejdskraft, de har brug for, om fem eller ti år, er der risiko for, at de flytter afdelinger – eller måske hele virksomheden – til andre byer; eller til udlandet.

Derfor begynder vi vores indsats allerede i folkeskolen, hvor vi har fokus på, at eleverne skal have kvalificeret vejledning i, hvilke ungdomsuddannelser de kan vælge mellem. Helt konkret har vi sammensat en arbejdsgruppe af repræsentanter fra ungdomsuddannelserne for at skabe en fælles platform og en række fælles kommunikationsindsatser målrettet folkeskoleeleverne.

Øget fokus på erhvervsuddannelser og fritidsjobs

Vi har øget vores fokus på erhvervsuddannelserne, da vi mangler erhvervsuddannede i Danmark og i vores område. For få unge kender til muligheden for at kombinere disse med en gymnasieuddannelse. Så det har vi de senere år arbejdet meget på at formidle.

Samtidig har vi stort fokus på at få de unge ud i fritidsjob. Undersøgelser viser nemlig, at jo før man bliver introduceret til erhvervslivet gennem et fritidsjob – jo bedre klarer man sig på sin ungdomsuddannelse og jo nemmere bliver overgangen til erhvervslivet, når man efter endt uddannelse skal ud på arbejdsmarkedet.

Endelig har vi et særligt fokus på unge, højtuddannede i de store studiebyer, som vi inspirerer til bosætning og jobsøgning hos virksomhederne i området. Her er Esbjergs image som storby med et internationalt miljø samt sport og kultur på højt niveau, afgørende.

Netværk på tværs af brancher

Udover at uddanne og tiltrække nye medarbejdere er det selvfølgelig også vigtigt at holde på de dygtige medarbejdere, man allerede har – både internt i virksomheden og i området generelt. Men i dag er de færreste ansat i den samme virksomhed i 20-30 år. Derfor har vi skabt en række netværkstiltag, der bringer kommunens virksomheder og medarbejdere sammen på tværs af brancher; både for at virksomhederne kan styrke og udvikle deres medarbejdere, men også for at inspirere de medarbejdere, der søger nye græsgange, til at gøre det i en anden Esbjerg-virksomhed.

Business Esbjergs netværk

Fleksibel efteruddannelse og opkvalificering

Med globaliseringen og den hastige teknologiske udvikling er det endnu vigtigere end tidligere, at virksomhederne kan måle sig med deres internationale konkurrenter. Derfor er efteruddannelse og opkvalificering af eksisterende medarbejdere også et område, vi har valgt af prioritere højt – da det er med til at gøre virksomhederne konkurrencedygtige.

Vi udfordrer løbende direktører og fabrikschefer på området og vejleder bl.a. i mulighederne for efteruddannelse, og hvordan man – i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – kan sammensætte en fleksibel efteruddannelse for den enkelte medarbejder eller en gruppe af medarbejdere.

Balanceret udbud og efterspørgsel

Ved siden af de konkrete initiativer, der allerede er iværksat, har vi også nedsat en såkaldt ”task force”, der de kommende år skal arbejde for at sikre, at den nødvendige arbejdskraft er til stede. Vores overordnede vision er på sigt at skabe balance mellem det behov for arbejdskraft, virksomhederne har, og den arbejdskraft, uddannelsesinstitutionerne udklækker.

Opkvalificering af faglærte og ufaglærte medarbejdere

Vi har udarbejdet en guide til din indsats for at opkvalificere faglærte og ufaglærte medarbejdere.

Guide om opkvalificering