1. Arrangementer

ESKAN-netværksmøde - Padel"turnering" 2024

Tirs. 06. februar 2024
kl. 16.00 - 18.30

Padel Court Esbjerg
Gl. Færgevej 2, 6700 Esbjerg

Vil du vide mere?:

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Pris

 1. Medlem af ESKAN

  Gratis

 2. Vil gerne være medlem

  5.000,00 DKK

 3. Deltager som gæst

  Gratis

Vi gentager succesen fra sidste år og afholder igen et netværksmøde med padelturnering.

(English below)

Vi har I år sørget for at vi har 4 baner til rådighed, så I kan få endnu mere tid til at spille.
Det er endnu engang indendørsbaner vi skal udfolde os på, da vi ikke helt kan regne med høj solskin i februar.
Vi sørger for alt hvad der skal bruges til at spille, således at du bare skal møde op og have en hyggelig eftermiddag.
Hvis du ligger inde med mesterbattet derhjemme er du selvfølgelig mere end velkommen til at tage det med.

Hvis du er mere til at være heppekor er du også meget velkommen. Fokus med mødet er at netværke på tværs af virksomhederne og have en hyggelig eftermiddag.
Hvis du gerne vil med, men helst ikke være aktiv på banen, må du gerne give besked herom i en kommentar ved tilmelding, Så sørger vi for at holde dig ude af turneringsplanen.

Efter I har udfoldet jer på banerne, står vi selvfølgelig klar med forfriskelser. Et godt tip er dog stadig at medbringe egen drikkedunk også, det er hårdere at spille end man lige tror.

Der er både omklædnings- og badefaciliteter på stedet. Her er også skabe med kodelås.

OBS.
Maks antal deltagere på 30. Pladserne bliver afsat efter først til mølle. Vi forbeholder os også retten til at fordele pladser ligeligt mellem virksomhederne.

Program

 1. 16:00 Ankomst
 2. 16:15 Vi spiller padel
 3. 18:00 Forfriskninger og netværk i cafe/lounge området.
 4. 18:30 Tak for i dag

MEN HVAD ER PADEL?

Pade er en sport, der bedst beskrives som 50% af det bedste fra andre ketcher – og batsportsgrene og 50% sjov, adrenalin, makkerskab og hyggeligt samvær

Padel er helt groft set en kombination af tennis og squash. Banen måler 10 x 20 meter og er omgivet af høje glas- og gittervægge, disse bruges aktivt i spillet.
Boldene ligner tennisbolde, men har et lavere tryk. Battet man spiller med er typisk lavet af glasfiber, carbon og kulfiber og er formet som en pagaj. Det er også denne form der har givet sporten sit navn eftersom pagaj oversat til engelsk er paddle.

English

This year we made sure to have 4 courts available, so that you can play even more than last year.
It is once again indoor courts, as we cannot completely rely on sunshine in February.
We will provide everything you need to play so that you only need to show up and have a pleasant afternoon.
If you have the champion bat lying around at home, you are of course more than welcome to bring it.

If you are more into being a cheerleader, you are still more than welcome to attend the meeting. The focus of the meeting is to network across companies and to have a pleasant afternoon.
If you would like to attend but prefer not to be active playing on the field, please let us know in a comment when signing up, then we will make sure to keep you out of the tournament schedule.

When you are done playing on the courts, we will of course be ready with some refreshments. But it is still a good idea to bring your own drinking bottle, as it is harder to play than you might think.

Padel Court Esbjerg offers both changing and bathing facilities on site. Here you can also find lockers with a code lock.

NB.
Maximum of 30 participants. Places are allocated on a first-come, first-served basis. We reserve the right to allocate places equally between the companies.

Agenda

 1. 16:00 Arrival
 2. 16:15 We play padel
 3. 18:00 Refreshments and networking in the cafe/lounge area.
 4. 18:30 Thank you for today

But What are padel?

Padel is a sport that can be described as 50% of the best from other racket and bat sports and 50% of fun, adrenalin, partnership, and nice get-together.

Roughly spoken then padel is a combination of tennis and squash. The field measures 10 x20 meters and are surrounded by high  glass and grid walls. These are being used actively in the game.
The balls look like tennis balls, but they have 10% less pressure. The bat is typically made by fiberglass, carbon, and carbon fiber. It is shaped like a paddle and this is also what have given the sport its name.

Om ESKAN Karrierenetværk

ESKAN Karrierenetværk er et tilbud til unge medarbejdere.
Det koster 5.000 kr. om året at deltage i ESKAN netværksmøderne. Som Karrierepartner, er det dog gratis at være en del af netværket.

Karrierepartnervirksomhederne er: 2care4, ANDRITSZ FEED & BIOFUEL, Blue Water Shipping, Det Faglige Hus, DIN Forsyning, Energistyrelsen, Esbjerg Kommune, Esbjerg Sygehus, Holger Christiansen/Bosch, MacArtney, Rambøl Oil & Gas, slb, Semco Maritime, Sikkerhedsstyrelsen, Sports Connection, TotalEnergies og VIKING Life-Saving Equipment.

Formålet med ESKAN er at bringe unge fra Esbjergs erhvervsliv sammen.

Gennem faglige og sociale arrangementer er der mulighed for at nerworke, erfaringsudveksle og få gensidig faglig sparring

Udover vores årlige 4 møder, så inviterer vi også til vores store VIP-arrangementer, som vi afholder på tværs af vores netværk.

Kontakt Mai-Britt Iversen, hvis du gerne vil deltage i netværket, evt. deltage som gæst på et møde for at se om det er noget for dig.

ESKAN - Esbjerg Karriere Netværk

Læs mere om Business Esbjergs ESKAN Karriere netværk: betingelser for medlemskab, priser og listen over medlemmer i netværket.

Tirs. 06. februar 2024
kl. 16.00 - 18.30

Padel Court Esbjerg
Gl. Færgevej 2, 6700 Esbjerg