1. Arrangementer

Forum for cirkulær økonomi - den grønne forretningsmodel virker

Tue. 17. September 2019
pm. 15.00 - 18.00

Blaaholm
Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N

Do you want to know more?:

Uffe Lundgaard

Chef for investering og internationale relationer

Contact Uffe

Price

  1. All participants

    Free

Teamet for dette cirkulære økonomi møde handler om konkrete eksempler på hvordan de grønne forretningsmodeller virker

Vi får besøg af Konsulent Astrid Carl fra Green Moves, der viser eksempler på grønne forretningsmodeller i samarbejde med virksomheder.

Derudover vil der også være en rundvisning hos Blaaholm, der udvikler og fremstiller specialmaskiner og udstyr til blandt andet vindindustrien.

 

Program

  1. 15:00 - 15:15 Velkommen til Forum for Cirkulær Økonomi v/Uffe Lundgaard fra Business Esbjerg
  2. 15:15 - 16:00 Forskellige forretningsplaner med fokus på cirkulær økonomi v/rådgiver Astrid Carl fra Green Moves
  3. 16:00 - 16:15 Pause
  4. 16:15 - 17:15 Snak med en rådgiver. Vi har besøg af forskellige rådgivere der kan sparre med dig om cirkulær økonomi: Design (Designskolen) * Plast (Dansk Materiale Netværk) * Generel genanvendelse * Grøn forretningsplan (CLEAN) * Teknik & Miljø, Industrimiljø & Affald
  5. 17:15 - 18:00 Rundvisning hos Blaaholm A/S
  6. 18:00 Tak for i dag og information om næste forum møde d. 12. november

Business Esbjerg, klyngeorganisationen CLEAN, Dansk Materiale Netværk og Esbjerg Kommune inviterer din virksomhed til næste møde i forum for cirkulær økonomi. 

Om Forum for cirkulær økonomi

World Economic Forum har i en ny rapport estimeret at der udledes 8 mio. tons plast om året ude i vores have og i 2050 vil der være mere plastik i verdenshavene end fisk, målt i vægt. Det er et problem alle har et ansvar for. ”Vi bliver nødt til at begynde med at omsætte ord til handling – at ændre vores produktion og forbrugsmønstre for at skabe en sund cyklus frem for en destruktiv én og udnytte den globale sammenhængskraft, kommunikationsteknologi og gennembrudene i forskning i materialer,” skriver Mogens Lykketoft, formand for FN’s generalforsamling, i rapportens forord.

Heldigvis så er cirkulær økonomi en del af løsningen, og Danmark har en førerposition inden for genbrug af affald og innovation, der kan udnyttes her. Fremtidens succesfulde virksomheder er dem, der vil være i stand til udnytte potentialerne i cirkulær økonomi pga. ændring af forbrugerefterspørgslen samt nye og skærpede samfundsmæssige krav. Vi vil derfor lokalt bakke op om omstillingen fra traditionel til cirkulær økonomi og det mener vi, der er vækst og arbejdspladser i for din virksomhed.

Formålet er at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen. Sammen med andre virksomheder i området vil vi skabe et forum, hvor der er mulighed for både at drøfte udfordringer og løsningsmuligheder igennem med andre ligestillede samt omsætte ord til handling. At gå fra traditionel produktion til cirkulær er udfordrende. Derfor vil vi give din virksomhed inspiration, værktøjer og viden, der gør jer i stand til at komme i gang og tjene penge på cirkulær økonomi. Vi vil desuden tilbyde en god indsigt i, hvilke mulige støtte muligheder som findes – både økonomisk og indholdsmæssigt.

Esbjerg Kommune har en klynge af plastproducerede virksomheder. Dem har vi i første omgang valgt at invitere, men også andre interessenter, såsom uddannelsesinstitutioner, virksomheder der håndterer affald inviteres. Derved sikrer vi en så bred repræsentation af know-how ind i forummet som muligt.

På mødet vil man blive præsenteret for udfordringer fra andre deltagere, og inviterede gæstetalere og eksperter vil give inspiration, der skal hjælpe din virksomhed til at komme i gang med cirkulær økonomi.

Tue. 17. September 2019
pm. 15.00 - 18.00

Blaaholm
Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N