1. Virksomhed
  2. Ledelse

Få støtte til at udvikle din virksomhed

Vi har et godt kendskab til de fleste relevante erhvervsstøtteordninger, og vi har et godt samarbejde med væsentligste udbydere af erhvervsstøtteordninger

Vil du vide mere?

Randi Høxbro

Udviklingschef

Kontakt Randi

I Business Esbjerg kan vi hjælpe dig på rette vej. Vi har et indgående kendskab erhvervsstøtteordninger, og derudover tilbyder og søger vi løbende egne projekter, til fordel for vores område og din virksomhed.

I Danmark er der gode muligheder for at få støtte til udvikling af din virksomhed. Det kan dog være en udfordring som iværksættere, ejerledere, direktører, udviklingschefer, SMV’ere eller store virksomheder at få overblik over markedet for erhvervsstøtteordninger.

I Business Esbjerg kan vi hjælpe dig på rette vej med tilskud og puljer. Vi har et godt kendskab til de fleste relevante erhvervsstøtteordninger, og vi har et godt samarbejde med væsentligste udbydere af erhvervsstøtteordninger.
Derudover, så tilbyder vi og søger løbende midler til egne projekter, til fordel for vores område og måske din virksomhed?

Vores egne projekter

50 % af op til 90.000 til udvikling af din virksomhed i fødevarebranchen

Virksomheder i fødevarebranchen eller som gerne vil levere til fødevarebranchen, får her en unik mulighed for at få tilskud til et forløb med en privat rådgiver og derved skyde vækst og udvikling i gang.

Du kan få 50 % af op til 90.000 kr. i tilskud til et 1:1 rådgivningsforløb med en privat rådgiver, der kan hjælpe din virksomhed ud over stepperne.

Sammen med den private rådgiver udvikler du og din virksomhed en vækstplan, med udgangspunkt i din virksomheds konkrete behov.

Kontakt: Gitte Muff Tange; gmt@businessesbjerg.com – 36 97 35 16

Andre relevante støttemuligheder (fra andre aktører)

Den populære tilskudspulje i SMV:Digital åbner den 16. april igen for ansøgninger, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om tilskud til rådgivning om automatisering, digitalisering og e-handel

Små og mellemstore virksomheder i Danmark har stort potentiale for gevinster ved digitalisering. Derfor åbner SMV:Digital-puljen nu igen for støtte til SMV’ernes digitale omstilling og e-handel, så virksomhederne kan omstille og udvikle sig, blive mere konkurrencedygtige og skabe arbejdspladser.

Sidste år udmøntede SMV:Digital mere end 90 mio. kr. og igangsatte mere end 900 digitale projekter i SMV’erne via tilskud fra programmet. Derfor har regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2021 også afsat ekstra midler til SMV:Digital i perioden 2021-2023.

Fakta om SMV:Digital

  • SMV:Digital er et landsdækkende program, der skal understøtte, at flere små og mellemstore virksomheder foretager investeringer i og anvender løsninger inden for automatisering, digitalisering og e-handel.
  • Siden efteråret 2018 har SMV:Digital givet støtte til mere end 1.600 digitale projekter i SMV’er i hele Danmark. Fra 2020 har SMV:Digital fået et styrket grønt fokus med særskilte tilskudspuljer til digitale projekter med grønne effekter.
  • Den kommende tilskudspulje kan sætte gang i digitale projekter i 200 SMV’er.

Læs mere på www.smvdigital.dk

Inden for cirkulær økonomi og produktudvikling er særligt disse fonde og støtteordninger interessante.

Grøn Cirkulær Omstilling (GCO)

En ny landsdækkende pulje, der giver mulighed for flere forskellige og fleksible typer udviklingsforløb for SMV’er. Virksomheder i individuelle forløb får rådgiverbistand til en værdi af 90.000 kroner til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Virksomheden skal selv levere 380 timer. Læs mere og find ansøgningsskema på projektets hjemmeside. Løbende ansøgning frem til og med 2022.

Horizon 2020/EIC Accelerator

EU har revideret deres støtteprogrammer. EIC Accelerator er for små og mellemstore virksomheder (SMV), som har udviklet løsninger. Projekter kan få tilskud på mellem 0,5 og 2,5 millioner euro til at udvikle dit forretningskoncept til et markedsklar produkt eller service. Der gives støtte til aktiviteter som f.eks. forsøg, prototype, validering, demonstration og test. Projekter bør normalt tage 12 til 24 måneder at gennemføre. Læs mere og se også, hvilke alternative støttemuligheder der er for SMV’er på europa.eu

Vær opmærksom på at politikerne har i aftalen om forskningsreserven 2021 udpeget tre temaer, som udgør rammerne for Innovationsfondens investeringer fremadrettet.

Aftalen medfører, at fire af fondens programmer; Innobooster, Erhvervsforsker, Grand Solutions og Internationale Samarbejder, vil blive tilpasset temaerne i 2021, og at projekter, der fremover vil kunne modtage investeringer fra Innovationsfonden, således skal ligge inden for disse temaer.

De politisk udpegede temaer er:

  • Ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark

Innobooster

InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra SMV’ere, iværksættere og forskere. Fokus på virksomheder med udviklingsidéer, fx et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst – altså, projekter, der er gennemtænkte og har forretningsmæssigt potentiale. Der støttes med mellem 50.000 og 5 mio. kroner og maksimalt tilskud er på 33 pct. af projektet budget. Læs mere på Innovationsfonden.dk

Næste ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages og behandles løbende, dog ikke i sommer- og vinterpauserne fra 1. juni – 15. august og 2. december – 1. februar.

Grand Solutions

Der gives støtte på mellem 5 og 30 mio. kroner til forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Op til 75% af budgettet kan dækkes med fondens midler. Der er afsat et væsentligt større beløb i puljen end tidligere. I alt 940 mio. kroner fordeles til ansøgere i tre kategorier: ’Nye teknologiske muligheder’, ’Bedre sundhed og Klinisk Forskning’ samt den helt nye kategori ’ Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling’. Sidstnævnte alene har et budget på 700 mio. kroner. Læs mere på Innovationsfonden.dk.

Landdistriktsvækstpilot

Virksomheder i landdistrikterne som har en god idé til et udviklingsprojekt kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse. Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt forretningsmæssigt potentiale. Innovationsfonden investerer 150.000 kr. i et-årige projekter.
Læs mere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/landdistriktsvaekstpilot

LAG midler

Midler der skal bidrage til, at området til stadighed udvikles, og at det gode liv kan leves i vores byer, landsbyer og landdistrikter. Støtte til projekter, der lever op til målene i den udviklingsstrategi, der er udarbejdet. Ca. 1,6 mio. kr. til uddeling hvert år.
http://www.lag-fanoe-varde.dk/

Welfare Tech Invest – iværksætterlån

Welfare Tech Invest investerer i alt 20 mio.kr. til iværksættervirksomheder i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Tønder, Åbenrå og Sønderborg, samt småøerne under Sammenslutningen af Danske Småøer. Vi tilbyder dig lån i størrelsesordenen 100.000-3.000.000 kr. Lånehorisonten aftales individuelt, men er på maksimalt 8 år.
Det er en forudsætning for lånet, at der er privat medfinansiering af en tilsvarende størrelse som lånets hovedstol.
http://welfaretechinvest.dk/ivaerksaetterlaan/

Relevante søgemaskiner til at få overblik over erhvervsstøtteordninger i Danmark: