1. Tilbud

PROJEKT: Fit4Jobs@ WaddenC

Ønsker din virksomhed kontakter i Tyskland, fx til samarbejdspartnere, producenter, konsulenter eller andet, så kan vi hos Business Esbjerg hjælpe dig med at få kontakt med disse via projektet.

Vil du vide mere?

Randi Høxbro

Udviklingschef

Kontakt Randi

Fit4Jobs@WaddenC (F4J) er et dansk – tysk initiativ på tværs af grænsen der i perioden indtil sommeren 2022 vil arbejde for at udvikle et tværgående samarbejde i den dansk – tyske arbejdsmarkedsregion.

Det er målet med initiativet, som Business Esbjerg er deltager i, at den nationale landegrænse ikke længere bør udgøre en begrænsning for at samarbejdet imellem brancher og konkrete virksomheder.

Vi skal ikke se hinanden som konkurrenter, men som samarbejdspartnere, der kan være med til at sætte hele regionen på landkortet. En region, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder for personer med de rigtige kompetencer.

Randi Høxbro

Udviklingschef

Projektet har allerede nu afholdt og faciliteret flere konferencer, seminarer, workshops, busture og virksomhedsbesøg. I forbindelse med Business Esbjergs i karrieremesse den 28. september blev der arrangeret bustransport for 45 studerende fra Flensborg og Kiel. De fik på messen et konkret indtryk af jobmulighederne i det Sydvestjyske område.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Ønsker din virksomhed kontakter i Tyskland, fx til samarbejdspartnere, producenter, konsulenter eller andet, så kan vi hos Business Esbjerg hjælpe dig med at få kontakt med disse via projektet.

Overvejer I at opstarte eksport til Tyskland, kan vi sætte jer i kontakt med konsulenter i tyske erhvervskontorer, der kan hjælpe jer i gang.

Vi kan ligeledes skabe kontakt til uddannelsesinstitutioner i Nordtyskland, for samarbejde med tyske studerende.

F4J