1. Tilbud

Bæredygtig forretningsudvikling

Få gratis sparring og udnyt muligheden for at få et skræddersyet forløb, som fremtidssikrer din virksomhed

Vil du vide mere?

Randi Høxbro

Udviklingschef

Kontakt Randi

Vil du i gang med grøn omstilling og en mere bæredygtig forretningsudvikling af din virksomhed?

Den grønne dagsorden er kommet for at blive, og flere og flere virksomheder bliver mødt med stigende krav til bæredygtig fremstilling, produkter, emballage og logistik.

En bæredygtig forretningsudvikling er derfor en gylden mulighed for at fremtidssikre din virksomhed og skabe en stærk og sund virksomhed, med en konkurrencemæssig kant. Men hvordan kommer du i gang?

Hos Business Esbjerg ønsker vi sammen med Industriens Fond at sætte fokus på denne proces med projektet ”Bæredygtig forretningsudvikling”.

Som deltager i projektet får I 50 timer rådgivning kombineret med analyse og workshop. Det er gratis at deltage, men I skal afsætte ressourcer til møder og workshop.

Der er plads til 20 virksomheder i projektet. Vi starter 10 virksomheder op i efteråret 2020, og de resterende i foråret 2021. Forløbene skal være afsluttet i august 2021.

Arrangementer

Vi oplever at flere virksomheder gerne vil arbejde med en mere bæredygtig forretningsmodel. Det kan være et krav fra kunder, men de ser også muligheder i at arbejde med internt og dermed skabe en bedre bundlinje.

Randi Høxbro

Udviklingschef, Business Esbjerg

Krav for deltagelse

Deltagelse er gratis, men kræver deltagelse af ledelsen, samt udvalgte medarbejdere.
Virksomheden skal være SMV-virksomhed og kan ikke deltage hvis den tidligere har deltaget i andre Genstart.nu projekter under Industriens Fond.

I skal afsætte tid til:

 • Indledende møde
 • 2 heldags workshop
 • Statusmøde
 • 2 halvdags workshop
 • 1 halvdags workshop med andre deltagere i projektet
 • Løbende evaluering af projektet

Læs mere om forløbet her

Forløbet køres med ledelse, udvalgte ledere og medarbejder fra relevante områder af virksomheden. En skitsering af et typisk forløb kunne være:

 • Uge 1 – Koordinerende møde med ledelsen.
 • Uge 2 – Bæredygtighedsvurdering og væsentlighedsanalyse med inddragelse af ledelsen.
 • Uge 3 – Workshop 1, med medarbejder og ledere, hvor der arbejdes med at identificere 2-3 initiativer.
 • Uge 4 – Workshop 2, hvor der laves en handlings-/implementeringsplan for hver af initiativerne.
 • Uge 6 – Status og opfølgning på implementering med grupper fra workshop 2.
 • Uge 8 – Workshop 3 & 4 omkring implementering af arbejdsprocesserne med bæredygtighed ude i hverdagen.
 • Uge 10 – Status og opfølgning på implementering med grupper fra workshop 3 & 4
 • Uge 12 – Opfølgning og evaluering af processen, samt plan for videre arbejde.

Hvilke resultater kan du forvente?

 • Reducering af omkostninger – Gennem en cirkulær økonomisk tilgang.
 • Vinde markedsandel – En proaktiv bæredygtig tilgang vil gøre det muligt at vinde markedsandel hurtigt ift. efterspørgsel, målramme og politikker.
 • En konkurrencemæssig kant.
 • Katalysator for innovation – Implementering af en bæredygtig tilgang, adfærd og initiativer fremmer innovation og muligheden for differentiering i markedet.
 • Øget rekruttering og fastholdelse – Mere attraktiv for fremtidens talenter og ens kerne medarbejdere.

 

 

 

GenstartNU

Projektet er bevilliget som en del af Industriens Fonds program: genstartNU.dk. Programmet har til formål at støtte dansk erhvervsliv. Din virksomhed kan deltage i projektet, såfremt I er defineret som SMV virksomhed Dvs. op til 250 heltidsbeskæftigede, en balancesum på optil 156 mio. kr. og nettoomsætning optil 313 mio. kr.

GenstartNU