1. Studiebyen Esbjerg

Cand.merc. Marketing, Social Media, and Digitalization

Samfund, økonomi og kommunikation

Cand.merc. er den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og dermed den naturlige overbygning på den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse, HA. På cand.merc. studiet har du mulighed for at vælge mellem mange forskellige profiler. Marketing and Innovation er én af disse profiler.

Uddannelsen udbydes kun på engelsk

Cand.merc. profilen i Marketing and Innovation udvikler dine kompetencer inden for fagområderne organisation og marketing med fokus på marketing og innovation. Uddannelsen giver dig kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle og markedsføre i et samspil med omgivelserne. Profilen udbydes på Campus Esbjerg.

Profilen klæder dig på til at tilrettelægge og gennemføre relevante tiltag, såvel internt i virksomheden som eksternt i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere. Profilen sigter på, at du, når du er færdig, kan gennemføre analyser, der kan afdække behov i markedet, og lede projekter, der skal lede til, at innovationer udvikles.

Profilen udbydes på engelsk, men du har mulighed for at gå til eksamen og skrive speciale på dansk hvis din underviser/vejleder og censor behersker dansk. Det gør nogle af underviserne og de fleste censorer på uddannelsen.

SDU Esbjerg

Adresse:
Website: www.sdu.dkdaom_sdubyerneesbjerg
Telefon: +45 6550 1103
E-mail: Studieservice-es@sdu.dk