1. Studiebyen Esbjerg

Bioanalytiker

Naturvidenskab og teknik

Uddannelsen passer til dig, der er interesseret i sundhedsområdet og kan lide naturvidenskabelige fag som kemi, biologi og sygdomslære.
En god indgang til bioanalytikeruddannelsen er gymnasial uddannelse, fx HTX.
Uddannelsen til bioanalytiker varer tre et halvt år og veksler mellem teori og praksis. Uddannelsen er opbygget af 14 moduler med følgende fagområder:
-Biomedicinsk laboratorieanalyse
-Sundhedsvidenskabelige fag
-Naturvidenskabelige fag
-Samfundsvidenskabelige fag
-Humanistiske fag

Der er flere valgfrie moduler undervejs, hvor du kan vælge de specialer, der interesserer dig mest.

På skolen deltager du i både teoretisk undervisning og en del laboratoriearbejde, hvor du undersøger biologisk materiale, som ude på hospitalslaboratorierne.
Når du arbejder i laboratoriet, både på skolen og på sygehusene, er det obligatorisk at bære uniform med korte ærmer af hygiejniske grunde.
Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse. Den giver adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser.

UC SYD

Adresse:
Website: www.ucsyd.dk
Telefon: +45 7266 2000
E-mail: ucsyd@ucsyd.dk