Seks måneders jobgaranti

Aalborg Universitet i Esbjerg uddanner eftertragtede ingeniører. Langt de fleste kandidater kommer da også hurtigt i job efter endt uddannelse – enten i Esbjerg eller i andre dele af Danmark.

Vil du vide mere?

Peter Hegelund

Erhvervskonsulent

Kontakt Peter

Erhvervslivet i Esbjerg tilbyder dimittender fra Aalborg Universitet i Esbjerg mindst seks måneders ansættelse umiddelbart efter endt uddannelse.

Aalborg Universitet i Esbjerg uddanner eftertragtede ingeniører. Langt de fleste kandidater kommer da også hurtigt i job efter endt uddannelse – enten i Esbjerg eller i andre dele af Danmark.

For at styrke relationen yderligere mellem studerende, dimittender og erhvervslivet i Esbjerg har Aalborg Universitet, Business Esbjerg og Esbjerg Kommune indgået en aftale om øget samarbejde – til gavn for både erhvervsliv, den regionale udvikling og dimittender. I praksis betyder det dels, at erhvervslivet giver en jobgaranti til de studerende fra Aalborg Universitet i Esbjerg efter endt uddannelse og dels, at de studerende og erhvervslivet er forpligtet til et endnu tættere samarbejde undervejs i uddannelsesforløbet.

Mindst seks måneders jobgaranti

Erhvervslivet i Esbjerg tilbyder dimittender fra Aalborg Universitet i Esbjerg mindst seks måneders ansættelse umiddelbart efter endt uddannelse.

  • Ordningen gælder dimittender, der er optaget på en fuldtidsuddannelse hos Aalborg Universitet i Esbjerg fra september 2019.
  • Jobgarantien gælder alle bachelor-, diplom- og civilingeniøruddannede fra Aalborg Universitet i Esbjerg, der gennemfører sin uddannelse på normeret tid.
  • Jobgarantien forudsætter, at dimittenden har skrevet projekt eller været i praktikforløb hos en virksomhed (mindst 15 ECTS).
  • Jobgarantien forudsætter danskkundskaber svarende til niveau B1 på CEFR-skalaen.

Aalborg Universitet har ligeledes forpligtet sig til, at de studerende har gode muligheder for at samarbejde med virksomheder i studietiden.