1. Om Business Esbjerg

Vision 2025 - Energi til mere

Esbjerg som attraktiv uddannelsesby. Vi videreudvikler Esbjerg som uddannelsesby, skaber årlig vækst i antallet af unge i uddannelse og sikrer en smidig overgang fra uddannelse til det første job

Vil du vide mere?

Susanne Nordenbæk

Direktør

Kontakt Susanne

Vision 2025 er Esbjerg Kommunes og Business Esbjergs vision for fremtidens Esbjerg kommune. Visionen er udarbejdet med input fra erhvervsliv, borgere og relevante organisationer og er delt op i to hovedområder; velfærd og vækst.

Visionen for vores fremtidige kommune

Overskriften ”Energi til mere” signalerer, at vi som kommune allerede har et stærkt fundament, og at vi har potentialet til endnu mere, når vi forener kræfterne. Samtidig sætter vi fokus på vores særlige styrke inden for energi.

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

På området for vækst spiller Business Esbjerg en særlig rolle og har etableret særlige indsatsområder indenfor de syv satsninger under vækstdelen i Vision 2025.

Vision 2025 – Velfærd: Energi til det gode liv

 • Energi i hverdagslivet

  Vi vil være den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst både med vores gode velfærdsydelser, infrastruktur, boliger, digitalisering og vores særlige fokus på attraktive skoler og fritidstilbud

 • Livskvalitet og sundhed

  Vi prioriterer livsglæde og trivsel og samarbejder bredt på sundhedsområdet med fokus på fysisk og mental sundhed. Vores kommune skal have de bedste tilbud for alle aldersgrupper, og vi arbejder med indsatser lige fra bevægelse i hverdagen til digital velfærd

 • Kulturlivet i by og natur

  Vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen og skaber rammer for store naturoplevelser. Med en kulturel opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen og placerer os på det kulturelle landkort

 • Fællesskab og mangfoldighed

  Vi vil være en international og rummelig kommune med stærke fællesskaber, foreninger og netværk. Her skal være plads til alle, og færre skal opleve ensomhed

 • Grønt liv og bæredygtighed

  Vi går foran som grøn foregangskommune, der prioriterer bæredygtighed og innovative klimaløsninger

Vision 2025 - Vækst: Energi til udvikling