Verdenspremiere på lagring af grøn energi sker i Esbjerg

Erhverv 25. april 2024

Hyme Energy CEO, Ask Emil Løvschall-Jensen, viser Hyme anlægget frem ved den officielle MOSS åbningsceremoni den 24. april 2024. Foto: Jonas Ahlstrøm.

Redaktør:

Uffe Lundgaard

Chef for erhverv & invest

Kontakt Uffe

Store mængder grøn strøm er godt for klimaet, men giver også en større og større udfordring: Hvordan lagrer vi energien i de perioder, hvor produktionen er større end forbruget?

Sol og vind giver nogle naturlige udsving, som ikke altid matcher et moderne samfund, og strøm er lige nu svært at lagre uden kæmpestore og kostbare batteripakker. Desuden er nogle industrisektorer vanskelige at elektrificere, fordi de kræver meget høje procestemperaturer.

Disse udfordringer skal det ambitiøse innovationsprojekt MOSS i Esbjerg bidrage til at løse med lagring af energi i et nyudviklet saltlager, der udvikles i partnerskab mellem bl.a. Hyme Energy og Semco Maritime med Energy Cluster Denmark som facilitator.

Man kan producere det fra havvand, og det vil sige, at det er måske den eneste ressource på jorden, vi faktisk aldrig løber tør for.

Ask Emil Løvschall-Jensen

CEO, Hyme Energy

MOSS står for Molten Salts Storage – altså energilagring i smeltet salt, som er et velkendt princip. Ideen om at lagre energi i flydende salt blev bl.a. testet grundigt i 1950’erne i USA og kendes også fra f.eks. spanske anlæg med koncentreret solkraft. Grundelementet i Hyme’s teknologi er dog en verdenspremiere med brug af natriumhydroxid, bedre kendt som kautisk soda eller endnu bedre kendt som afløbsrens.

“Man kan producere det fra havvand, og det vil sige, at det er måske den eneste ressource på jorden, vi faktisk aldrig løber tør for. Og salte kan rumme enormt megen energi i anlæg, der kan bygges meget kompakte – markante mindre end f.eks. batteripakker,” forklarer CEO Ask Emil Løvschall-Jensen, Hyme Energy.

“Til illustration ville f.eks. Rundetårn i København kunne rumme mere end en 1 GWh, og det svarer til omkring 10 timers fjernvarmeforbrug i hele den indre by.”

I Esbjerg er visionerne nu gået ind i testfasen med indvielsen af det første pilotprojekt, som fysisk er placeret hos partneren Semco Maritime. Den lokalt  baserede koncern har stor erfaring med tekniske anlæg til bl.a. olie/gasindustrien, herunder håndtering af korrosion fra salt.

“Pilotanlægget skal vise, at hele forsyningskæden er moden til også at bygge i industriel skala, og at det hele virker, som det skal. Her kan vi vise interesserede virksomheder, hvordan de kan tage skridtet til at elektrificere deres processer væk fra naturgas eller andre fossile brændsler,” fortæller Ask Emil Løvschall-Jensen.

Når grøn strøm er omdannet til varme i saltlageret, kan energien hentes ud igen på flere måder. Eksempelvis via en dampturbine, der omdanner til strøm igen, men endnu mere interessant er det for virksomheder med en konstant produktion og forbrug af f.eks. damp fra en naturgaskedel.

“Her kan man f.eks. lade anlægget op på otte timer, men stå og aflade damp 24/7. Eller det kan være cases, hvor man f.eks. flytter opladning om natten til forbrug i dagtimerne,” siger Ask Emil Løvschall-Jensen.

Og selvom elektrificering kan fjerne megen CO2-udledning, så har det også sin begrænsning.

“Omkring 15 pct. af energiforbruget i Europa går til varmeprocesser over 200 grader, og her findes ingen ordentlige løsninger i dag med elektrificering. Så der er simpelthen et teknologisk hul, hvor virksomhederne er bundet til fossile brændsler. Samtidig kan et lager som vores være med til at stabilisere elnettet ved at oplade meget fleksibelt, når det passer med elnettets behov – det kan man ikke gøre på samme måde med et brintanlæg,” forklarer Hyme-direktøren.

Lige nu handler det om at finpudse  og dokumentere teknologien sammen med udviklingspartnerne, som har fundet sammen via klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark.

“MOSS er et innovationsprojekt, hvor vores rolle er at bringe de rigtige folk sammen og hjælpe med at skaffe udviklingspenge. Danmark er jo et foregangsland for vedvarende energi, men der er fortsat mange udfordringer, der skal løses – f.eks. at kunne lagre grøn energi over tid,” siger CEO Glenda Napier, Energy Cluster Denmark.

“Danmark er jo et foregangsland for vedvarende energi, men der er fortsat mange udfordringer, der skal løses – f.eks. at kunne lagre grøn energi over tid.”

Glenda Napier

CEO, Energy Cluster Denmark

Organisationen har bl.a. skaffet EU-midler til videreudvikling og bidraget til at få teknologien fra Moss-projektet testet i større skala i et EU-projekt – bl.a. med partnere fra Polen, hvor mange kulkraftværker skal omstilles.

“Vi ser to ting i det her: Dels det teknologiske, for Esbjerg er allerede global hovedstad for havvind, og nu fokuseres der på udfordringen med lagring af grøn strøm. Projektet er et kongeeksempel på, at vi får sat spotlight på Esbjerg som et sted, hvor teknologier udvikles – pludselig får man et nyt led på områdets energirejse,” påpeger Glenda Napier.

“Det andet aspekt er udvikling af hele værdikæden. Det handler også om tiltrækning af kompetencer og virksomheder på et helt nyt forretningsområde, og man kan forestille sig, at pilotprojektet her bliver et godt udstillingsvindue, der kan inspirere andre.”

Projektet er et kongeeksempel på, at vi får sat spotlight på Esbjerg som et sted, hvor teknologier udvikles – pludselig får man et nyt led på områdets energirejse.

Glenda Napier

CEO, Energy Cluster Denmark

Fra Hymes side peger man på, at områdets stærke kompetencer indenfor energi har været medvirkende til valget af Esbjerg. Der kan også være synergier i samarbejde med f.eks. projekter til produktion af brint ved høje temperaturer.

For Hyme-direktøren selv – som kunne fejre 40-års fødselsdag to dage inden interviewet her – er den personlige motivation at være med til opbygge noget ægte bæredygtigt.

“Vi arbejder med naturens eget saltvand som lager. Her er ingen børnearbejde i ædelmetal-miner,

så jeg kan se mine tre børn i øjnene og være stolt af dét, vi laver,” siger Ask Emil Løvschall-Jensen.

“Det er en teknologi, der potentielt kan ændre spillereglerne helt. Det er ikke sådan, at alting virker endnu, men vi er på en udviklingsrejse, og det er noget af det, der motiverer mig allermest.”

MOSS-projektet

Partnerne i innovationsprojektet, der har fået titlen Molten Salt Storage – MOSS, er:

  • Alfa Laval Aalborg
  • KIRT X THOMSEN
  • SULZER, Seaborg
  • Aalborg Universitet
  • Energy Cluster Denmark
  • Hyme Energy
  • DIN Forsyning

MOSS er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og slutter i 2024 efter to års samarbejde mellem partnerne.

Læs mere om MOSS-projektet her