1. Nyheder

Business Esbjerg-formand: Vi er klar til næste store kapitel i vores erhvervshistorie

Erhverv 25. januar 2021

Business Esbjergs formand Flemming N. Enevoldsen gør status for 2020 og kigger ind i det nye år.

Redaktør:

Morten Stendevad

Presseansvarlig

Kontakt Morten

Selvom det meste af 2020 og begyndelsen af 2021 har stået i Corona-krisens tegn, blæser der også positive vinde i Esbjergs retning, som lover godt for fremtiden. Det mener Business Esbjergs formand Flemming N. Enevoldsen, som bl.a. peger på grønne energiprojekter, flere statslige arbejdspladser og et stærkere iværksættermiljø som et par af de positive tendenser.

Når forandringens vinde blæser, så bygger nogle vindmøller, mens andre bygger læhegn. Nogenlunde sådan lyder et velkendt kinesisk ordsprog, som for Esbjergs vedkommende er mere rammende end nogensinde efter et stormfuldt 2020, som både har budt på Corona-krise og en endelig aftale om stop for udvinding af ny olie og gas i Nordsøen.

Der er dog ingen tvivl om, at Esbjerg – både i overført og bogstavelig forstand – hører til dem, der vil bygge vindmøller og dermed satse på omstillingen og foretagsomheden. For i disse år blæser der nye vinde fra Nordsøen, som åbner op for endnu flere væksteventyr for Esbjerg og byens virksomheder i fremtiden.

”Det er indbygget i esbjergenseres og vestjyders dna at være omstillingsparate, hårdføre og ikke at give op på grund af lidt blæst, så selvom mange virksomheder har oplevet lidt af et stormvejr med tab af omsætning og indtjeningsgrundlag, er vi – som vi altid har været på disse kanter – i stand til at omstille og tilpasse os nye tider,” lyder det fra Business Esbjergs formand Flemming N. Enevoldsen, når han skal gøre status for 2020 og kigge ind i det nye år.

Grøn omstilling skal skabe vækst

Business Esbjergs formand hæfter sig især ved de tre gode nyheder, som Esbjerg fik sidste år. Først meddelte den svenske infrastrukturfond Infranode, at de – sammen med Esbjerg Havn – ville investere omkring 1 mia. grønne kroner i udviklingen af havvindindustrien i Esbjerg.

Kort efter blev dette fulgt op af regeringens vedtagelse af etableringen af en historisk energi-ø med vindmøller i Nordsøen på 3 GW. Det vil sige, at den bliver mere end tre gange så stor, som de i dag opstillede vindmøller i parkerne Horn Rev 1, 2 og 3 ud for Esbjerg.

”Investeringstilsagnet i maj 2020 er efterfulgt af interesse fra flere lokale og nationale investorer. Samlet set er der nu mulighed for at investere langsigtet i både energiområdet, havneinfrastruktur og bæredygtighed. Vi er i forvejen verdens førende inden for udskibning af havvindmøller, hvorfor et enormt projekt som energi-øen i Nordsøen har store perspektiver for Esbjerg. Begge dele gør os endnu bedre rustet til at gribe mulighederne for at skabe grøn vækst og nye arbejdspladser i forbindelse med den massive udbygning af havvind i Nordsøen,” lyder Flemming N. Enevoldsens vurdering.

Mod slutningen af 2020 kom den gode nyhed, at norske Quantafuel har besluttet at etablere deres første storskala-fabrik i Esbjerg. Fabrikken vil konvertere plastaffald til genanvendelse via en kemisk proces.

Disse nyheder er samtidig gode eksempler på den grønne omstilling, som vores område, vores havn, vores kommune og vores virksomheder allerede er i fuld gang med. Vi har et utrolig stærkt udgangspunkt og potentiale, som skal udnyttes. Som kan være med til at cementere Esbjerg som en bæredygtig energimetropol, og som kan blive det næste store kapitel i vores erhvervshistorie, der kan tilføre vækst og tusindvis af nye arbejdspladser til hele regionen,” lyder det videre fra Business Esbjerg-formanden.

Nytårskur 2021

I lyset af den forlængede nedlukning ser vi os desværre nødsagede til at aflyse vores Nytårskur. På nytårskuren skulle vi bl.a. hylde vinderen af Business Esbjergs Erhvervspris samt stemme om, hvem der skulle have titlen som Årets Nye Erhvervsnavn 2020. Vi arbejder på en løsning i forhold til, hvordan vi kan fejre prismodtagerne samt samle erhvervslivet i Esbjerg kommune, når det igen kan lade sig gøre.

Nytårskur 2021

Mange nye arbejdspladser til området

Det er ikke kun den grønne omstilling, der skal være med til at tilføre vækst og arbejdspladser til området. Flemming N. Enevoldsen peger på, at Business Esbjerg for nylig lavede en opgørelse, der viste en markant udvikling i medarbejdertallet i de styrelser, der holder til i Esbjerg Kommune.

Siden styrelsernes tilflytning eller etablering havde de alle oplevet en markant medarbejderfremgang på mellem 39 og 240 pct., hvorfor kommunen efter al sandsynlighed vil runde 1.000 statslige arbejdspladser i løbet af 2021, hvor også et nyt skattecenter med 100-150 medarbejdere ser dagens lys.

”Sådan en udvikling er særdeles positiv, da det både er med til at blåstemple vores kommune som styrelsesklynge, ligesom de mange statslige arbejdspladser er vigtige for et område som vores, da de er med til at skabe et attraktivt og mangfoldigt arbejdsmarked samt styrke og synliggøre vores brand som en kommune med gode job- og karrieremuligheder,” forklarer formanden.

Sådan en udvikling er særdeles positiv, da det både er med til at blåstemple vores kommune som styrelsesklynge, ligesom de mange statslige arbejdspladser er vigtige for et område som vores.

Flemming N. Enevoldsen

Formand, Business Esbjerg

Toldstyrelsens etablering af et nyt ekspeditionscenter og deres oprustning på medarbejderfronten er også et godt eksempel på vores strategisk vigtige position og rolle. Det gælder både i forhold til Brexit, da vi i forvejen er knudepunkt for samhandlen mellem Danmark og Storbritannien, men det åbner også muligheden for at starte rejsen med at sende fødevarer til Kina og andre interessante markeder her i byen, hvilket også kan påvirke vores virksomheders eksportmønstre,” uddyber Flemming N. Enevoldsen i forhold til vigtigheden af styrelserne.

Iværksætteriet får også et ekstra løft i det nye år. Med indvielsen af det nye iværksætterhus Riggen, får Esbjerg Kommune skabt et stærkere iværksættermiljø, som understøtter iværksætterne og hjælper dem med at udvikle deres forretningsideer, hvilket skal bidrage til flere lokale vækstvirksomheder og dermed til flere arbejdspladser. Riggen er etableret med flot støtte fra Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune.

”Desværre er der ikke plads til at nævne alle de stærke brancher og stærke virksomheder, vi har i Esbjerg. Men der er mange, mange dygtige virksomheder. Det ses jo bl.a. tydeligt, når vi hvert år skal vælge kandidater til Erhvervsprisen. Denne vil også blive uddelt i år – dog senere end normalt på grund af Covid-19 begrænsninger.

Skal være rustet til at udnytte potentialet

Flemming N. Enevoldsen løfter dog også pegefingeren en smule, da det efter hans opfattelsen kræver en stor fællesindsats, hvis området skal være til klar til at udnytte de store fremtidige muligheder til fulde-

”Én ting er, at vi har investerings- og udvidelsesplaner og infrastrukturen på plads. Vi skal også have nok hænder til at udføre opgaverne. Det kræver såvel faglærte og ufaglærte som højtuddannet ekspertise – på land og til vands – og der skal være tilstrækkeligt af den kvalificerede arbejdskraft. Derfor har vi i Business Esbjerg også prioriteret denne indsats og er med i en tværgående indsats, som skal afklare, hvordan vi kan imødekomme de fremtidige forventninger til uddannelse og arbejdskraft til offshore vind-industrien,” fortæller formanden.

Han mener, at området har de bedste forudsætninger for at blive et regionalt, nationalt og europæisk kraftcenter for uddannelse og viden inden for vindenergi, så man på den måde kan være på forkant med udviklingen og kan levere de mange tusinde medarbejdere, som vind-industrien kommer til at få brug for i de kommende år.

”Alt i alt står vi foran nogle spændende år, som kan blive definerende for byens og områdets fremtid. Jeg tror og håber, at 2021 bliver et år, hvor vi for alvor får lagt alle byggestenene rigtigt og får skabt et stærkt fundament, som vi kan bygge videre på i årene fremover,” lyder forhåbningerne fra Business Esbjergs formand.