1. Netværk og partnerskaber

Lederforum Esbjerg

Nyt netværk for ledere på alle niveauer

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Lederforum Esbjerg er for dig, der ønsker inspiration, sparring og erfaringsudveksling i et netværk med andre ledere.

I Lederforum Esbjerg handler det om at inspirere hinanden til mere og bedre forretningsudvikling og ledelse. Netværket er ikke et salgsnetværk men en mulighed for at sætte sig selv i spil, blive inspireret og selv give inspiration i tætte relationer med andre ledere.

Netværket går på tværs af brancher, virksomhedsstørrelser og geografi i Esbjerg kommune.

Indhold:

  • Netværket mødes 6 gange årligt fra kl. 8.00 – 10.00.
  • 2 årlige VIP-arrangementer på tværs med Business Esbjergs andre netværk.
  • 1 årlig faglig netværkstur (uden overnatning).

Programmet krydres med virksomhedsbesøg og inspirerende indlægsholdere. Primært fokus er sparring og erfaringsudveksling.

Netværksmøderne afholdes på skift hos medlemmerne.

Hvem kan blive medlem af Lederforum Esbjerg?

Som leder kan du optages i netværket, hvis den branche, du kommer fra, ikke er overrepræsenteret i netværket i forvejen. Vi arbejder på at skabe et mangfoldigt netværk på tværs af brancher og køn. Vi forbeholder os derfor retten til at høre eksisterende medlemmer forud for optag, og i yderste konsekvens at afvise potentielle medlemmer for at opretholde den interne balance.

Pris
8.500 kr. pr. år som forfalder i januar. Sker din indmeldelse i løbet af året, betales forholdsvist.

Opstartsmøde

Vi afholder to gratis opstartsmøder i efteråret 2021, hvor man kan deltage som gæst og se om netværket er noget for dig.