1. Netværk og partnerskaber

Energy Network Esbjerg

Esbjerg er kendt som Danmarks EnergiMetropol med Esbjerg Havn som en af verdens største offshore havne

Vil du vide mere?

Uffe Lundgaard

Erhvervskonsulent

Kontakt Uffe

Energy Network Esbjerg tilbyder nyeste viden og sparring om grønne energipotentialer og forretningsudvikling

Energy Network Esbjerg er et vidensdelings- og læringsforum blandt Esbjergs energivirksomheder og sikrer at din virksomhed er up to date med viden og sparring om den grønne omstilling, både lokalt, nationalt og internationalt. Målet er at give dig værktøjer der gør din virksomhed mere konkurrencedygtig ift. grøn forretningsudvikling og energipotentialer.

Der er fokus på den grønne omstilling og økonomisk bæredygtig vækst. Vi bringer indlægsholdere i spil der kan bidrage med ny viden om morgendagens energiformer, energipotentialer og grøn forretningsudvikling.

FN´s klimamål som forretningsstrategi, Power-to-X, cirkulær økonomi og andre temaer vil blive behandlet i netværket.

Som en del af medlemskabet giver Business Esbjerg synlighed for netværkets medlemmer i forbindelse med markedsføring af magasinet ”Esbjerg – Fremtidens Energimetropol”.

Indhold

  • 4 årlige netværksmøder med fagligt, inspirerende indlæg og sparring.
  • 2 årlige VIP-arrangementer, der afholdes på tværs af alle Business Esbjergs netværk.
  • Virksomhedspræsentation i magasinet ”Esbjerg – Fremtidens Energimetropol”.

Netværksmøderne faciliteres af Business Esbjerg.