SUPPORT EFB: Fremtidens fodbold i Esbjerg skal sikres

Erhverv 26. marts 2024

EfB spiller deres hjemmekampe på Blue Water Arena, hvor der er plads til 17.000 tilskuere. Det er langt fra de ca. 3.000 tilskuere kampe i 2. divisionskampe kan tiltrække. En lokal styregruppe vil have EfB tilbage i Superligaen, og de arbejder lige nu for at få skabt et nyt grundlag for klubben.

Vil du vide mere?

Karsten Rieder

Direktør

Kontakt Karsten

EFB Elite A/S, der er klubben bag topfodbold i Esbjerg, har levet en omtumlet tilværelse de senere år, hvor økonomien, ejer- og ledelsesforhold er blevet stadig mere udfordret. Dialogen mellem lokale aktionærer og de amerikanske investorer er blevet uholdbar, fordi der ikke har kunnet opnås enighed om den økonomiske linje for klubben.

EFB Elite A/S er nu i rekonstruktion, fordi selskabets kapital er tabt og der kun er likviditet til at betale regninger frem til april. Der skal derfor findes en løsning, der kan sikre tilførsel af den nødvendige likviditet til at fortsætte driften.

En Styregruppe nedsat af 10-12 lokale aktionærer og sponsorer arbejder for at få skabt et nyt grundlag for drift af fodboldklubben. Det betyder under alle omstændigheder, at der skal ske væsentlige ændringer i måden klubben drives på.

Planen

Ingen skal have aktier i EfB Elite A/S. Alle nuværende aktier annulleres. De nye aktier kommer til at lægge i en lokal fond, der som andre fonde ikke ejes af nogen. Fondens skal udelukkende at støtte topfodbolden i Esbjerg.

Man kan sige det på den måde, at det er ”byens fond”.

Planen, der skal godkendes af kreditorerne og få EfB ud af rekonstruktionen, ser således ud:

 • EfB Elite A/S tilføres en likviditet i niveauet 50 mio.kr. ligeligt fordelt over de kommende tre år.
 • Pengene skal komme fra støttesponsorater fra virksomheder og privatpersoner, som ønsker at bevare topfodbold i Esbjerg.
 • Fonden modtager støttesponsoraterne og tegner ny aktiekapital i EfB Elite A/S. Fonden kommer dermed til at eje hele selskabet, men kan på sigt optage andre aktionærer, der vil være partnere i driften af klubben.
 • Klubben forventes at rykke op i 1. division og skal stabiliseres i toppen af 1. division og senere som deltager i Superligaen.
 • Klubben skal drives med udgangspunkt i Akademiet, så 1. holdet primært består af spillere fra EfBs akademi med nødvendig tilgang udefra.
 • Klubben skal drives med ”tæring efter næring”, så klubben skal lære i højere grad at optimere sin indtjening.
 • Forkælelsen af klubben er ophørt. Klubben skal lære ydmyghed og taknemmelighed i stedet for forventning om, at der kommer nogen udefra og betaler regningerne.
 • Klubben skal være en tryg og god arbejdsplads efter lang tids usikkerhed.
 • Klubben skal forretningsudvikles på en række punkter:
  • Fanoplevelsen og fanplejen skal udvikles både på relationsplan og forretningsplan.
  • Udskillelse af konference/event-delen til en anden fond med henblik på særskilt udvikling af forretningen på dette område. Overskud herfra skal gå til brugerne, herunder EfB- amatører, til dækning af en del af akademiudgifterne.
  • I forbindelse med events og arrangementer i Blue Waters Arenas rammer optager vi forhandling med Esbjerg Kommune om, at råderetten til et vist antal arrangementer lægges over til denne anden fond.
  • Vi skal have byen til at bakke op på lægterne. Salg af mange flere billetter. Som vi ser det i Tyskland, hvor byen er stolt af sit fodboldhold uanset i hvilken række, det spiller.

Der er brug for opbakning

Styregruppen har de seneste uger efter planens offentliggørelse oplevet en flot og bred opbakning til planen fra 75 virksomheder, og i løbet af få uger mere end 300 privatpersoner, der har givet tilsagn om et 3-årigt støttebeløb.

Støttebeløb kan enten gives som gave til den fond, der etableres eller i form af et støttesponsorat, hvor beløbet opkræves af EfB Elite A/S og derfor tillægges moms.

De er derfor fortrøstningsfulde i forhold til at komme i mål med planen – men jo flere der bakker op, jo stærkere vil klubben stå. Derfor opfordres alle, der vil være med til at skabe liv og energi på Blue Water Arena til at bidrage.

På grund af rekonstruktionen, må EfB Elite A/S ikke hjælpe Styregruppen. Derfor hjælper vi hos Business Esbjerg med udsendelse af denne information.

“Vi er derfor fortrøstningsfulde i forhold til at komme i mål med planen – men jo flere der bakker op, jo stærkere vil klubben stå. Derfor opfordrer vi alle, der vil være med til at skabe liv og energi på Blue Water Arena til at bidrage.”

Henry Heiberg

Formand for Styregruppen for redningen af EfB