Lea Jacobi - Din økonomiske rådgiver

09. september 2022

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

”Lea Jacobi – Din økonomiske rådgiver” yder uvildig rådgivning til private og mindre erhvervsdrivende.

Jeg er soloselvstændig og stiftede virksomheden den 07.06.2021. Jeg har fået godt sparring og fællesskab ved at være en del af Business Esbjergs iværksætterhus Platformen. Jeg hjælper private med at den optimale finansiering af ejendomme, bankskifte, skilsmisse, skat og meget mere.

Standplads

Find Lea Jacobi - Din økonomiske rådgiver i start-up området

Min mission er at yde uvildig økonomisk rådgivning, der giver tryghed i form af den bedste pris og løsning. Jeg yder rådgivning på et dokumenteret grundlag og ud fra den enkeltes ønsker og behov. Jeg har mere end 20 års erfaring med rådgivning via jobs i den finansielle sektor.

Jeg deltager på karrieremessen for at ”give videre” og er til rådighed med min historie og sparring til unge der går med tanker om at starte en virksomhed op.

Information in English

”Lea Jacobi – Din økonomiske rådgiver”- financial advice to people.

I am solo independent and founded the company on 07.06.2021. I have appreciated the community through Business Esbjerg. I help private individuals with the optimal financing of property, bank change, divorce, taxes and much more.

My mission is to provide impartial financial advice that creates security. I find the best price and solution. I provide advice on a documented basis and based on the individual’s wishes and needs. I have more than 20 years of experience in advising through jobs in the financial sector.

I attend “karrieremessen” to help others. I am available with my story and advice for young people who are thinking about starting a business.