Bramidan

05. juli 2022

Den unge ingeniørstuderende Nicklas Vig Rasmussen (tv) startede 2019 i et studiejob, der endte med fastansættelse i en stilling som spydspids for Bramidan’s BRA-IN projekt sammen med Jesper Møller Andersen (th) Salgsdirektør.

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Bramming-virksomheden Bramidan producerer og sender hver uge hundredvis af ballepressere til kunder rundt om i hele verden. Kunder, der befinder sig indenfor brancher som detailhandel, industri, hotel og restauration mm. Maskinerne, de modtager, skal komprimere de mange tons pap- og plastaffald, kunderne samler og sorterer, så materialerne kan genanvendes. Noget, vi alle kommer til at gøre mere af

Bramidan har fokus på at ansætte og fastholde unge, dygtige medarbejdere, når de efter afsluttede studier står klar til at finde deres plads i erhvervslivet.

Standplads

Find Bramidan på standplads 39

”Vi håber at kunne tilbyde, hvad der kommer tæt på drømmejobbet til de unge mennesker. Vores fordel som mellemstor virksomhed er, at de kommer til at arbejde med opgaver, det ville tage år at komme i nærheden af, hvis de var i en større virksomhed. Det betyder, at det arbejde de laver hos os, skaber effekt med det samme – og de kan selv se resultatet. Det er optimal læring! Desuden har de så meget positiv energi og ny viden, der supplerer vores erfarne medarbejdere perfekt – til gavn for alle medarbejdere og vores virksomhed,” siger Jesper Møller Andersen, salgsdirektør, og fortsætter: ”Vi er heldige at have mange afdelinger, hvor vi kan tilbyde at ansætte trainees, elever og lærlinge. Vi gør meget ud af, både at have en god introduktion, men også et spændende forløb, hvor elever, der ønsker det, får tilbudt et ophold hos i et vores udenlandske selskaber – for nuværende i Paris, Amsterdam, Krakow eller Chicago”.

Virksomheden har egen produktion og administration i Bramming, som er hovedsædet. Derfor er der brug for elever mange steder i organisationen, lige fra salgs-, service- og udviklingsafdelingen til bogholderi og logistik og produktionen. Medarbejderstaben er mangfoldig, både hvad alder, uddannelse og herkomst angår, så der høres flere, talte sprog i middagspausen, når ingeniører, bogholderiassistenter, montører og robotprogrammører spiser frokost.

Hvem er Bramidan

Bramidan A/S blev grundlagt i 1975 som en familieejet virksomhed, i dag en del af Zefyr Invest. Bramidan er én af de største spillere på verdensmarkedet inden for affaldsløsninger til komprimering af genanvendelige materialer. Produktionen foregår i Bramming, hvorfra der sendes både ballepressere og handelsvarer som komprimatorer til kunder i hele verden. Primært inden for detailhandel, industrien, lager- og logistik samt den offentlige sektor. Ud af knap 200 medarbejdere hører de 130 til i Danmark, øvrige kolleger finde i Norge, Sverige, Holland, Polen, Frankrig, Italien, Irland og USA. Desuden sælges maskinerne via et globalt forhandlernet af 45 forhandlere.

Studiejob endte med fast ansættelse hos Bramidan

Nicklas Vig Rasmussen er et fint eksempel på, hvordan et studiejob kan være nøglen til rekruttering af unge mennesker til virksomheden. Netop den viden og interesse, som Nicklas kom med, er i bred forstand er en nødvendighed for den videreudvikling, der skal løfte Bramidan ind i fremtiden.

Selv mener Jesper Møller Andersen, at Bramidan har bygget fremtidens fabrik med de seneste års investeringer i svejserobotter, og ikke mindst det nye fabriksanlæg til forbehandling og pulverlakering med robotter har gjort det muligt at sigte efter den vækst, som både investorerne og lederstaben stiler efter.

Da den unge ingeniørstuderende, Nicklas Vig Rasmussen, for et par år siden tog turen fra studierne i Herning til et foredrag i Business Esbjerg, vidste han pludselig, hvor hans fremtid skulle ligge. Han lyttede opmærksomt til et foredrag om Bramidan og virksomhedens digitale rejse med at koble maskiner til internettet.

Dette foredrag handlede præcist om de emner og internetbaserede teorier, Nicklas beskæftigede sig med på det teoretiske plan. Efter foredraget skrev han til direktøren hos Bramidan og spurgte: Kan I bruge sådan en som mig i et studiejob?

Det mente Bramidan-direktøren nok kunne være interessant. Nicklas, hvis forældre bor i Esbjerg, begyndte i Bramming i 2019, og både kemien og kompetencerne viste sig at være i orden. Nicklas skrev sit afgangsprojekt, mens han var i studiejob hos Bramidan.

Projektet handlede om digitalisering af Bramidans produkter, og hvilke muligheder digitaliseringen kunne give virksomheden ude i den store verden, hvor der var stor efterspørgsel på de gule ballepressere, der presser pap- og plastikemballage i enorme mængder, så al luft trykkes ud, og affaldet derfor fylder meget mindre.

Ilddåb og videostar

Der er enighed mellem Nicklas og Bramidan om, at studiejobbet ramte plet for begge parter. Opgaverne som IoT-projektleder har fra ansættelsesstart omfavnet mange aspekter af virksomhedens aktiviteter, som giver en meget varieret hverdag. Den kan bestå af kundepræsentationer for virksomhedens største kunder om formiddagen og ”hands-on” montering af prototyper om eftermiddagen.

I øvrigt fik Nicklas sin ilddåb, da han blev inviteret til at deltage ved den store internationale messe IFAT i München i maj måned i år. En messe med fokus på vand-, spildevand-, affalds- og råvarehåndtering, der på grund af Corona har været udsat i flere omgange. Nicklas kunne ved en storskærm på Bramidans stand forklare kunder og forhandlere om detaljerne i BRA-IN systemet, og hvordan de kan forbinde, overvåge og analysere deres udstyr til affaldshåndtering.

Forud for messen havde Nicklas deltaget i færdiggørelsen af virksomhedens nye video om netop BRA-IN, Bramidan Intelligence. Denne video skulle afspilles på IFAT 2022 som en del af produktprogrammet. Med sin store viden om systemet kunne han med et greenscreen som baggrund gennemgå fordelene ved BRA-IN økosystemet. Efterfølgende blev forklarende grafik og animation tilføjet. ”Det var en sjov proces at få lov at deltage i optagelserne til den nye video. Heldigvis er den klippet sammen af flere sekvenser, med alt det jeg skulle huske at sige”, siger Nicklas med et smil, og bliver af kolleger kaldt Bramidan’s nye videostar.

 

Fremtiden skal være grøn og miljøvenlig

De stigende affaldsmængder rundt om i verden gør behovet for maskiner som ballepressere og komprimatorer nødvendige. Problemet med enorme mængder plast i havene kan undgås ved netop at sortere, komprimere og genanvende sådanne affaldsfraktioner.

Udover at Bramidan producerer maskiner til at presse de genanvendelige materialer, har virksomheden selv fokus på at være en ansvarlig virksomhed i forhold til egen produktion og den miljøpåvirkning, som produkterne har ude hos kunderne efter installationen. Når kunderne køber en Bramidan ballepresser, hjælper man ikke bare miljøet ved at genanvende de komprimerede affaldsmaterialer, men også via de sparede transporter og CO2 udledningen ved disse. Maskinerne har desuden en lang levetid, ofte 15-20 år. Udtjente maskiner opkøbes, bliver renoveret og klargjort til salg igen. Selve produktionen foregår i Bramming på et topmoderne og miljøansvarligt fabriksanlæg, med såvel svejserobotter som fuldautomatiske pulverlakeringsrobotter.

Bramidan ønsker at gøre en forskel og at arbejde for en bæredygtig udvikling. Derfor er der indført et miljøledelsessystem, som kontinuerligt arbejder på at reducere virksomhedens miljøpåvirkninger og gennemførelse af løbende miljøforbedringer. Desuden blev Bramidan i 2019 udvalgt til at være en del af SDG Accelerator for små og mellemstore virksomheder i Danmark, hvor der arbejdes på udvalgte projekter rettet mod opfyldelse af FN’s verdensmål.

Civilingeniøren blev hængende

Da eksamensprojektet var afsluttet, kunne Nicklas i 2020 kalde sig civilingeniør, og han er i dag fastansat hos Bramidan. Det var med andre ord et givtigt foredrag, Nicklas for to-tre år siden kørte til Esbjerg for at høre. Det fine match mellem Nicklas og Bramidan har ført til, at han i dag er ansat i en nyoprettet stilling som IoT-projektleder i R&D afdelingen. Bramidan har gennem en årrække koblet maskiner til internettet. ”Uanset om det er en maskine i USA, Frankrig, Holland, Irland, Norge eller Sverige, der driller, så kan serviceafdelingen og jeg sidde i Bramming og over nettet vurdere, hvad der er galt, og hvilke reservedele, der eventuelt skal bruges”, forklarer Nicklas. Når maskinen melder fejl, registreres det i databasen. Det giver os mulighed for at ”stille diagnosen” ved at kunne se aktive fejl og vurdere historikken på maskinen, uden at der nødvendigvis er en servicetekniker fysisk til stede. Det er naturligvis tids- og ressourcebesparende – både for kunden og for Bramidan. I sidste ende tillige en økonomisk fordel for alle parter.

Information in English

Bramidan A/S was founded in 1975 as a family-owned company, today part of Zefyr Invest. Bramidan Group is one of the largest players in the world market in waste solutions for compaction of recyclable materials. Production takes place in Bramming in modern and high-end technological facilities, from where both balers and compactors are sent to customers all over the world. Primarily to customers within retail, industry, warehouse, and logistics as well as the public sector. Out of almost 200 employees, 130 works in Denmark, other colleagues can be found in Norway, Sweden, the Netherlands, Poland, France, Italy, Ireland, and the USA. Bramidan is also represented through a global network of 45 distributors.