1. Inspirationsartikler

Pludselig blev Jesper kendt i Esbjerg

Erhverv

Modtageren af Esbjerg Universitetspris i 2018, Jesper Liniger, var ansat hos flere virksomheder, før han gik forskervejen. Det gavner ham som assisterende professor på Aalborg Universitet Esbjerg.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Jesper Linigers far var i en snes år værktøjsmager på Grundfos i barndomsbyen Bjerringbro, og det har utvivlsomt været medvirkende til, at sønnen valgte den tekniske vej. Han blev civilingeniør i Elektromekanisk Systemdesign fra Aalborg Universitet i 2011, hvorefter karrieren bevægede sig sydpå.

Han blev ansat på det daværende Sauer-Danfoss, der producerede hydrauliske systemer, og da hustruen Lines hjemby, Esbjerg, kaldte, kom han først til Hydra-Grene i Skjern og dernæst MacArtney i deres nye hjemby.

– Jeg befandt mig godt i jobbet, men en tidligere studiekammerat gjorde mig opmærksom på, at der var et projekt på Aalborg Universitet Esbjerg, som jeg måtte søge. Indholdet mindede meget om mit afgangsprojekt fra Aalborg, og da jeg godt kan lide akademisk arbejde, var det nu eller aldrig, siger Jesper Liniger.

Afgangsprojektet handlede om styring af hydrauliske pitch-systemer til vindmøller. Det er dem, der får vingerne til at rotere og producere strøm samt bremser møllen, når der er behov for driftsstop. De store producenter har døjet med at gøre systemerne mere pålidelige. I det senere ph.d.-projekt bestod Jesper Linigers rolle i at afdække, hvor de kritiske komponenter i pitch-systemet er, og hvordan man kan gøre brug af systemets informationer og målinger til at øge pålideligheden.

Det største ved at modtage universitetsprisen var nok den opmærksomhed, prisen skabte. Jeg er ikke fra Esbjerg og havde ikke noget netværk i byen, men da jeg fik prisen, blev jeg kontaktet af to-tre virksomheder

Jesper Liniger

Modtager af Esbjerg Universitetspris 2018

Universitetspris gav netværk

Han afsluttede ph.d.-projektet i december 2017, og året efter modtog han Esbjerg Universitetspris for sit arbejde. I begrundelsen blev den virkelighedsnære tilgang til forskningen fremhævet, og derudover havde Jesper Liniger vedligeholdt forholdet til omverdenen ved, sammen med en lærer på Ådalskolen Bohr, at engagere skolebørn i naturvidenskabelige fag. Det foregik ved teknologikonkurrencen First Lego League, og Esbjerg Kommune har siden besluttet, at den skal leve videre.

Arrangementer

– Et er at få en akademisk anerkendelse for at gennemføre en ph.d. – noget andet er at blive anerkendt af folk, der står på sidelinjen og kan se, at mine ideer og den udvikling, jeg har været igennem, giver mening. Det største ved at modtage universitetsprisen var nok den opmærksomhed, prisen skabte. Jeg er ikke fra Esbjerg og havde ikke noget netværk i byen, men da jeg fik prisen, blev jeg kontaktet af to-tre virksomheder, som arbejder inden for det, jeg beskæftiger mig med, siger Jesper Liniger.

Hans forskning har sat sig spor i virkeligheden. Under ph.d.-en arbejdede han sammen med Silkeborg-virksomheden Hydratech Industries Wind Power, hvor en erhvervs-ph.d. nu arbejder videre med at forfine pitch-systemer – med Jesper som vejleder. I Esbjerg er ingeniørfirmaet Juel & Krøyer involveret i hans videre forskning, og han er i dialog med yderligere et par virksomheder.

Den ideelle vekselvirkning

Efter ph.d.-projektet fortsatte han på Institut for Energiteknik på AAUE og fik for godt et år siden stillingen som assisterende professor.

– Stillingen er delt i to næsten lige store dele: Jeg skal åbne et forskningsfelt med baggrund i mit ph.d.-projekt; at gøre hydrauliksystemer mere intelligente og pålidelige, og jeg skal undervise studerende på bachelor- og civilingeniørniveau. I undervisningen kan jeg mærke, at jeg kan bruge at have været ude i industrien. Der er ofte et gab mellem teorien, og hvad der foregår i virkeligheden, og de studerende sætter pris på, at jeg har praktisk erfaring, siger Jesper Liniger.

Line og han stiftede familie, mens de opholdt sig i Aalborg, og de flyttede siden til Sønderjylland og videre til Esbjerg. Parret flyttede i januar i hus i Fourfeldt med de to børn på 13 og syv år.

– Jeg vidste ikke meget om Esbjerg på forhånd, men det var en øjenåbner at flytte hertil. Nu skal vi ikke videre, siger Jesper Liniger, 34 år.

Esbjerg Universitetspris

Esbjerg Universitetspris uddeles til fremragende studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering. Fondene under Claus Sørensens Fond, Danske Bank Fonden i Esbjerg, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg Fonden samt Lida & Oskar Nielsens Fond stiller et kapitalgrundlag på op til 50.000 kr. til rådighed for universitetsprisen hvert år.  Jesper Liniger modtog universitetsprisen i 2018.