1. Inspirationsartikler

Julies forskerliv i Aarhus og Esbjerg

Erhverv

Modtageren af Esbjerg Universitetspris i 2016, Julie Werenberg Dreier, lovede kæresten at flytte med tilbage til Odense efter studiet. Nu er de en børnefamilie i Esbjerg, og hun forsker på Aarhus Universitet.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Julie Werenberg Dreier vidste tidligt, at hendes fremtid skulle være inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Det var ikke medicin med klinisk arbejde, som optog hende, mere den metodiske tilgang til at forske i sundhed.

Da hun i 2006 skulle vælge mellem studierne i folkesundhedsvidenskab i København og Esbjerg, havde hun ikke noget behov for at prøve livet i hovedstaden af og valgte SDU i Esbjerg. Også fordi hun vidste, at pengene strakte længere med bolig og til en tilværelse som studerende. Fordelene har hun til rigelighed fået bekræftet og i en grad, så hendes kæreste og senere ægtemand, Lasse, frafaldt kravet om, at de skulle flytte tilbage til Odense efter endt studium.

Da Julie havde færdiggjort sin kandidatuddannelse, fik hun en ph.d.-stilling på SDU i Esbjerg, hvor hun forskede i sammenhængen mellem infektioner og feber under graviditet og barnets neurologiske udvikling. Den forskning indbragte hende i 2016 Esbjerg Universitetspris.

Universitetsprisen bekræftede mig i, at jeg var på rette vej, og det var i sig selv et enormt skulderklap at modtage så fin en pris.

Julie Werenberg Dreier

Modtager af Esbjerg Universtitetspris 2016

– Universitetsprisen bekræftede mig i, at jeg var på rette vej, og det var i sig selv et enormt skulderklap at modtage så fin en pris. Personligt betød det motivation til at fortsætte i en hård verden, som forskning kan være, og udadtil gav det stor signalværdi. Som forsker arbejder man på at opbygge sit cv, og jeg har efterfølgende fået legater, hvor jeg er overbevist om, at prisen har været en slags blåstempling af mit arbejde over for fondsbestyrelser, siger Julie Werenberg Dreier.

Hun betegner det som ringe i vandet, en selvforstærkende proces, hvor hun har modtaget legater og bevillinger, så hun har haft mulighed for også at rejse til konferencer i udlandet og få kendskab til nye metoder inden for sin forskning.

Guldet er i de store registre

Julie Werenberg Dreier er nu ansat på Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, hvor hun beskæftiger sig med neurologiske lidelser blandt børn og voksne. Særligt epilepsi og feberkramper og deres relation til psykisk sygdom har hendes interesse. Er det gener, kramper eller medicin, som giver øget forekomst af psykiske sygdomme blandt disse patienter, er et centralt spørgsmål.

Adgangen til Danmarks Statistiks servere med registreringer af sygdomme, sygehusindlæggelser, medicin og andre data kan lige så fint foregå fra et parcelhus i Sædding som fra Aarhus, og derfor har Julie tre hjemmearbejdsdage om ugen. De øvrige dage er hun i Aarhus og mødes med de andre registerforskere. Hun har kontrakt til foråret 2020 og har mulighed for at forlænge med et år. Derefter skal hun ud at søge nye bevillinger.

Arrangementer

– Jeg håber med tiden at starte min egen forskergruppe, gerne inden for registerforskning, hvor Danmark er et af de førende lande i verden. Det er ret unikt, at det er muligt at samkøre registre med flere millioner mennesker ved hjælp af cpr-numre, og jeg vil gerne fortsætte med at forske inden for børn og deres neurologiske og psykiske udvikling. I det store billede håber jeg, at min forskning kommer til at bidrage med nogle brikker til det store puslespil, der giver forståelsen af, hvorfor nogle børn ender med at få de her sygdomme, og hvilke faktorer der påvirker deres sygdomsforløb, siger Julie Werenberg Dreier.

Esbjerg har det hele

Hjemme i Esbjerg er Frederik på otte år og Camille på fem år kommet til, og som 32-årig tænker Julie fortsat med glæde tilbage på studietiden.

– Studiemiljøet var mindre og gav tætte relationer til underviserne på SDU. Jeg fik mulighed for at blive studentermedhjælper ved forskningsheden ved siden af studiet, og jeg underviste. Esbjerg har alt, hvad vi gerne vil have, både da jeg studerede, og vi var en god årgang på studiet, og nu som børnefamilie med skov, strand, daginstitution, skole og indkøb i nærheden, siger Julie Werenberg Dreier.

Hendes forældre er fra Varde og Oksbøl, men flyttede til Odense i 1988, da hun var helt lille.

Esbjerg Universitetspris

Esbjerg Universitetspris uddeles til fremragende studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering. Fondene under Claus Sørensens Fond, Danske Bank Fonden i Esbjerg, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg Fonden samt Lida & Oskar Nielsens Fond stiller et kapitalgrundlag på op til 50.000 kr. til rådighed for universitetsprisen hvert år.  Julie Werenberg Dreier modtog universitetsprisen i 2016.