1. Inspirationsartikler

Fra specialesamarbejde til drømmejob

Job

Efter at have fordybet sig i et speciale om, hvordan Rambøll udregner risikoanalyser for olie-gas-installationer, føler han, at han er havnet det helt rigtige sted

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Et specialesamarbejde blev for Mathias Rohwer Bang Nielsen første skridt ind på arbejdsmarkedet efter endt studie. I dag er han ansat som ingeniør i Technical Safety hos Rambøll, hvor han laver kvantitative og kvalitative risikoanalyser; en stilling, der matcher hans krav til drømmejobbet – både fagligt og socialt.

I forbindelse med sit speciale i Risk and Safety Management på Aalborg Universitet i Esbjerg indgik Mathias Rohwer Bang Nielsen et samarbejde med Rambøll. Det førte til, at han i februar 2018 – da specialet var afleveret – fik job som ingeniør i virksomheden:

– Jeg arbejder med risikoanalyser og bruger min tid på det, vi kalder ”risk management” – som handler om at lave fareindikation, risikovurdering og input til design ved forskellige opgaver. Jeg arbejder både med olie-gas-aktiviteter i Nordsøen og med design af offshore vindprojekter over hele verden. Når man skal have folk ud på en offshore installation – lige meget om det er olie-gas- eller vindrelateret – skal man sørge for at risikoen er så lav som overhoved muligt. Ud fra de farer, man har identificeret og risikovurderet, skal der ligge en klar strategi for, hvordan man har tænkt sig at designe og operere den givne installation, forklarer Mathias, 28, der sidder som en af syv medarbejdere i virksomhedens Technical Safety-afdeling.

Havnet det helt rigtige sted

Forud for sin kandidatuddannelse på AAU læste Mathias Technology Management på Erhvervsakademiet – efterfulgt af en bacheloroverbygning i Teknisk Management Offshore. Og efter at have fordybet sig i et speciale om, hvordan Rambøll udregner risikoanalyser for olie-gas-installationer, føler han, at han er havnet det helt rigtige sted.

– Det fantastiske ved mit job er, at vi faktisk sidder og regner på tingene. Sikkerhed kan i mange sammenhænge handle om filosofier, standarder og strategier som primært er kvalitativt arbejde, men at beskæftige sig med den mere kvantitative vinkel på sikkerhed er det, jeg brænder for. At anvende matematik og statistik som input til beslutningstagen og design synes jeg, er interessant, fortæller Mathias, der foruden arbejdsopgaverne også er begejstret for virksomhedskulturen:

“Det fantastiske ved mit job er, at vi faktisk sidder og regner på tingene”

Mathias Rohwer Bang Nielsen

Ingeniør hos Rambøll

– Vi har stor gensidig respekt over for hinanden, og ingen rynker på næsen, hvis man stiller spørgsmål; det føles mere forkert, hvis ikke man stiller spørgsmål. Der er stor tværfaglig åbenhed, og vi sparrer meget med hinanden på tværs af ingeniørdisciplinerne. Det er vigtigt, synes jeg. Og samtidig har vi det sjovt og har et meget fleksibelt arbejdsmiljø med mulighed for at arbejde hjemmefra og selv tilrettelægge vores arbejdsdag – så længe vi overholder vores deadlines, forklarer han.

Find din egen vej til målet

Overvejer man at gå i Mathias’ fodspor og indlede et specialesamarbejde med en spændende virksomhed – for på den måde at få en fod inden for på arbejdsmarkedet – har man den den sidste torsdag i september hvert år mulighed for at møde mere end 50 virksomheder fra Esbjerg-området i Blue Water Dokken til Karrieremesse Esbjerg.

– Jeg har selv været der et par gange som studerende og synes, det er et godt tilbud. Når man går på universitet, fokuserer man meget på sin uddannelse og strukturen der – og alt, der handler om karriere, virksomheder og arbejdsliv er en lidt diffus størrelse. Karrieremessen giver mulighed for at stille spørgsmål til virksomhederne og få et indblik i, hvad de laver, og hvordan det passer til ens uddannelse. Det giver ikke nødvendigvis et job lige dén dag, men det giver et indblik i mulighederne. I min afdeling kommer vi fx fra mere end fire forskellige baggrunde. Så der er ikke altid kun én vej mod målet – og det kan karrieremessen forhåbentlig være med til at formidle til de studerende, vurderer Mathias.

Karrieremesse Esbjerg

Karrieremesse Esbjerg afholdes den sidste torsdag i september hvert år, hvor du kan møde mere end 50 lokale virksomheder.

Læs mere