1. Inspirationsartikler

Christian mødte internationalt miljø i Esbjerg

Erhverv

Modtageren af Esbjerg Universitetspris i 2014, Christian Dragin-Jensen, tog sin kandidatuddannelse på SDU. Nu arbejder han med at få gang i forskningen på Erhvervsakademi Sydvest i sin nye hjemby.

Redaktør:

Kontakt

Christian Dragin-Jensen har været vidt omkring i sit liv. Familien rejste rundt i verden med hans far, der var ansat i A.P. Møller Mærsk, og han havde boet i 12 lande, inden han i 2009 flyttede til Esbjerg for at tage kandidatuddannelsen i International Virksomhedsudvikling på SDU.

– Jeg havde aldrig været i byen før, men opdagede hurtigt, at Esbjerg har et rigtig internationalt miljø, hvor man kan møde mennesker fra hele verden. Det var småt på den gode måde, og jeg oplevede et tæt fællesskab efter at have været på større skoler. Der var små hold, professorerne underviste godt, og de kendte mit navn. Det var nærmest en VIP-uddannelse, siger Christian Dragin-Jensen, 34 år.

Efter sin kandidateksamen fik han endnu mere med byen at gøre. I godt fire år gennemførte han et ph.d.-projekt på SDU, som Esbjerg Kommune medfinansierede. Projektet omhandlede en bybrandingstrategi med særligt fokus på events, og hvilken indflydelse store arrangementer har på byens image. En vigtig konklusion var, at events skal være en del af en langsigtet strategi på området for at have en positiv effekt.

Universitetspris gav selvtillid

Godt halvvejs i ph.d.-projektet modtog Christian Dragin-Jensen i 2014 Esbjerg Universitetspris. Han husker, at han blev fremhævet for den gode kobling mellem teori og det konkrete arbejde med eventstrategien.

Arrangementer

Det styrkede min selvtillid at finde ud af, at det måske ikke var så dårligt, hvad jeg havde gang i

Christian Dragin-Jensen

Modtog Esbjerg Universitetspris i 2014

– Jeg betragtede det som en ære at bliver anerkendt. Når man er i gang med en ph.d., føler man sig som en lille fisk i en meget stor sø, og det er svært at hamle op med de dygtige professorer, der omgiver en. Det styrkede min selvtillid at finde ud af, at det måske ikke var så dårligt, hvad jeg havde gang i. Jeg tror, min ph.d. blev bedre af at modtage prisen, og jeg fik senere publiceret artikler i anerkendte skrifter, siger Christian Dragin-Jensen.

Med til at styrke indtrykket af Esbjerg som studieby var, at han havde nemt ved at komme ind på en virksomhed som studentermedhjælper, og han fortsatte faktisk nogle måneder efter kandidatuddannelsen på fuld tid hos Viking Life-Saving Equipment. Derefter var han i et halvt år tilbage i Esbjerg Kommune, hvor han fortsat arbejdede med events.

International familie i Esbjerg

Når sandheden skal frem, var Esbjerg ikke den studieby, han først søgte. Han kiggede først på større universitetsbyer, men han faldt for det spændende program på cand.merc.-uddannelsen ved SDU’s campus i byen.

Bortset fra et par år i børnehavealderen tilbragte Christian Dragin-Jensen sine første 24 år i udlandet, hovedsageligt Asien, Mellemøsten, Mexico og Europa. Han er født i Dubai og har portugisisk mor og dansk far. Nu bor han sammen med sin litauiske kone, Ieva, i et hus i Sønderris, og parret er for få uger siden blevet forældre.

Fakta om Esbjerg Universitetspris

Esbjerg Universitetspris uddeles til fremragende studerende ved Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering. Fondene under Claus Sørensens Fond, Danske Bank Fonden i Esbjerg, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg Fonden samt Lida & Oskar Nielsens Fond stiller et kapitalgrundlag på op til 50.000 kr. til rådighed for universitetsprisen hvert år.  Christian Dragin-Jensen modtog universitetsprisen i 2014.