1. Inspirationsartikler

Børnenes by Darum

Familie og bolig

Børnebyen Darum - et nytænkende fællesskab.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Midt i det sydvestjyske marsklandskab, og alligevel kun 15 minutters kørsel fra Esbjergs travle bymidte, ligger Darum. Landsbyen, som har omkring 1.500 indbyggere, integrerede d. 1. august 2015 skole, børnehave, SFO og klub og blev dermed til en børneby med fokus på tryghed og nærhed for byens yngste

Kalenderen siger juni, og der er kun få dage til skolebørnene får sommerferie, alligevel er det både koldt, gråt og blæsende i Darum, men fra parkeringspladsen kan man gennem det triste vejr høre børnenes begejstrede råb og latter. Lyden kommer fra byens skolegård og sportsplads, der ligger side om side, her afholdes der hvert år OL for alle byens børn.

Kim Bondesen, der er skoleleder på Darum Skole, byder med et smil og et fast håndtryk velkommen til Darum Børneby. Imens vi går mod hans kontor, bliver vi mødt af flere storsmilende børn med læssevis af små oplevelser, der skal fortælles til deres vellidte skoleleder – lige nu og i munden på hinanden.

”Det er jo en hyggelig dag sådan en aktivitetsdag. Alle børn i Darum er samlet på ét sted til leg og idræt”, indleder Kim Bondesen, mens han sætter sig til rette i sin stol.

Et forældreinitiativ

”Børnebyen startede jo egentlig som et forældreinitiativ for ca. et års tid siden, da de blev opmærksomme på, at der var strukturændringer på vej i Esbjerg Kommune. Forældrene i børnehaven og skolen satte sig sammen og udarbejdede et forslag med en besparelse på 800.000 kr. ved blandt andet at sammenlægge institutionerne under en fælles ledelse. På den måde kunne vi spare penge, uden at det gik ud over børnene”, fastslår Kim Bondesen.

“”Her i Darum kender vi hinanden, og vi ved, hvordan vi kan skabe bruge hinandens styrker til at skabe gode resultater og god trivsel.””

Kim Bondesen

Skoleleder på Darum skole

Projekt nærhed

En af de forældre, der har været med til at få Projekt Darum Børneby igennem, er Heidi Mørch. Hun har som formand for skolens forældrebestyrelse været en af hovedmændene bag Børnebyen.

”Børnebyen giver en form for tryghed. De fleste familier er flyttet til Darum, fordi de godt kan lide nære relationer og tryghed i lokalmiljøet”, forklarer Heidi, der er mor til to.

”De nære relationer i byen betyder blandt andet, at jeg kender navnene på næsten alle børnene, når jeg afleverer mine børn i skolen om morgenen. Og endnu vigtigere, mine børn kan alle navnene på de 115 andre elever på skolen”.

Hvert år afholdes der OL for alle byens børn.

Sammenhængen

Darum er en by, hvor der fokuseres på fællesskabet. Tre gange om året inviteres der til fællesspisning i Sportscenteret. Her samles 150 af byens indbyggere til en hyggelig aften, der på skift planlægges af byens foreninger. Der afholdes også byfester og andre arrangementer i løbet af året, der skal fremme sammenholdet og fællesskabet.

”Børnene får sammenhæng i deres liv fra børnehave til skole – i fritidsinteresser og efter-skole-tilbud. Men Børnebyen er jo også for forældrene. Det er vigtigt for os, at forældrene oplever samme pædagogiske linje og indstilling i alle byens institutioner. Og at den indstilling bygger på de kvaliteter, der er i Darum og børnebyen. Altså nærheden”, påpeger Kim Bondesen og fortsætter: ”Her i Darum kender vi hinanden, og vi ved, hvordan vi kan skabe bruge hinandens styrker til at skabe gode resultater og god trivsel”.

Heidi Mørch tilføjer: ”I lokalrådet er der blandt andet en arbejdsgruppe, der står for at tage imod nyankommne familier, for at give dem så god en start som muligt her i byen. Jeg håber da, at de mange initiativer er med til at få tilflyttere med i fællesskabet – hvis de har lyst, selvfølgelig”.

Det er kun begyndelsen

”Vi er kun lige startet, men der er mange flere nye ting i støbeskeen. Vi har planer om at fortsætte helhedstankegangen, så vi både tænker kommunale retningslinjer og børnenes trivsel ind i vores dagligdag. Børnenes trivsel er nemlig helt afgørende for deres læring”, slutter Kim Bondesen.

Midt i skolegården står den hjemmelavede papir-OL-fakkel i sølv, guld og bronze og stråler. Selvom skyerne stadig hænger over byen, fanger det skinnende papir alligevel de solstråler, der trods alt får lov til at bryde igennem. Snart spreder sommerferien børnene for alle vinde, og når de kommer tilbage i august, bliver det til Darum Børneby.