1. Inspirationsartikler

Anna er med til at skabe fremtidens esbjergensiske sportsstjerner

Sport

Esbjerg Kommunes eliteidrætskonsulent Anna Bach Kristensen er primus motor i Eliteidræt Esbjerg, som det seneste halvandet årti har udklækket store internationale sportsstjerner

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

I Esbjerg arbejder man for at skabe det mest attraktive elite- og talentudviklingsmiljø i Danmark, som sikrer optimale rammer for de unge eliteidrætsudøvere og samtidig giver dem et velfungerende uddannelsesforløb. Esbjerg Kommunes eliteidrætskonsulent Anna Bach Kristensen er primus motor i Eliteidræt Esbjerg, som det seneste halvandet årti har udklækket store internationale sportsstjerner.

Hvad har sportsstjerner som Barcelona-spilleren Martin Braithwaite, VM-guldvinderen Jakob Holm, den mangeårige landsholdsprofil Lotte Grigel og kommende danske OL-håb som svømmeren Mikkel Gadgaard og Ju-jitsu-kæmperen Jacob Lund til fælles?

De er – som masser af andre etablerede og talentfulde idrætsudøvere – alle et ”produkt” af Esbjerg Kommunes store satsning på elite- og talentudviklingsmiljøet, som i mere end halvandet årti har sikret optimale rammer for de unge eliteidrætsudøvere og samtidig giver dem et velfungerende uddannelsesforløb.

Vi har derfor fået opbygget nogle solide talentudviklingsmiljøer, der har niveau og kompetencer, som er gearet til unge eliteidrætsudøvere på højt plan.

Anna Bach Kristensen

Idrætskonsulent, Eliteidræt Esbjerg

”I og med, at vi var blandt de første af Team Danmarks elitekommuner og Esbjerg Kommune var det første sted i Danmark, som etablerede idrætsklasser i folkeskolen, har vi i Esbjerg allerede været i gang i mange år, hvorfor vi har en lang historik og stor knowhow. Vi har derfor fået opbygget nogle solide talentudviklingsmiljøer, der har niveau og kompetencer, som er gearet til unge eliteidrætsudøvere på højt plan.”

“Samtidig er samarbejdet mellem kommunen og de forskellige aktører ret stærkt, idet samarbejdet i høj grad er præget af gensidig dialog – og hvor vi i fællesskab hele tiden forsøger at udvikle os og følge med tiden, så den nyeste viden og forskning hele tiden implementeres i vores miljøer,” forklarer idrætskonsulent Anna Bach Kristensen fra Eliteidræt Esbjerg, som er den kommunale eliteorganisation, der står bag samarbejdet mellem kommunens idrætsklubber, ungdomsuddannelserne og Esbjerg Kommune.

OL-håbet Jonas Thyme har ved siden af surferkarrieren kunnet passe skolegangen på Rybners Handelsgymnasium takket være EsbjergOrdningen.

Sportslig, uddannelsesmæssig og personlig udvikling

Visionen er helt overordnet, at Esbjerg skal skabe det mest attraktive elite- og talentudviklingsmiljø i Danmark og være blandt de førende i Nordeuropa på udvalgte eliteidrætsområder. Det skal bl.a. ske ved at gøre det muligt for udøverne at fokusere på idrætten og samtidig have et velfungerende uddannelsesforløb helt fra 7. klassetrin til de videregående uddannelser. Derfor tilbydes atleterne fleksible vilkår på uddannelserne og faglig rådgivning, der er målrettet eliteidrætsudøvere på højt plan, samt et tæt samarbejde med klubberne.

”Det særlige ved EsbjergOrdningen er, at det er et unikt, tæt samarbejde med Esbjerg Kommune, klubberne og uddannelsesinstitutionerne, så man så vidt muligt skræddersyr forløbet for de unge. Det betyder, at man som udøver får fleksible vilkår, så man kan få godkendt fravær til f.eks. morgentræning, stævner, træningslejre og kampe. Vi tilbyder samtidig en buddyordning, hvor man får en studiekammerat tilknyttet, som kan hjælpe med at opbygge netværk, tage notater og holde udøveren fagligt opdateret, ligesom de unge får en uddannelsesmentor, som i samarbejde med klubberne sikrer en overordnet sammenhæng i uddannelsesforløbet samt mulighed for supplerende undervisningstimer,” fortæller Anna Bach Kristensen, som også nævner, at det er unikt , at man med Esbjerg Idrætspark har så mange topmoderne idrætsanlæg samlet ét centralt sted, hvilket giver gode muligheder for stærke miljøer og netværk på tværs.

EsbjergOrdningen

EsbjergOrdningen er et tæt samarbejde mellem klubber, Studie 10, ungdomsinstitutioner, privat - og efterskoler med 10.klasse og Esbjerg Kommune. Ordningen sikrer udøveren frit valg af ungdomsuddannelse og studieretning samt optimale betingelser for at kombinere uddannelse og eliteidræt. Udøveren skal tilhøre den nationale elite i sin aldersgruppe inden for sin idræt og deltage i træning, kampe og konkurrencer på nationalt/regionalt højeste niveau for at kunne blive optaget. Der kan både søges om optagelse på EsbjergOrdningen til 10. klasse og til ungdomsuddannelse.

Læs mere

Selvom målet i høj grad handler om at udvikle dygtige atleter og få forløst deres potentiale, forklarer idrætskonsulenten, at man i lige så høj grad har fokus på de uddannelsesmæssige og personlige aspekter.

”For os er det jo også en stor succes, at de unge får en uddannelse, og at de får den rigtige uddannelse. Så selvom vi selvfølgelig gerne vil have udøvere, der bliver så dygtige til deres sport som muligt, handler det lige så meget om, at de også opnår deres fulde potentiale uddannelsesmæssigt og får faglige og sociale kompetencer med i bagagen, så vi udvikler dem på andre parametre end bare det sportslige. Man kan sige, at vi har fokus på det hele menneske,” forklarer Anna Bach Kristensen.

Esbjerg Energys Anders Koch, som har været kåret til som årets talent i dansk ishockey, er et af mange eksempler på, at Esbjerg formår at udvikle og holde på sine talenter, fordi de får mulighed for at dyrke deres sport og samtidig tage en uddannelse.

Talent forpligter

Med mere end halvandet årti på bagen og med 140-160 optagne udøvere i ordningen har der efterhånden været mange dygtige atleter med i ordningerne igennem årene, hvoraf flere har nået helt til tops i deres sportsgrene.

”Det er klart, at vi er stolte, når nogen af de unge, vi har haft i vores ordninger, får sportslig succes. Vi var da helt sikkert stolte, da Martin Braithwaite, som er tidligere elev i idrætsklasserne på Vitaskolen Bohr, kom til Barcelona, ligesom vi jublede, da Jacob Holm, som har gået på EsbjergOrdningen på Rybners Gymnasier, vandt VM-guld med håndboldlandsholdet,” lyder det fra idrætskonsulenten, som også glæder sig til at se, hvad talenter som Ju-jitsu-kæmperen Jacob Lund fra Ribe og Esbjergs Svømmeklubs Mikkel Gadgaard kan drive det til.

Næste kuld optagne til skoleåret 2021/22 kan søge om optagelse på EsbjergOrdningen den 31. marts. For at blive optaget skal udøveren tilhøre den nationale elite i sin aldersgruppe inden for sin idræt og deltage i træning, kampe og konkurrencer på nationalt/regionalt højeste niveau.

”Som udgangspunkt skal man træne minimum 10 timer om ugen og være identificeret af klub og evt. forbund som en del af ”dansk national elite” eller på højeste niveau. Derefter skal vi sammen med klubberne vurdere ansøgerne, hvilket vi gør vi via optagelsessamtaler, hvor også en idrætspsykologisk konsulent deltager. Her spørger vi til, hvad de gerne vil bruge ordningen til og beder dem reflektere lidt over det, så vi får en fornemmelse af deres engagement og så de samtidig ved, at det er en forpligtelse, som kræver ansvar og initiativ med, da de jo også selv skal bidrage og lægge energi i det for, at det bliver en succes,” forklarer Anna Bach Kristensen.

Team Esbjergs talentfulde fløjspiller Elma Halilcevic har ved siden af håndboldkarrieren taget både studentereksamen og sidste sommer begyndte hun at læse erhvervsøkonomi(HA) på SDU i Esbjerg.