Flere uddannelser og et attraktivt studiemiljø

Vi arrangerer gratis event for studerende på tværs af de seks videregående uddannelsesinstitutioner

Vil du vide mere?

Susanne Nordenbæk

Direktør

Kontakt Susanne

Vi går også forrest i kampen for at få flere studerende til byen

Som Danmarks femtestørste by har Esbjerg to universiteter og fire øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. For at øge den samlede mængde studerende, der er en vigtig del af fremtidens arbejdsstyrke, arbejder Business Esbjerg for at skabe et sundt og attraktivt studiemiljø samt tiltrække flere uddannelser til området.

Det gør vi bl.a. ved at arrangere fælles events og arrangementer, der giver de studerende mulighed for at mødes på tværs af studieretninger. Samtidig arbejder vi for at formidle og facilitere et større og bredere samarbejde uddannelsesinstitutionerne imellem – for at kunne kæmpe sammen om den fælles mission.

Education Esbjerg

Erhvervslivet i Esbjerg og Esbjerg Kommune ønsker at skabe et slagkraftig projekt, der skal løfte niveauet inden for uddannelser i Esbjerg.

Derfor har de samlet midler til at oprette et sekretariat med arbejdstitlen, Education Esbjerg, som har til opgave at få brudt den onde spiral med vigende bosætning og nedgang i antallet af studerende i Esbjerg.

Business Esbjerg understøtter aktivt denne indsats.

Education Esbjerg

Flere studier skal tiltrække flere studerende

Vi går også forrest i kampen for at få flere studerende til byen. Nogle vil mene, at antallet af studerende bør kunne øges ved blot at inspirere endnu flere af de unge fra lokalområdet til at tage en videregående uddannelse. Men faktisk er andelen af områdets unge, der tager en videregående uddannelse, svarende til resten af landet.

Derfor mener vi, antallet af studerende bedst øges ved at få oprettet endnu flere uddannelsesmuligheder i Esbjerg, for på den måde at tiltrække endnu flere unge fra andre byer: Vi skal have tiltrukket uddannelser, der både er spændende og attraktive blandt de unge – og relevante for kommunens erhvervsliv.

Senest har vi fået lægestudiet til Esbjerg, og lige nu arbejder vi på at få etableret et jurastudie. Samtidig er vi allerede i gang med at identificere det næste relevante studie, som vi vil arbejde for at få til vores kommune. I den forbindelse kigger vi bl.a. på, hvilke kompetencer Esbjergs virksomheder forventes at få brug for inden for de kommende 5-10 år – fx inden for IT- og energiområderne.

Vækst i erhvervslivet med bred kompetence-pallette

Flere undersøgelser peger på, at det sted, man har taget sin sidste uddannelse, ofte er det sted, man efterfølgende slår sig ned og gør karriere. Samtidig ved vi, at virksomheder ofte flytter derhen, hvor arbejdskraften er – særligt hvis der skal etableres en helt ny virksomhed eller afdeling. Derfor skal vi sikre, at udbuddet af uddannelser i Esbjerg er så bredt som muligt – så der skabes en bred pallette af nyuddannede med de forskellige kompetencer, byens erhvervsliv mangler for fortsat at kunne vækste.

Samarbejde mellem studier og erhvervsliv

Et andet initiativ, som vi tror på vil tiltrække flere studerende fra resten af landet, er vores vision om, at alle studier i Esbjerg skal kunne garantere en form for erhvervssamarbejde under uddannelsen: Fx i forbindelse med praktikforløb, opgavesamarbejde, studierelevant studiejob, inspirerende foredrag eller andre former for samarbejder på tværs. Vi ved, at der allerede er et godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, kommunen og erhvervslivet i Esbjerg, og at det er noget, de unge vægter højt. Derfor arbejder vi på at få sat denne type samarbejde i system.

Visionen er, at man som studerende i Esbjerg bliver garanteret at komme særligt tæt på erhvervslivet – og at netop dét samarbejde kan positionere Esbjerg som studieby og differentiere os fra de øvrige danske uddannelsesbyer.

Karrieremesse Esbjerg er en unik mulighed for de studerende og nyuddannede til at møde deres eventuelle fremtidige arbejdsgiver