Flere studerende i Esbjerg

Vi arbejder for, at flere unge skal søge mod Esbjerg for at studere og, senere hen, bosætte sig og arbejde.

Vil du vide mere?

Susanne Nordenbæk

Direktør

Kontakt Susanne

Vi går også forrest i kampen for at få flere studerende til byen

Esbjerg har 6 videregående uddannelsesinstitutioner, som tilsammen udbyder mere end 60 uddannelser til byens knap 6.000 studerende.

De 6 institutioner er:

 • Aalborg Universitet Esbjerg
 • Erhvervsakademi Sydvest
 • Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg
 • SDU
 • Syddansk Musikkonservatorium
 • UC Syd

Et fokusområde

Offentlige og private aktører i Esbjerg kommune er enige om, at en vigtig forudsætning for øget bosætning og kvalificeret arbejdskraft er evnen til at tiltrække og fastholde flere studerende.

Ud fra den præmis har erhvervslivet i Esbjerg og Esbjerg Kommune ønsket at skabe et slagkraftig projekt, der skal skabe de ønskede resultater og gøre Esbjerg til en attraktiv studieby.

Education Esbjerg

Takket være en stor, fælles indsats, er der indsamlet midler og etableret et sekretariat, som under navnet Education Esbjerg samarbejder med relevante aktører for at igangsætte og understøtte initiativer, der i bred forstand kan gøre Esbjerg til en attraktiv studieby.

Education Esbjerg arbejder med 6 indsatsområder:

 • Skabe et fyrtårn – et vartegn – som er unikt og markant, og som sætter Esbjerg på landkortet.
 • Arbejde på, at få nye spændende uddannelser til byen, samt at skabe smidigere veje gennem uddannelserne.
 • Sikre en tæt virksomhedskontakt under uddannelsen gennem bl.a. studiejobs, mentorordninger, praktikophold og jobgaranti.
 • Lytte til de unge og tage dem med på råd, så unge bliver ambassadører for Esbjergs turn-around.
 • Sætte fokus på attraktive og tværgående studiemiljøer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og de unge.
 • Binde de gode uddannelses- og karriereveje, erhvervssamarbejdet og studiemiljøet sammen i en stærk fortælling om Esbjerg.

Det arbejder vi for i Business Esbjerg

Business Esbjerg understøtter indsatserne i Education Esbjerg og arbejder især indenfor områderne tiltrækning af studerende, fastholdelse gennem stærke fællesskaber og sikring af en god overgang til erhvervsliv og karrieremuligheder.

Tiltrækning og fastholdelse – et unikt samarbejde

Business Esbjerg har i en årrække arbejdet sammen med byens 6 videregående uddannelsesinstitutioner om at skabe fællesskaber på tværs af studierne og markedsføre Esbjerg som studieby.

Det betyder bl.a. at vi samler 3.000 studerende om året til gratis events og, at vi hvert år i februar arrangerer fælles Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne. Derudover spreder vi budskaberne om Esbjerg som en attraktiv studieby til unge i Sydjylland og resten af landet.

Arrangementer og events

Overgang fra studier til karriere

Karrieremulighederne i Esbjerg er mange og findes i et hav af private og offentlige virksomheder.

Vi arbejder for, at alle studerende i Esbjerg garanteres en form for erhvervssamarbejde under uddannelsen: F.eks. i forbindelse med praktikforløb, opgavesamarbejde, studierelevant studiejob, inspirerende foredrag eller andre former for samarbejder på tværs.

Mødet mellem studerende og virksomheder skal skabe en relation, som sikrer bosætning i området og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Karrieremesse Esbjerg 

I Business Esbjerg afholder hvert år i september Karrieremesse Esbjerg, som er en unik mulighed for at skabe det vigtige møde mellem studerende og virksomhederne. Her mødes mere end 1.000 studerende og jobsøgende med over 50 lokale virksomheder, og der skabes vigtige kontakter og helt konkrete ansættelser.

Dit Karrierevalg

Derudover afvikler vi hvert år arrangementet Dit Karrierevalg, som giver virksomheder mulighed for at møde 8. klasser og deres forældre for at gøre opmærksom på de mange spændende muligheder, der er for faglærte.