Flere studerende i Esbjerg

Vi arbejder for, at flere unge skal søge mod Esbjerg for at studere og, senere hen, bosætte sig og arbejde.

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Esbjerg har gennem en årrække ønsket at markere sig som studieby og har seks videregående uddannelsesinstitutioner, som tilsammen udbyder mere end 60 uddannelser til byens cirka 5.600 studerende. Der har de seneste år ikke været vækst i antallet af studerende, selvom kommunen ønsker flere studerende og unge.

Det arbejder Business Esbjerg for:

 • At Esbjerg tiltrækker og fastholder flere studerende på de videregående uddannelser.
 • At skabe en attraktiv studieby.
 • At sikre de studerende en god overgang fra uddannelse til erhvervsliv og karrieremuligheder.
 • At få attraktive og relevante uddannelser til byen.
 • At understøtte Education Esbjerg – særligt med brobygningen ml. virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de unge.

Business Esbjergs indsatser:

 • Vi skaber fællesskaber på tværs af studierne og samler årligt cirka 3.000 studerende til gratis kulturelle, sociale og faglige events.
 • Vi spreder budskaberne om Esbjerg som en attraktiv studieby til unge i Sydjylland og resten af landet.
 • Vi inviterer til fælles Åbent Hus i februar, Welcome Week i efteråret og After Study i forbindelse med Studiepraktik.
 • Vi arbejder for, at alle studerende i Esbjerg præsenteres for erhvervssamarbejde under uddannelsen, f.eks. i forbindelse med praktikforløb, opgavesamarbejde, studierelevant studiejob, inspirerende foredrag eller andre former for samarbejder på tværs.
 • Vi samarbejder med relevante aktører som bl.a. politikere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og Education Esbjerg om at kortlægge behov for nye, relevante uddannelser.

Study in Esbjerg

Tiltræknings- og fastholdelsesaktiviteterne kalder vi Study in Esbjerg. Disse indsatser tilbyder vi i et tæt og unikt samarbejde med de seks videregående uddannelsesinstitutioner i byen.

Seks videregående uddannelsesinstitutioner

Esbjerg har seks videregående uddannelsesinstitutioner, som tilsammen udbyder mere end 60 uddannelser til byens knap 6.000 studerende:

 • Aalborg Universitet Esbjerg
 • Erhvervsakademi Sydvest
 • Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg
 • SDU
 • Syddansk Musikkonservatorium
 • UC Syd

Overgang fra studier til karriere

Vi arbejder for, at alle studerende i Esbjerg garanteres en form for erhvervssamarbejde under uddannelsen: F.eks. i forbindelse med praktikforløb, opgavesamarbejde, studierelevant studiejob, inspirerende foredrag eller andre former for samarbejder på tværs.

Mødet mellem studerende og virksomheder skal skabe en relation, som sikrer bosætning i området og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Karrieremesse Esbjerg 

I Business Esbjerg afholder hvert år i september Karrieremesse Esbjerg, som er en unik mulighed for at skabe det vigtige møde mellem studerende og virksomhederne. Her mødes studerende og jobsøgende med lokale virksomheder, og der skabes vigtige kontakter og helt konkrete ansættelser.

Dit Karrierevalg

Derudover afvikler vi hvert år arrangementet Dit Karrierevalg, som giver virksomheder mulighed for at møde 8. og 9. klasser og deres forældre for at gøre opmærksom på de mange spændende muligheder, der er for faglærte.

Education Esbjerg

Offentlige og private aktører i Esbjerg kommune er enige om, at en vigtig forudsætning for øget bosætning og kvalificeret arbejdskraft er evnen til at tiltrække og fastholde flere studerende.

Takket være en stor, fælles indsats, er der indsamlet midler og etableret et sekretariat, som under navnet Education Esbjerg samarbejder med relevante aktører for at igangsætte og understøtte initiativer, der i bred forstand kan gøre Esbjerg til en attraktiv studieby og en fed by at være ung i.

Education Esbjerg