Esbjerg som energimetropol og maritim klynge

Esbjergs status som energimetropol tager blandt andet udgangspunkt i aktiviteterne på Esbjerg Havn og byens stærke maritime sektor

Vil du vide mere?

Susanne Nordenbæk

Direktør

Kontakt Susanne

Vi bakker selvfølgelig op om det enorme vindenergi-potentiale, der ligger i Nordsøen – og som ikke er hverken et esbjergensisk eller dansk, men et europæisk projekt

I Esbjerg vil vi være førende – BÅDE når det handler om at tilvejebringe energi – ved fx at indvinde olie og gas samt etablere vindmølleparker – OG når det gælder om, at forbruge energien på den mest bæredygtige måde. Et af omdrejningspunkterne for disse indsatser er den maritime sektor og Esbjerg Havn.

Derfor er vi sammen med Esbjerg Kommune og en række øvrige interessenter i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en strategi, vi kalder Energimetropol 2.0. Det overordnede fokus er at udvide Esbjergs rolle i energibranchen, så vi også i fremtiden er Danmarks ubestridte energimetropol.

Esbjerg Kommunes medlemskab af World Energy Cities Partnerships, en sammenslutning af 18 globale energibyer, åbner op for nye muligheder for målrettet erhvervsindsats for at skabe internationale forbindelser. Byer som Houston, Perth, Aberdeen, Stavanger, Kuala Lumpur, Halifax med flere, er med i WECP og Business Esbjerg ser dette som en ny internationaliserings mulighed. Ikke kun for Esbjergs offshore og maritime virksomheder, men også for resten af den maritime industri i Danmark.

Business Esbjerg er ydermere engageret i vækst og udvikling af SMV-segmentet via Scale Up Offshore programmet, hvor Business Esbjerg er konsortiepartner og yder en fokuseret indsats for at skabe morgendagens vækstvirksomheder.

Business Esbjerg vil gerne bidrage til processen om at få det sydjyske erhvervsområde og ikke mindst Esbjergs mange maritime virksomheder med ind i samarbejdet om en ny national maritim klyngeindsat.

Netværk, projekter og organisationer

Går forrest med grøn omstilling

Vi bakker selvfølgelig op om det enorme vindenergi-potentiale, der ligger i Nordsøen – og som ikke er hverken et esbjergensisk eller dansk, men et europæisk projekt.

Samtidig arbejder vi for at skubbe på den generelle udvikling inden for nye energiformer ved bl.a. at sætte endnu mere fokus på offshore/vind, cirkulær økonomi og andre grønne energiløsninger; som fx verdens største biogasanlæg, der netop er etableret i Korskro.

Vores mission er først og fremmest at få aktørerne i Esbjerg-området til sammen at kreere fremtidens energiløsninger. Via innovation og fokuseret udvikling tror vi på, at vi kan skabe Nordsøens Silicon Valley for grøn energi her i Esbjerg – og at det kan være med til at brande Esbjerg ude i verden.

Desuden samarbejder vi med Clean Cluster og Dansk Plastcenter om at informere og inspirere virksomhederne til, hvordan de allerede i dag kan gøre deres produktion mere bæredygtig ved at omlægge fra lineær til cirkulær produktion.

Kraftcenter for uddannelse og viden

Esbjerg står i de kommende år potentielt foran et enormt væksteventyr, da byens nøglerolle i forbindelse med udbygningen af havvindmøller i Nordsøen forventes at resultere i tusindvis af nye arbejdspladser til området. Med så mange flere arbejdspladser på vej ligger der dermed en stor udfordring med at sikre den nødvendige arbejdskraft, hvis Esbjerg skal kunne løfte opgaven.

Erkendelsen af behovet for at sikre den nødvendige arbejdskraft har ført til, at en tværgående arbejdsgruppe med Business Esbjerg og Business Region Esbjerg i spidsen er gået i gang med at kortlægge de fremtidige forventninger til uddannelse og arbejdskraft til offshore vindindustrien. Ambitionen er, at området skal være et dansk og europæisk kraftcenter for uddannelse og viden inden for vindenergi.

Arbejdsgruppen har i deres arbejde bl.a. fokus på tiltrækning af arbejdskraft såvel som uddannelse og opkvalificering, da alle områder bliver vigtige for at komme i mål. Udover potentielle nye uddannelser og studerende skal den eksisterende arbejdsstyrke samtidig også rustes til fremtidens udfordringer.

Fastholdelse af olie/gas-branchen

Sideløbende med det øgede fokus på grøn energi arbejder vi hos Business Esbjerg også på at fastholde byens nuværende forretning inden for olie/gas, der også de næste 30 år vil være en vigtig del af Esbjergs erhvervsliv – særligt med den forestående genopbygning af Tyra-feltet.

Med et øget fokus på bæredygtig omstilling glemmer man ofte, at olie/gas er en forudsætning for at kunne producere mange af de produkter, vi alle sammen er afhængige af i dag. Men de traditionelle energiformer er nødvendige for at kunne fastholde det driftsniveau, der kan sikre den grønne omstilling.

Et stærkere netværk på tværs

Inden for branchen har vi en ambition om at skabe et endnu stærkere netværk på tværs af energivirksomhederne i Esbjerg. Vi tror på, at styrkede samarbejder på sigt kan gøre det muligt for esbjergensiske virksomheder sammen at vinde nogle af de opgaver, som i dag er udenfor rækkevidde; både inden for offshore og den maritime industri generelt.

Enormt fremtidigt potentiale

Vi mener, at Esbjergs virksomheder kan og skal være løftestang for den grønne omstilling i den danske energibranche – både ift. energiproduktion, -lagring og -formidling.

Der er allerede installeret adskillige vindmøller i Nordsøen, men eksperter estimerer, at potentialet i Nordsøen er ti gange så stort. Og med en ambition om, at hele Danmarks elproduktion i 2030 skal være grøn, er aktørerne i branchen tvunget til massive investeringer. Det samme viser de forventede væksttal for offshore/vind – og derfor har vi store forventninger til fremtiden.

Projekterne i Nordsøen vil være med til at sikre et stort antal energirelaterede arbejdspladser i Esbjerg – også i fremtiden. Samtidig medfører vindmøllernes voksende størrelse og kompleksitet et øget behov for specialister. Derfor forventer vi, at offshore-arbejdsstyrken i det kommende årti vil blive øget til lands – og tilsvarende reduceret til havs – til gavn for Esbjerg.