Esbjerg som Danmarks bæredygtige energimetropol

Esbjergs status som energimetropol tager blandt andet udgangspunkt i aktiviteterne på Esbjerg Havn og byens stærke maritime sektor

Vil du vide mere?

Susanne Nordenbæk

Direktør

Kontakt Susanne

Sammen med lokale og nationale organisationer og virksomheder arbejder vi for at sikre Esbjergs position som Danmarks bæredygtige energimetropol.

De overordnede målsætninger, som vi arbejder hen imod er følgende:

  • Esbjerg skal have en nøglerolle i forbindelse med udbygningen af havvindmøller i Nordsøen.
  • Esbjerg skal tiltrække flere uddannelser og træningsaktiviteter til byen.
  • Regeringen skal følge op på klimahandlingsplan med konkrete udspil ift. uddannelser (2030)
  • Esbjerg skal prioriteres som det førende kompetence- og uddannelsescenter.

Netværk og projekter

Går forrest med grøn omstilling

Vi bakker selvfølgelig op om det enorme vindenergi-potentiale, der ligger i Nordsøen – og som ikke er hverken et esbjergensisk eller dansk, men et europæisk projekt.

Samtidig arbejder vi for at skubbe på den generelle udvikling inden for nye energiformer ved bl.a. at sætte endnu mere fokus på offshore/vind, cirkulær økonomi og andre grønne energiløsninger; som fx verdens største biogasanlæg, der netop er etableret i Korskro.

Vores mission er først og fremmest at få aktørerne i Esbjerg-området til sammen at kreere fremtidens energiløsninger. Via innovation og fokuseret udvikling tror vi på, at vi kan skabe Nordsøens Silicon Valley for grøn energi her i Esbjerg – og at det kan være med til at brande Esbjerg ude i verden.

Desuden samarbejder vi med Clean Cluster og Dansk Plastcenter om at informere og inspirere virksomhederne til, hvordan de allerede i dag kan gøre deres produktion mere bæredygtig ved at omlægge fra lineær til cirkulær produktion.

Kraftcenter for uddannelse og viden

Esbjerg står i de kommende år potentielt foran et enormt væksteventyr, da byens nøglerolle i forbindelse med udbygningen af havvindmøller i Nordsøen forventes at resultere i tusindvis af nye arbejdspladser til området. Med så mange flere arbejdspladser på vej ligger der dermed en stor udfordring med at sikre den nødvendige arbejdskraft, hvis Esbjerg skal kunne løfte opgaven.

Erkendelsen af behovet for at sikre den nødvendige arbejdskraft har ført til, at en tværgående arbejdsgruppe med Business Esbjerg og Business Region Esbjerg i spidsen er gået i gang med at kortlægge de fremtidige forventninger til uddannelse og arbejdskraft til offshore vindindustrien. Ambitionen er, at området skal være et dansk og europæisk kraftcenter for uddannelse og viden inden for vindenergi.

Arbejdsgruppen har i deres arbejde bl.a. fokus på tiltrækning af arbejdskraft såvel som uddannelse og opkvalificering, da alle områder bliver vigtige for at komme i mål. Udover potentielle nye uddannelser og studerende skal den eksisterende arbejdsstyrke samtidig også rustes til fremtidens udfordringer.

Et stærkere netværk på tværs

Inden for branchen har vi en ambition om at skabe et endnu stærkere netværk på tværs af energivirksomhederne i Esbjerg. Vi tror på, at styrkede samarbejder på sigt kan gøre det muligt for esbjergensiske virksomheder sammen at vinde nogle af de opgaver, som i dag er udenfor rækkevidde; både inden for offshore og den maritime industri generelt.

Enormt fremtidigt potentiale

Vi mener, at Esbjergs virksomheder kan og skal være løftestang for den grønne omstilling i den danske energibranche – både ift. energiproduktion, -lagring og -formidling.

Der er allerede installeret adskillige vindmøller i Nordsøen, men eksperter estimerer, at potentialet i Nordsøen er ti gange så stort. Og med en ambition om, at hele Danmarks elproduktion i 2030 skal være grøn, er aktørerne i branchen tvunget til massive investeringer. Det samme viser de forventede væksttal for offshore/vind – og derfor har vi store forventninger til fremtiden.

Projekterne i Nordsøen vil være med til at sikre et stort antal energirelaterede arbejdspladser i Esbjerg – også i fremtiden. Samtidig medfører vindmøllernes voksende størrelse og kompleksitet et øget behov for specialister. Derfor forventer vi, at offshore-arbejdsstyrken i det kommende årti vil blive øget til lands – og tilsvarende reduceret til havs – til gavn for Esbjerg.