Bedre branding og øget bosætning

Business Esbjerg arbejder for at sætte Esbjerg kommune på landkortet og tiltrække nye borgere, medarbejdere i virksomhederne og studerende til de videregående uddannelser

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Der er godt 115.000 borgere i Esbjerg kommune. De seneste år har der været et fald i antal borgere, hvorfor Esbjerg har omtrent samme befolkning som i 1985 og har altså ikke haft samme befolkningsvækst som andre større byer og kommuner. Business Esbjerg arbejder for at sætte Esbjerg kommune på landkortet med henblik på at tiltrække virksomheder, arbejdskraft og studerende.

Indbyggertallet i Esbjerg by er stort set uforandret siden 1980’erne, og den manglende tilflytning og byens image risikerer at blive en barriere for kommunen. Esbjerg by har ikke i tilstrækkelig grad været det lokomotiv, der skal være en hovedattraktion for at arbejde, studere og bo i Esbjerg kommune og i Sydvestjylland.

Med en generelt stigende levealder medfører det stabile befolkningstal over tid, at befolkningen gennemsnitligt bliver ældre, og at byen og kommunen dermed udvikler sig mindre end andre store byer og kommuner i Danmark.
Virksomheder, organisationer og institutioner oplever allerede udfordringer ift. at rekruttere. Fortsætter den udvikling, så får de blot sværere ved at fortsætte deres udvikling pga. manglende arbejdskraft.

Hvad skal Esbjerg være kendt for?

Sammen med tre stærke samarbejdspartnere; Esbjerg Kommune, Education Esbjerg og Esbjerg Havn arbejder vi for at definere den fremtidige retning for Esbjerg by, så vi sikrer, at Esbjerg står stærkest muligt nu og i fremtiden.

Arbejdet foregår i en periode på godt et år og består af en række faser og inddrager en lang række virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturinstitutioner, studerende og andre borgere, som har deltaget i interviews, præsentationer, workshops og dialogmøder.

I maj måned 2022 har vi en færdig strategi og en stærk retning for Esbjerg. Den retning skal vi derefter arbejde med, sammen med så mange som muligt, som er optagede af Esbjergs fremtid og omdømme.

 

En ny retning for Esbjerg

På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan du læse om brandingprocessen og arbejdet med at skabe en ny retning for Esbjerg

Om branding processen

Det arbejder vi for:

  • At tiltrække og fastholde flere borger og bidrage til en positiv befolkningsudvikling.
  • At skabe større kendskab og flere positive associationer i forhold til Esbjerg.

Business Esbjergs indsatser:

  • Vi samarbejder med Esbjerg kommune, Esbjerg Havn og Education Esbjerg og inddrager en række organisationer, virksomheder og borgere for at skabe en strategi, som skal ændre Esbjergs image og understøtte bosætningen
  • Vi udbreder budskaber om Esbjerg by og trækker fortællinger frem fra hele kommunen til de relevante målgrupper.
  • Vi gør meget ud af at udbrede kendskabet til Esbjerg kommunes Tilflytterservice, der er en individuel, personlig service, som alle tilflyttere kan gøre brug af – danske som internationale.
  • Vi driver i samarbejde med lokale virksomheder netværket ’Karrierepartnere’, som skal tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft til virksomhederne via forskellige kampagner, netværk og tiltag.

Hjælp til tilflyttere og deres partnere

Vi gør meget ud af at udbrede kendskabet til Esbjerg Kommunes Tilflytterservice, der er en individuel, personlig service, som alle tilflyttere kan gøre brug af – danske som internationale. Foruden at hjælpe tilflytterne med praktiske ting som fx bolig, institution og foreningsliv tilbyder tilflytterservice også en målrettet og skræddersyet indsats, der skal hjælpe den medfølgende partner med at få et relevant job i området. Og det lykkes faktisk i 70 pct. af alle tilfælde!

Samarbejde med lokale virksomheder

En række virksomheder i Esbjerg bidrager i et netværk til indsatsen for at tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere til området og til deres ledige stillinger. Vi driver denne indsats og kalder de deltagende virksomheder Karrierepartnere.