1. Flyt til Esbjerg
  2. Skole og uddannelse

Gymnasiale uddannelser i Esbjerg

I Esbjerg kommune findes der HF, almene gymnasier, handelsskoler, handelsgymnasium, teknisk gymnasium samt et internationalt gymnasium

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Ungdomsuddannelserne i Esbjerg byder på såvel traditioner og aktiviteter som mangfoldighed, stærke faglige profiler, moderne faciliteter og attraktive studiemiljøer. I Esbjerg er der desuden et særligt fokus på naturvidenskab og praksisnære arbejdsmetoder fra børnehaven til universitet

Ungdomsuddannelser

Der sættes mange ressourcer ind på at få størsteparten af unge til at vælge en ungdomsuddannelse. En god ungdomsuddannelse kan danne basis for en videregående uddannelse, og i Esbjerg tilbydes hele spektret af ungdomsuddannelser.

I Ribe og Esbjerg findes der HF, almene gymnasier og handelsskoler. I Esbjerg er der ligeledes ét handelsgymnasium, ét teknisk gymnasium, én teknisk skole samt ét internationalt gymnasium.

International Gymnasieuddannelse

Siden 2015 har Esbjerg Gymnasium udbudt en International Baccalaureate (IB). Uddannelsen er blevet til i samarbejde mellem virksomheder i Esbjerg, Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, Esbjerg International School og Esbjerg Gymnasium & HF.

På landsplan findes der blandt mere end 200 dansksprogede gymnasier kun 13 godkendte IB-skoler, så den internationale gymnasieuddannelse er en prestigefyldt og væsentlig del af Esbjergs vækststrategi.

Se mere

Eliteidræt og uddannelse

I Esbjerg har du også mulighed for at gå på en særlig Team Danmark linje for unge sportstalenter.

Det betyder, at der er fleksible forhold for eliteidrætsudøvere, der samtidig ønsker at tage en boglig uddannelse.

Ordningen tilbyder bl.a.:
-godkendt fravær til træning og kamp.
-yde supplerende undervisning i forbindelse med fravær.
-give udøveren en personlig mentor.
-give udøverne mulighed for buddy-ordning.

Esbjerg-modellen

Uanset om du går i folkeskolen, på gymnasiet, på teknisk skole eller studerer på en videregående uddannelse, så har du mulighed for at følge Esbjerg-modellen. Esbjerg-modellen gør det muligt at passe både uddannelse og eliteidræt.

Se mere

Erhvervsuddannelser

Er du mere til en erhvervsuddannelse? Så kan du læse mere under Erhvervsuddannelser i Esbjerg.