1. Arrangementer

Ledelsesansvar

Tors. 25. februar 2021
kl. 08.00 - 09.15

Online via zoom

Vil du vide mere?:

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Pris

 1. Medlem af Business Esbjerg

  Gratis

 2. Ikke medlem af Business Esbjerg

  250,00 DKK

Bliv klædt godt på til at styre din virksomhed gennem en krise, herunder tilpasse strategi og tilrettelægge krisestyring så tidligt som muligt i forløbet.

Alt sammen med det formål at sikre de mest optimale vilkår for din virksomheds overlevelse samt at vide, at der efterfølgende ikke er risiko for ledelsesansvar.

Den ledelse, der skal styre virksomheden gennem en krise og/eller foretage tilretning af strategi og høste frugterne af de mulige fordele en krise af og til også kan give, skal have viden om det risikofrie ledelsesrum, så fokus kan være på drift og udvikling.

Mød Carsten Ceutz, Partner, Advokat (L) hos Kirk Larsen & Acanius, som giver et indblik i både traditionelle og aktuelle problemstillinger indenfor følgende emner:

 • Hvad er ledelsesnormen for ledelse (direktion og bestyrelse) i normalsituationen?
 • Hvornår ændres ledelsesnormen op mod krise og insolvens?
 • Hvorfor ændres ledelsesnormen?
 • Hvad er det nye tilladelige ledelsesrum, og hvilke værktøjer skal ledelsen bruge for at sikre sig mod ansvar?

Pga. Covid 19 har vi ændret arrangementet til et online webinar, link til zoom sendes til deltagerne dagen før mødet.

Program

 1. 08:00 Velkomst
 2. 08:15 Ledelsesansvar v/Carsten Ceutz, Partner, Advokat (L) hos Kirk Larsen & Acanius
 3. 09:00 Spørgsmål
 4. 09:15 Tak for i dag
Carsten Ceutz, Partner, Advokat (L) hos Kirk Larsen & Acanius

Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde.

Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus.

Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant.

Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.

Tors. 25. februar 2021
kl. 08.00 - 09.15

Online via zoom