1. Arrangementer

Uddannelseskonference med prisoverrækkelse

Fre. 22. november 2019
kl. 08.00 - 13.30

ECH Park - Esbjerg Conference Hotel 
Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, politikere, embedsfolk og studerende med interesse i uddannelsesdebatten i Sydvestjylland inviteres til at deltage.

Pris

  1. Alle deltagere

    Gratis

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg inviterer til uddannelseskonferencen ”Fremtidens uddannelser og arbejdskraft i Esbjerg-området”.

Fremtidens uddannelser og arbejdskraft i Esbjerg-området

Vi har ambitiøse planer om at understøtte erhvervslivets rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og tiltrække og fastholde flere danske og internationale studerende.

De mål har vi sat ord på i Vision 2025, og med denne konference tager vi et vigtigt skridt i retningen af at realisere målene.

Formålet med konferencen er todelt. Ved at synliggøre de gode erfaringer og vores nuværende ståsted, skal der arbejdes videre med at skabe de bedste muligheder for at få flere studerende og uddannelser til området, og understøtte mulighederne for at skabe flere arbejdspladser.

Vi skal formå – ved fælles indsats – at gøre det endnu mere attraktivt at studere, arbejde og slå sig ned i området.

Indlæg ved Tommy Ahlers og prisoverrækkelse

Konferencen vil skifte mellem oplæg, drøftelser og paneldebat. Konferencen rundes af med et indlæg af tidligere undervisnings- og forskningsminister, Tommy Ahlers, der afslutter det samlede arrangement med at overrække Esbjerg Universitetspris 2019.

Hvem er inviteret

Udvalgte fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, politikere, embedsfolk og studerende med interesse i uddannelsesdebatten i Sydvestjylland er inviteret til at deltage.

Vi begynder med morgenmad og runder dagen af med en fælles frokost. Kommer du langvejs fra, er det muligt at overnatte på ECH.

På forhånd tak, fordi du også bakker op om det fælles samarbejde for fremtidens uddannelser og arbejdskraft i Esbjerg-området.

Program

8:00-8:30 Morgenmad og netværk 

8:30-8:45 Velkomst og rammesætning
v/ Borgmester Jesper Frost Rasmussen 

8:45-9:15 Hvordan uddanner vi til fremtidens arbejdsmarked i et regionalt perspektiv?
v/ Stina Vrang Elias, administrerende direktør, DEA

9:15-9:45 Gode erfaringer fra Sønderborg
v/ Associate professor Thomas Ebel, Leder af Center for Industriel Elektronik

Pause og netværk

10.00-11.00 Fastholdelse og tiltrækning af flere studerende og kvalificeret arbejdskraft til Esbjerg-området
Dynamisk paneldebat mellem erhvervslivet, Region Syddanmark, uddannelsesinstitutionerne og elever fra ungdomsinstitutionerne

Pause og netværk

11.15-11.45 At skabe forandringer
v/ MF Tommy Ahlers, tidl. Uddannelses- og forskningsminister og CEO

11.45-12.45 Overrækkelse af Universitetsprisen 2019
Introduktion v/ Morten Hahn Pedersen, selvstændig rådgiver og forfatter
Indlæg v/ Inger Askehave, prorektor, Aalborg Universitet
Oplæg v/ Modtagerne af Universitetsprisen 2018
Overrækkelse af priserne og takketaler
v/ MF Tommy Ahlers, tidl. Uddannelses- og forskningsminister og CEO

12.45-13.00 Opsamling, afrunding og hvad skal vi gøre fremadrettet?
v/ Borgmester Jesper Frost Rasmussen

13.00- Frokost og netværk

 

Overrækkelse af Esbjerg Universitetspris 2019

Som afslutning på Uddannelseskonferencen overrækkes Esbjerg Universitetspris 2019 til fremragende studerende ved Aaalborg Universitet Esbjerg og SDU Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og Internationalisering.

Fondene under Claus Sørensens Fond, Danske Bank Fonden i Esbjerg, Business Esbjerg, Esbjerg Fonden samt Lida & Oskar Nielsens Fond stiller et kapitalgrundlag på op til 50.000 kr. til rådighed for universitetsprisen hvert år.

Tidligere undervisnings- og forskningsminister, Tommy Ahlers, holder et indlæg og overrækker priserne.

For tilmelding til overrækkelsen af Esbjerg Universitetspris 2019, tryk på nedenstående link.

 

Fre. 22. november 2019
kl. 08.00 - 13.30

ECH Park - Esbjerg Conference Hotel 
Stormgade 200, 6700 Esbjerg