1. Arrangementer

Servitization - management challenges

Tors. 27. juni 2019
kl. 08.30 - 13.00

Erhvervsakademi Sydvest
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg

Vil du vide mere?:

Peter Hegelund

Erhvervskonsulent

Kontakt Peter

Pris

 1. Alle deltagere

  Gratis

En transformation fra salg af produkter til at salg af service er en proces, der berører ansatte og arbejdsgange i virksomheden. En succesfuld transformation kræver meget af virksomhedens ledelse, hvis det skal lykkes.

Vi har derfor lavet en formiddag for virksomhedsejere og direktører, der sammen med forskere og eksperter kan arbejde mere i dybden med valg og håndtering af forretningsmodel, teknologi og organisationsforandringer.

Få inspiration til at komme i gang med servitize rejsen og idéer til forskellige udviklingsretninger. Vi berører også områder, du skal være særligt opmærksom på og giver bud på netværk til forskere og videnspersoner samt ligesindede.

Om temadagen

Du får mulighed for at arbejde i 3 forskellige workshops med forskere, videnspersoner og andre virksomhedsledere.
Inden du påbegynder arbejdet, får du hjælp til, hvilke overvejelser du skal gøre i forhold til servitization:
1. Den rigtige forretningsmodel
2. Adoption af den bedst egnede teknologi
3. Udvikling af 0rganisationen for at realisere potentialet

Program

 1. 08:30 Registrering og rundstykker
 2. 09:00 Velkomst v/erhvervskonsulent Peter Hegelund, Business Esbjerg
 3. 09:05 Introduktion v/chefkonsulent Andrew Hoff, Servitize.dk - Kort introduktion Servitization og Industriens Fonds nye satsning
 4. 09:15 Workshop 1: Den rigtige forretningsmodel v/professor René Chester Goduscheit, BTECH - Hvad får virksomheder ud af at arbejde med servitization og hvordan udvælges den rigtige forretningsmodel?
 5. 10:15 Workshop 2: Adoption af den bedst egnede teknologi v/head of Department IdemoLab, Morten Wagner, FORCE Technology - IOT kan implementeres på mange niveauer. Det er vigtigt at udvælge den/de rigtige løsninger, der understøtter den rigtige kundeværdi.
 6. 11:15 Kaffepause og netværk
 7. 11:30 SWorkshop 3: Udvikling af organisationen for at realisere potentialet v/lektor Torben Andersen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, AUBTEC - Det er en udfordring af at kombinere nye IOT teknologier og forretningsmodeller, der især udfordrer organisation på eksisterende kompetencer og daglige opgaver.
 8. 12:30 Opsamling og gå-hjem sandwich
 9. 13:00 Tak for idag

Om Servitization

Servitization – integrationen af services og produkter i samlede forretningskoncepter – er allerede en central, global drivkraft i omstillingen af fremstillingsindustrien. Tendensen kan kun forventes at accelerere i fremtiden. Forskningen peger på, at der er et stort uforløst økonomisk potentiale for virksomheder i at tænke services ind i deres kerneforretning.

Servitization kan i udgangspunktet antage mange forskellige former, som typisk har det til fælles, at det er koblingen mellem produktet og services – dvs. den samlede løsning – der er afsættet for forretningsmodellen.

Produkt-service-koncepterne kan eksempelvis bestå i:

 • After-sales services i forlængelse af produktsalg, fx oppetidsgaranti, vedligehold og helpdesk.’
 • Smart services, fx via autonome, intelligente produkter, der selv kan adressere fejl og/eller træffe beslutninger på vegne af kunden.
 • Digital overvågning af produktet i realtid, f.eks. via IoT, smartphones mv., der kan give kunden og/eller producenten besked om f.eks. uforudsete hændelser eller ændringer i funktionsevne.
 • Rådgivnings- og uddannelsesservices, hvor en virksomhed med afsæt i dens knowhow eller data rådgiver kunden, fx om anvendelsen af et produkt eller andre forhold, der i princippet kan være fuldstændig uafhængig af et eventuelt salg.

Tors. 27. juni 2019
kl. 08.30 - 13.00

Erhvervsakademi Sydvest
Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg