1. Arrangementer

Forum for cirkulær økonomi - værdikæden

Tirs. 12. november 2019
kl. 15.00 - 18.00

Esbjerg Affaldshåndtering
Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø

Vil du vide mere?:

Uffe Lundgaard

Chef for investering og internationale relationer

Kontakt Uffe

Pris

  1. Alle deltagere

    Gratis

Dette forum møde koncentrerer sig om værdikæden

Til dette emne har vi inviteret Susanne Backer fra Region Midtjylland/Århus Universitetshospital, der arbejder med at kortlægge og ændre værdikæden til cirkulær økonomi for sygehuset i Århus.

Derudover vil Esbjerg Kommune orientere om deres plaststrategi.

Program

  1. 15:00 - 15:25 Vi starter med en rundvisning ved Marius Pedersen, Mådevej Industrivej 25, 6705 Esbjerg Ø
  2. 15:30 - 15:45 Velkommen ved v/Christina Føns, Esbjerg Kommune samt information om Esbjerg Kommunes plastikhandlingsplan
  3. 15:45 - 16:30 Søren Kristiansen, Sr. Technology Director fra LEGO giver et indlæg om LEGO´s rejse mod brugen af mere bæredygtige materialer
  4. 16:30 - 17:00 Pause
  5. 17:00 - 17:45 Susanne Backer fra Region Midtjylland / Aarhus Universitetshospital fortæller omkring deres arbejde med værdikæder med henblik på at nedbringe plastforbrug og skabe cirkulære projekter hos Aarhus Universitetshospital
  6. 17:45 - 18:00 Information om CØ-projekt til brug for plastvirksomheder v/Søren Bernt Lindegaard fra CleanCluster. Dialog om konkrete værdikæder v/Dorte Walzl Bælum fra Dansk Materiale Netværk

Business Esbjerg, klyngeorganisationen CLEAN, Dansk Materiale Netværk og Esbjerg Kommune inviterer din virksomhed til næste møde i forum for cirkulær økonomi

Om Forum for cirkulær økonomi

World Economic Forum har i en ny rapport estimeret at der udledes 8 mio. tons plast om året ude i vores have og i 2050 vil der være mere plastik i verdenshavene end fisk, målt i vægt. Det er et problem alle har et ansvar for. ”Vi bliver nødt til at begynde med at omsætte ord til handling – at ændre vores produktion og forbrugsmønstre for at skabe en sund cyklus frem for en destruktiv én og udnytte den globale sammenhængskraft, kommunikationsteknologi og gennembrudene i forskning i materialer,” skriver Mogens Lykketoft, formand for FN’s generalforsamling, i rapportens forord.

Heldigvis så er cirkulær økonomi en del af løsningen, og Danmark har en førerposition inden for genbrug af affald og innovation, der kan udnyttes her. Fremtidens succesfulde virksomheder er dem, der vil være i stand til udnytte potentialerne i cirkulær økonomi pga. ændring af forbrugerefterspørgslen samt nye og skærpede samfundsmæssige krav. Vi vil derfor lokalt bakke op om omstillingen fra traditionel til cirkulær økonomi og det mener vi, der er vækst og arbejdspladser i for din virksomhed.

Formålet er at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen. Sammen med andre virksomheder i området vil vi skabe et forum, hvor der er mulighed for både at drøfte udfordringer og løsningsmuligheder igennem med andre ligestillede samt omsætte ord til handling. At gå fra traditionel produktion til cirkulær er udfordrende. Derfor vil vi give din virksomhed inspiration, værktøjer og viden, der gør jer i stand til at komme i gang og tjene penge på cirkulær økonomi. Vi vil desuden tilbyde en god indsigt i, hvilke mulige støtte muligheder som findes – både økonomisk og indholdsmæssigt.

Esbjerg Kommune har en klynge af plastproducerede virksomheder. Dem har vi i første omgang valgt at invitere, men også andre interessenter, såsom uddannelsesinstitutioner, virksomheder der håndterer affald inviteres. Derved sikrer vi en så bred repræsentation af know-how ind i forummet som muligt.

På mødet vil man blive præsenteret for udfordringer fra andre deltagere, og inviterede gæstetalere og eksperter vil give inspiration, der skal hjælpe din virksomhed til at komme i gang med cirkulær økonomi.

Tirs. 12. november 2019
kl. 15.00 - 18.00

Esbjerg Affaldshåndtering
Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø